Polskie-Forum.pl | Polskie Forum Dyskusyjne | Niezależne Forum Dyskusyjne | Niezależne opionie polityczne | aktywność obywatelska | wolna dyskusja | wybory prezydenckie
http://polskie-forum.pl/

Człowiek wobec antykultury i wobec antycywilizacji.
http://polskie-forum.pl/viewtopic.php?f=9&t=1753
Strona 6 z 6

Autor:  Aerolit [ 30 lip 2016, 06:44 ]
Tytuł:  Re: Człowiek wobec antykultury i wobec antycywilizacji.

Cisza, która krzyczy

Papież Franciszek modlił się w byłym niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Była to bardzo poruszająca scena i wyjątkowo wzruszający moment tej wizyty. Przede wszystkim zapamiętamy to milczenie, które jest bardzo ważnym elementem obecności każdego człowieka w Auschwitz.

Często wspominając to miejsce, zastanawiamy się i pytamy o milczenie Boga. Tak naprawdę Bóg tam był i przemawiał w tamtym czasie m.in. poprzez świętość Maksymiliana Kolbego i Edyty Stein czy przez heroizm Stanisławy Leszczyńskiej. Tak naprawdę to my pozostajemy w milczeniu i bezradności wobec takich sytuacji. Jedynym naszym odruchem jest słowo i myśl skierowane ku Bogu i to wyraził Papież Franciszek.

Dodatkowym elementem tego milczenia było to, że dla Papieża Franciszka przybyłego z Ameryki Południowej sytuacja bezpośredniego zderzenia się z doświadczeniami traumy II wojny światowej i nazizmu jest czymś zupełnie nowym. Dla Ojca Świętego jest to coś zupełnie niepojętego. Człowiek wychowany w tamtej kulturze nie jest w stanie sobie tego wyobrazić tylko na bazie lektury książek czy publikacji prasowych. O ile Jan Paweł II i Benedykt XVI mieli odwagę wypowiedzenia słów i podjęcia refleksji, dzieląc się swoim doświadczeniem i doświadczeniem swojego pokolenia, to Papież Franciszek jedyne, co mógł zrobić, to milczeć i ofiarować ten czas Bogu podczas modlitwy. To uczynił i za to osobiście jestem mu wdzięczny.

W obozie Ojciec Święty spotkał się z krewnymi rodziny Ulmów z Markowej, którzy zginęli za pomoc Żydom, oraz św. o. Maksymiliana Kolbego.

To są spotkania z ludźmi, którzy stanowią symbol. Często podkreślam to, że przykład jednego tylko św. o. Maksymiliana potrafił obalić całą strukturę zła systemu nazistowskiego. Zauważmy, że przy całej potędze tego zła przykład jego miłości i heroiczne oddanie życia było wyrazem tego, że istnieje miłość silniejsza niż śmierć, istnieje miłość silniejsza niż zagłada. To jest niezwykle wymowne, że ze spadkobiercami życia św. Maksymiliana Kolbego i rodziny Ulmów Papież się spotkał. To jest też wydobycie z historii tych ludzi i ich postaw.

Rodzina Ulmów reprezentuje wielotysięczną rzeszę Polaków. Często mówimy o Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, ale przypomnijmy sobie, że sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu zawiera nazwiska tysięcy Polaków, którzy oddali swoje życie za Żydów. To są Ulmowie tamtej epoki. To są ludzie, którzy byli krzykiem Boga, gdy świat milczał.

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr

http://www.naszdziennik.pl/wiara-koscio ... zyczy.html

Autor:  Aerolit [ 26 wrz 2016, 10:01 ]
Tytuł:  Re: Człowiek wobec antykultury i wobec antycywilizacji.

Fundament wszystkich praw

Ze Stanisławem Piotrowiczem, posłem Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczącym sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, rozmawia Mariusz Kamieniecki

W piątek Sejm odrzucił w pierwszym czytaniu obywatelski projekt „Ratujmy kobiety” całkowicie legalizujący aborcję, jednocześnie zdecydował o skierowaniu do prac w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka projektu „Stop aborcji”, który zakłada wprowadzenie w Polsce pełnej ochrony życia już od poczęcia. Dlaczego projekt nie trafia do Komisji Zdrowia?
– Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka obejmuje kwestie dotyczące praw człowieka, a życie ludzkie to podstawowe prawo człowieka. Jeżeli dzisiaj słyszymy głosy, że kobiety mają prawo do wolności, prawo do decydowania o sobie, to oczywiście są to ważne prawa, ale jest przecież jeszcze hierarchia praw. I tym najważniejszym prawem, stojącym jeszcze przed wolnością, jest prawo do życia. Prawo do życia jest fundamentalnym, podstawowym prawem człowieka, a komisja, którą mam zaszczyt kierować, już w swoim tytule ma zapisane: sprawiedliwość i prawa człowieka.

Proszę powiedzieć, jak teraz będą wyglądały prace nad tym projektem, który opozycja nazywa super-, ultrakonserwatywnym?
– Tytuły są takie, jakie są, natomiast opozycja nie jest w stanie wykazać konsekwencji. Natomiast i logika, i konsekwencja w tworzeniu prawa są bardzo ważne. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że prawo do życia jest podstawowym prawem człowieka – o czym wspomniałem już wcześniej, jeśli weźmiemy pod uwagę to, że w Konstytucji RP zapisano, że życie trzeba chronić od poczęcia do naturalnej śmierci, że już dziecko w łonie matki ma prawa do dziedziczenia, to chyba naturalną konsekwencją jest to, że skoro nienarodzone dziecko (nasciturus, a więc dziecko poczęte, ale nienarodzone) ma prawo dziedziczyć, być dziedzicem na gruncie prawa spadkowego, to chyba poza wszelkim sporem jest to, że ma prawo do życia. Myślę, że zostanie powołana podkomisja – taką propozycję zamierzam przedstawić na posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, w której udział zapewne będą miały wszystkie siły polityczne reprezentowane w Sejmie.

Czy możemy mówić już o wstępnym terminie, kiedy sprawa ta będzie procedowana?
– Jeszcze nie został wyznaczony termin posiedzenia komisji w tej sprawie. Trzeba się jeszcze zastanowić, kto winien uczestniczyć w pracach tej podkomisji, bo obok polityków – jak sądzę – trzeba też zaprosić do prac ekspertów, którzy dysponują stosowną wiedzą, którzy mogą się w sposób konstruktywny włączyć w prace podkomisji. Uważam, że już w nieodległej przyszłości, być może, że jeszcze na najbliższym posiedzeniu Sejmu, taka podkomisja zostanie wyłoniona.

Czy możemy się spodziewać burzliwej dyskusji – wojny światopoglądowej w komisji i podkomisji, zważywszy, że zdecydowanymi przeciwnikami projektu „Stop aborcji” byli politycy Nowoczesnej i Platformy, którzy głosowali za odrzuceniem tego projektu?
– To, jak sądzę, nic nadzwyczajnego, że wszyscy posłowie Nowoczesnej i większość posłów Platformy głosowała za odrzuceniem projektu „Stop aborcji”. Przecież te ugrupowania głosują przeciwko wszystkiemu, co nie od nich pochodzi. Warto podkreślić, że ten projekt też nie pochodzi od Prawa i Sprawiedliwości, ale jest inicjatywą społeczną, obywatelską, pod którą podpisało się ponad 450 tysięcy Polaków.

Trudno oprzeć się wrażeniu, że tematem ochrony życia znów zaczyna się grać, o czym świadczy przebieg piątkowej debaty na forum Sejmu. Jak ten problem powinien zostać rozwiązany?
– Ustawodawca nie może milczeć, jeżeli dzieje się coś, co godzi w podstawowe prawa człowieka. Jeżeli milczy, to znaczy, że na to przyzwala. A zatem powinno się też wytyczać pewne kierunki cywilizacyjne, a takim kierunkiem jest zapewnienie życia. Proszę też zwrócić uwagę na pewną niekonsekwencję, mianowicie jeżeli dziecko się urodzi i jest niepełnosprawne, to te same środowiska pochylają się rzekomo z wielką troską nad człowiekiem, który został dotknięty niepełnosprawnością, natomiast jeżeli jest tuż przed porodem – a w niektórych krajach aborcja jest dopuszczalna do momentu porodu, a więc do chwili porodu można zabić – to jakoś to akceptują. W takim podejściu brakuje konsekwencji. W mojej ocenie kształt tej ustawy powinien zmierzać w tym kierunku, żeby przede wszystkim stworzyć lepsze warunki dla tych kobiet, które spodziewają się dziecka, a niestety nie mają woli jego wychowywania, które nie czują miłości do swojego dziecka. Tym kobietom trzeba stworzyć godne warunki do tego, żeby mogły urodzić swoje dziecko, a nie myśleć o pozbyciu się problemu, zabijając własne dziecko.

Co ma Pan na myśli, mówiąco warunkach?
– Mam tu na myśli stworzenie takich warunków, które sprowadzałaby się do odpowiedniej opieki medycznej, również opieki psychologicznej, ale też warunki materialne kobietom w ciąży. Tu nie można czynić odpowiedzialnymi tylko kobiety, ale środowisko, w którym żyją, winno udzielać im wsparcia. Przecież i dziś widzimy różnego rodzaju sytuacje, że w przypadku tzw. niechcianej ciąży kobieta pozostaje sama. Bywa nieraz, że odsuwają się od niej najbliżsi. Dlatego trzeba zmienić klimat wokół tych kobiet, które spodziewają się narodzin dziecka, a wtedy, kiedy nie chcą go urodzić, trzeba otoczyć je szczególną troską, miłością, życzliwością, wsparciem materialnym i psychologicznym. I bardzo chciałbym, żeby udało się wypracować taki model ustawy, który stwarzałby kobietom, matkom warunki, które można streścić następująco: jeżeli nie chcesz dziecka, to my ci pomożemy, ale zachowaj się godnie, daj żyć swemu dziecku, a my zrobimy wszystko, żeby ulżyć twojemu cierpieniu psychicznemu, a często również fizycznemu. Nie chciałbym też, żeby kobiety, które znajdują się często w bardzo trudnych okolicznościach, w sytuacji, kiedy dopuszczą się zabójstwa swojego dziecka, ponosiły za to odpowiedzialność karną. Wiemy przecież z doświadczenia, że kobiety, które się dopuściły takiego czynu, choć w niektórych wypadkach nie było to karalne, to tym zabójstwem własnego dziecka ściągnęły na siebie wielką traumę, wielkie cierpienia psychiczne, wyrzuty sumienia, wielką udrękę, która będzie im towarzyszyć przez całe życie.

Jakie zatem powinno być postępowanie w takich sytuacjach?
– W takich wypadkach – wydaje się, że jakakolwiek kara dla tych kobiet jest mało istotna, a przynajmniej nie najważniejsza. Jako prawnik mam świadomość, że ilekroć prawo stanowi jakieś zakazy, to nierespektowanie ich winno obwarować sankcjami. W przeciwnym wypadku, np. w prawie administracyjnym czy jakimkolwiek innym, jeśli stosuje się nakazy i zakazy bez możliwości ich wyegzekwowania, obwarowania sankcjami, to o takim prawie można powiedzieć, że jest demoralizujące. Cóż bowiem z tego, że istnieje zakaz, jak i tak mogę postąpić tak, jak chcę. Sądzę jednak, że ta sprawa jest wyjątkowa, dlatego należy doprowadzić do takich rozwiązań, żeby odpowiedzialności podlegali ci wszyscy, którzy popychają kobietę w tym kierunku, którzy jej pomagają, doradzają, nalegają, zmuszają do tego. Natomiast chciałbym, aby kobieta pozostała przy swoim sumieniu. Myślę, że byłby to wielki krok w tym kierunku. Prawodawca wytyczyłby drogę, wskazując, że to jest moralne, a to jest niemoralne, i myślę, że nie wszystko w tej materii musiałoby się wiązać z sankcją. W szczególności nie chciałbym, ażeby konsekwencje natury karnej ponosiła kobieta. Myślę, że wytrąciłoby to również argument przeciwnikom zakazu aborcji, którzy mieniąc się wielkimi obrońcami praw kobiet, rozdzierają dziś szaty i posądzając nas o bezduszność względem kobiet. Chcemy podkreślić, że nie to jest najważniejsze, ale najistotniejsze jest to, żeby prawodawca wskazał, że niemoralnym, złym, haniebnym czynem jest pozbawianie życia bezbronnego dziecka.

Czy ten Sejm jest w stanie stanąć na wysokości zadania?
– To się okaże. W każdym bądź razie myślę, że ten problem trzeba będzie postawić bardzo jasno. Chciałbym też, ażeby w sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka udało się nad tym projektem i dobrymi rozwiązaniami sprawnie procedować. Trudno mi jednak w tym momencie wypowiadać się za cały Sejm. Dotychczasowe prace wskazywałyby na to, że jest większość za tym, aby procedować – chciałbym wierzyć, że nie tylko procedować, ale i doprowadzić do pozytywnych skutków.

Dziękuję za rozmowę.
Mariusz Kamieniecki

http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/ ... -praw.html

Autor:  Aerolit [ 25 lut 2017, 21:25 ]
Tytuł:  Re: Człowiek wobec antykultury i wobec antycywilizacji.

Jak się przeciwstawić obecnej w życiu publicznym, w środkach przekazu, w antysztuce i antykulturze orgii bluźnierstw, kłamstw i zniewag?

Pamięć ku obronie katolickiej, narodowej tożsamości Polski

Demokracja bez prawdy przemienia się w totalitaryzm

Ks. Stanisław Małkowski

Warszawska Gazeta 23 lutego – 2 marca 2017 r. KOMENTARZ TYGODNIA

Wezwanie do zaufania w Bożą miłość i opiekę, zawarte w Ewangelii niedzielnej 26 lutego dobrze przygotowuje nas do wejścia w czas Wielkiego Postu, rozpoczynającego się w Popielec już po 3 dniach. Nie troszczcie się zbytnio (Mt 6,31) o sprawy materialne, pamiętajcie o Bogu, duszy i przyszłym zmartwychwstaniu ciała jako świątyni Ducha Świętego.
Jak się przeciwstawić obecnej w życiu publicznym, w środkach przekazu, w antysztuce i antykulturze orgii bluźnierstw, kłamstw i zniewag? Jak znieść słabość odwołania się do obrażanych uczuć i przekonań religijnych, podczas gdy demoniczne szaleństwo dotyczy Boga i człowieka w całej prawdzie, a nie tylko subiektywnych doznań i wrażeń? Czy demokratyczny pluralizm polega na zrównaniu dobra ze złem i odrzuceniu wszelkich obiektywnych kryteriów i rozróżnień? Przecież demokracja bez prawdy przemienia się w totalitaryzm. Kto tego chce?

Przyjmujmy słowa świętego Anioła Stróża Polski, powiedziane do Polaków wiernych Jezusowi Chrystusowi Królowi:
Święte Imię Jezusa – waszego Króla i Pana nad wami. Przynoszę wam błogosławieństwo w imieniu Jezusa. Nie lękajcie się, Bóg jest z wami. Nie lękajcie się zła, które atakuje największe wartości narodu poprzez swoje sługi. Czyż nie macie Króla? Czyż nie włada On ziemią i niebem? Zło musi pokazać swoją ohydną twarz i cel, ku któremu zmierza. Zło atakuje bo wie, że czas jego jest krótki. Módlcie się o nawrócenie niewierzących i ludzi zwiedzionych przez zło. Módlcie się o dobro dla waszej ojczyzny, za rządzących nią, o odwagę i bezkompromisowe stawanie w obronie wiary i kultury waszego narodu. Błogosławię wam w imieniu Króla Jezusa Chrystusa. Tron Baranka to wasza ojczyzna. Tron Baranka to miejsce wybrane przez Ojca dla Syna. Ojciec wybrał miejsce, Ojciec wybrał czas. Chwała i cześć. Atak na królestwo Syna Ojca Przedwiecznego jest i będzie daremny. Zło jest bezsilne. Kochani, módlcie się, bo jesteście wybrani do grona tych, którzy otwierają serca dla Króla. Zdobywajcie serca, otwierajcie je na miłość, otwierajcie je na chwałę Syna. Amen, Anioł Stróż Polski.

Chociaż szatan, korzystający ze wspólnictwa wraz ze swoimi sługami i podwykonawcami, zmierzającymi bezmyślnie ku własnej wiecznej zgubie, jest od ludzi silniejszy, to jednak od Chrystusa i Maryi jest zdecydowanie słabszy. Naszym zadaniem jest więc poddanie władzy ludzkiej liczącej się z dobrem władzy Boga, darowanej nam z wysoka po to, aby wieczne i powszechne królestwo prawdy i życia, świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju, stało się rzeczywistością Polski oraz innych państw i narodów w miejscu i czasie, tu i teraz.

W popielcowym kazaniu w roku 1970 w Warszawie ks. prymas Stefan Wyszyński powiedział: Wzywam was, umiłowane dzieci Boże, do odpowiedzialności za słowo. (…) W codziennym życiu często zapominamy, że mając prawo do prawdy innych, sami musimy być w prawdzie. Bo tylko za cenę prawdy przez nas wypowiadanej możemy oczekiwać prawdy od innych. Warto więc pomyśleć nad tym, czy żyjemy prawdą, czy żyjemy z prawdy, czy obdzielamy innych prawdą, czy szanujemy ich prawo do całej prawdy?

Nie ma wolności bez prawdy. Sprawcami nowej totalitarnej niewoli chcą stać się ci wrogowie prawdy i dobra, którzy swoim hałasem pragną nas przestraszyć i zniechęcić, abyśmy biernie pogodzili się z tymi nieszczęsnymi siewcami śmierci.
Odwagi, Polsko, ciężko doświadczona nienawiścią i zdradą, ale wybrana i wezwana do wierności Bogu w oparciu o pamięć, tożsamość i nadzieję. Nie daj się złu zwyciężyć, ale zło dobrem zwyciężaj!

http://dakowski.pl/index.php?option=com ... &Itemid=46

Autor:  Coltrane [ 21 mar 2017, 17:15 ]
Tytuł:  Re: Człowiek wobec antykultury i wobec antycywilizacji.

Jak przetrwać w „chorym świecie”? Radzi Pius XI

Obrazek

Osiemdziesiąt lat temu powstały dwa wielkie dzieła katolickiej nauki społecznej będące wielkim potępieniem bezbożnych i ludobójczych ideologii oraz ustrojów totalitarnych, a jednocześnie pozostające wielką apologią katolickiej doktryny społecznej oraz prawa naturalnego. Aktualne po dziś dzień.

W marcu przypada osiemdziesiąta rocznica opublikowania dwóch encyklik papieża Piusa XI – przeciw niemieckiemu narodowemu socjalizmowi („Mit brennender Sorge” z 14 marca 1937) oraz przeciw bezbożnemu komunizmowi (tak dosłownie) – „Divini Redemptoris” z 19 marca 1937 roku. Pisałem już na ten temat na łamach magazynu „Polonia Christiana”. Tutaj chciałbym odnieść się do innego kontekstu związanego z tymi dokumentami, czyli ich aktualności dla nas, żyjących w epoce gorączkowych prac – w samym Watykanie i w zaprzyjaźnionych episkopatach – nad wypracowaniem „nowego paradygmatu Kościoła”, a raczej paradygmatu nowego Kościoła. Co aktualnego po osiemdziesięciu latach mówi do nas Pius XI? Jaka nauka płynie z antytotalitarnych dokumentów w epoce, gdy niektórzy kardynałowie stwierdzają, że „wymogi duszpasterskie” są ważniejsze niż „czystość doktryny”, a to ostatnie słowo ma się odtąd kojarzyć z „bezdusznym rygoryzmem”, który nie dostrzega, że „życie ludzkie jest o wiele bardziej skomplikowane aniżeli formułki prawne”?

Warto więc przyjrzeć się środkom zaradczym, o których mówi Pius XI w kontekście walki z ideologiami i ustrojami totalitarnymi. W encyklice „Mit brennender Sorge” wskazuje więc Ojciec Święty, że najskuteczniejszym remedium jest życie zgodne z wiarą, czyli z przekazem wiary ujętym w doktrynie (nauce) Kościoła. Pisał w tym dokumencie o konieczności (zarówno dla kapłanów, jak i osób świeckich), „by życie uzgodnić z wiarą w myśl tego, czego wymaga prawo Boże i co Kościół bezustannie podkreśla”. „I dzisiaj znowu powtarzamy z całą powagą: nie wystarczy być zaliczonym do Kościoła Chrystusowego; trzeba być żywym członkiem tego Kościoła w duchu i w prawdzie. A takimi członkami Kościoła są tylko ci, którzy w niewinności albo w szczerej, rzeczywistej pokucie są w łasce u Pana i żyją nieustannie w obecności Bożej. Jeżeli Apostoł narodów, „naczynie wybrane”, karcił swe ciało i umartwiał, by snać innych nauczając, sam nie został odrzucony (1 Kor 9, 27), czyż wobec tego dla tych, którym powierzone jest podtrzymanie i rozszerzanie Królestwa Bożego, może istnieć inna droga, jak droga najściślejszego zespolenia apostolstwa z własnym uświęceniem? […] Chrześcijaństwo wchodzące w siebie we wszystkich swych członkach, odrzucające czystą zewnętrzność i wszelkie zeświecczenie, zachowujące rzeczywiście przykazania Boskie i kościelne, praktykujące miłość Boga i czynną miłość bliźniego, będzie mogło i musiało być wzorem i przewodnikiem dla świata chorego w najgłębszych swych podstawach i szukającego oparcia i kierunku; inaczej nastąpi straszne nieszczęście i upadek, przechodzący wszelkie wyobrażenie” (MBS, 24).

„Świat chory w najgłębszych swych podstawach”
Jakże profetycznie brzmią dzisiaj słowa Piusa XI skierowane do kapłanów w Niemczech i przestrzegające ich przed fałszywie pojętą „miłością pełną litości”: „Ta miłość pełna zrozumienia i litości ku błądzącym, a nawet ku szydercom, nie oznacza i nie może oznaczać rezygnacji z głoszenia prawdy, z ukazywania jej wartości, z jej obrony, a ni też z jej zastosowania w życiu na odcinku wam powierzonym. Najpierwszym i najoczywistszym darem, jaki kapłan może złożyć ludziom, jest służenie prawdzie i to całej prawdzie, wykrywanie błędu i walka z nim, obojętnie w jakiej formie błąd ten się pojawia” (MBS, 54).

Dzisiaj z ust protagonistów „nowego paradygmatu Kościoła” słyszymy, że raczej należy obniżać poprzeczkę wymagań moralnych. Raczej należy tropić i piętnować „rygorystów” („współczesnych faryzeuszów”, „ludzi o zamkniętym sercu” – jak głoszą miłosierni i otwarci na wszystko zwolennicy „nowego paradygmatu”), aniżeli dewiacyjne zachowania. Wyrzeczenia – jak w przypadku powstrzymania się od współżycia płciowego w tzw. związkach niesakramentalnych – przez tych samych uczestników „słuchającego Magisterium” zbywane są jako jakaś infantylna niedzisiejszość. Tymczasem Pius XI przypominał, mobilizując Kościół w Niemczech (jakże profetyczny adresat!) do oporu przeciw narodowemu socjalizmowi, że „wszelka prawdziwa i trwałą reforma zawsze miała swe ostateczne źródło w świętości, wychodziła od ludzi pałających i pędzonych miłością ku Bogu i bliźnim. Wspaniałomyślni, gotowi posłuchać każdego wezwania Bożego i spełnić je najpierw w swym życiu, a przy tym pokorni i pewni swego powołania, stali się luminarzami i odnowicielami swego czasu. Gdzie gorliwość reformatorska nie zrodziła się z czystej intencji, lecz była wyrazem i wybuchem gwałtownych namiętności, tam zamiast światła wprowadzała zamieszanie, zamiast budować niszczyła i nierzadko stała się źródłem błędów, które były bardziej zgubne niż szkody, jakie rzeczywiście lub pozornie chciano naprawić” (MBS, 25).

Jakże aktualne są te słowa właśnie teraz, gdy każe się nam świętować jubileusz protestanckiej reformacji i gdy z ust niektórych wpływowych kardynałów (W. Kasper), ba, z ust samego papieża słyszymy, że „Luter chciał dobrze”. W ramach więc jubileuszowych rozważań nad „zasługami” reformacji przytoczmy i te słowa Piusa XI z jego antyhitlerowskiej encykliki, który piętnując „miraż narodowego kościoła niemieckiego”, przypominał, że „historia innych kościołów narodowych, ich martwota duchowa, ich skrępowanie i ucisk przez władze świeckie, wskazują na beznadziejną bezpłodność, jakiej ulega z konieczności każda latorośl oddzielająca się od żywego szczepu winnego Kościoła” (MBS, 28).

Święte obowiązki biskupów
Na zakończenie przypomnijmy sobie słowa Piusa XI, które choć kierowane do niemieckiego Kościoła (a konkretnie do niemieckich biskupów) jakże wymowne są także dla nas, gdy obserwujemy (w większości tylko obserwujemy) jak grasuje po naszych miastach powszechny teatr bluźnierstwa. Osiemdziesiąt lat temu Następca św. Piotra przypominał, że biskupi Kościoła Chrystusowego „muszą czuwać” i jest ich „świętym obowiązkiem pasterskim uczynić wszystko, co możliwe […] aby prawa Majestatu Bożego, Imię i słowo Boże nie były bezczeszczone, aby umilkły bluźnierstwa przeciwko Bogu – w słowie, w piśmie i w obrazach, na razie liczne jak piasek nad morzem” (MBS, 16).

W duchu tzw. hermeneutyki ciągłości, czyli obowiązującego po Vaticanum II jeszcze silniejszego wezwania do ludzi świeckich, by uczestniczyli w życiu Kościoła, należy te słowa odbierać dzisiaj jako skierowane do nas wszystkich. Podobnie jak przypomnienie w obliczu agresji wrogów Krzyża, czy to bluźnierców z teatralnych desek, czy – jak w przypadku epoki, w której rzeczone encykliki powstawały – bluźnierców w czerwonych lub brunatnych koszulach, że „Krzyż Chrystusowy jest nadal dla chrześcijanina świętym znakiem zbawienia, sztandarem moralnej wielkości, choćby nawet samo i imię stało się dla wielu głupstwem i zgorszeniem (1 Kor 1, 23). W cieniu jego żyjemy, całując go umieramy. Ma on stać na naszym grobie i głosić naszą wiarę, ma świadczyć o naszej nadziei skierowanej ku światłości wiekuistej” (MBS, 34). Ave Crux, spes unica!


Grzegorz Kucharczyk

http://www.pch24.pl/jak-przetrwac-w-cho ... 293,i.html

Autor:  Aerolit [ 25 wrz 2017, 07:51 ]
Tytuł:  Re: Człowiek wobec antykultury i wobec antycywilizacji.

Odbudowa człowieczeństwa

Testament duchowy śp. ks. kard. Carlo Caffarry.

Swoją refleksję podzielę na dwie części. W pierwszej podejmę rozważanie nad tym, co stanowi o zniszczeniu człowieczeństwa, i nad niektórymi głównymi czynnikami tego zniszczenia. W części drugiej odpowiem na pytanie, kto odbudowuje człowieczeństwo.

Zniszczenie człowieczeństwa
Za punkt wyjścia obierzmy dramatyczną kartę Ewangelii: zdradę Piotra. Przeczytamy ją w wersji św. Marka (por. Mk 14,66-76).

Na czym polega zdrada Piotra? Pytanie służącej stawia go przed koniecznością wyboru, który dotyczy jego samego i jego tożsamości w relacji z Jezusem. Przed wolnością Piotra otwierają się dwie możliwości: potwierdzenie prawdy o samym sobie lub zaprzeczenie tej prawdzie. Piotr wybiera zaprzeczenie prawdzie: „Nie wiem i nie rozumiem, co mówisz” (Mk 14,68). Piotr sprzeniewierza się prawdzie. Tylko prawdzie czy również samemu sobie? Czyż nie zaprzecza, że jest tym, kim jest? Zdradzając Chrystusa, zdradza samego siebie. Ocaliłby siebie tylko wówczas, gdyby potwierdził prawdę, gdyby dał o niej świadectwo. Jest pełen lęku, i to takiego lęku, który doprowadza go do krzywoprzysięstwa: „Począł się zaklinać i przysięgać”. Potwierdzając prawdę, ocaliłby samego siebie, gdyż przekroczyłby siebie w dążeniu do prawdy, siebie, który jest tak pełen lęku. Ta ewangeliczna narracja jest paradygmatem wszelkiej autodestrukcji człowieczeństwa. Pytanie służącej jest tylko okazją daną Piotrowi, by na nowo odkrył swoją tożsamość, prawdę o samym sobie. To ponowne odkrycie jest aktem umysłu Piotra: w tejże chwili staje się on świadom faktu, iż jest uczniem Jezusa. I w tej samej chwili ta świadomość prowokuje, bada jego wolność w dawaniu świadectwa o prawdzie. To właśnie prawda rodzi pewien imperatyw, który dotyczy Piotra i tylko jego samego. Piotr nie prowadzi dyskusji o naturze bycia uczniem, naśladowcą Jezusa. Zostaje jakby uwięziony w poznanej prawdzie – w prawdzie o sobie samym. Wiemy, że Piotr zdradził i płacze. Stał się sprawcą, ofiarą i świadkiem sprzeniewierzenia się prawdzie. W analogicznej sytuacji Judasz uznał, że nie jest godny istnieć, i powiesił się. „Tak więc człowiek jest sobą poprzez prawdę. Stosunek do prawdy stanowi o człowieczeństwie, konstytuuje godność osoby”1. Możemy więc stwierdzić: zniszczenie człowieczeństwa polega na zaprzeczaniu – przy użyciu naszej wolności – temu, co nasz rozum rozpoznał jako prawdziwe dobro osoby. Teologia mówi tu o grzechu. Już Owidiusz napisał: „video meliora proboque et deteriora sequor” [„widzę i pochwalam lepsze, idę za gorszym”]. Zniszczenie człowieczeństwa jest zatem bolesnym rozdarciem własnej subiektywności. I jest kłamstwem: buduje takie człowieczeństwo – osobiste i społeczne – które jest fałszywe. Być może nikt z większą głębią i z większym tragizmem niż Pirandello nie opisał życia tak ukształtowanego ludzkiego społeczeństwa jako maskarady. Człowiek nie żyje w domu pozbawionym drzwi i okien; żyje wewnątrz określonej kultury, oddycha „duchem czasów”, one zaś, wspierane i propagowane dzisiaj potężnymi środkami wytwarzania konsensusu, nierzadko sprzyjają czynnikom niszczącym człowieczeństwo. Poprzestanę tu na omówieniu dwóch tylko spośród tych czynników: są to zafałszowanie świadomości moralnej i oddzielenie wolności od prawdy. Pierwszym czynnikiem niszczącym człowieczeństwo jest zafałszowanie, jakiemu została poddana świadomość moralna wewnątrz kultury Zachodu, ograniczając się stopniowo – co ponad sto lat temu zauważył już Newman – do prawa, by myśleć, mówić, pisać zgodnie z własnymi sądami czy nastrojami. Powiedzieć dzisiaj: „Sumienie mi mówi, że…” w codziennym języku znaczy po prostu: „uważam, że…”, „pragnę, żeby…”, „podoba mi się, że…”. Zadajmy sobie zatem dwa pytania. Na czym dokładnie polega to zafałszowanie? Dlaczego jest ono czynnikiem niszczącym człowieczeństwo?

• Polega na zamianie, przemieszaniu stwierdzenia, że moralna powinność wypływa ze świadomości i poprzez świadomość, oraz stwierdzenia, że moralna powinność rodzi się w świadomości. Polega na pomyleniu funkcji manifestacyjnej [prawdy w odniesieniu do dobra] świadomości z funkcją konstytutywną właściwą rozumowi, jako udziału w Bożej Mądrości.

• Zafałszowanie świadomości moralnej jest czynnikiem w najwyższym stopniu destrukcyjnym dla człowieczeństwa, gdyż niszczy u źródła pierwotną więź osoby ludzkiej z Bogiem Stwórcą. Przesłania blask pierwszego słowa, jakie Bóg Stwórca kieruje do człowieka, jako Jego przewodnik.

Aby zdać sobie sprawę z tego, że zafałszowanie świadomości moralnej jest deprawacją człowieczeństwa, na wstępie niezbędne jest zrozumienie jego prawdziwej natury. W tej dziedzinie było dwóch wielkich mistrzów: Sokrates i święty Paweł. Zacznijmy od stwierdzenia, że za pośrednictwem sądu – właśnie na nim bowiem polega świadomość – człowiek odkrywa nie jakąkolwiek prawdę moralną, lecz prawdę nierozerwalnie związaną z uczynkiem, jaki ma spełnić (albo już spełnił). Jest to prawda, która dotyczy osoby w jej jednostkowości, jako podmiotu, który ma spełnić jakiś uczynek: świadomość daje osobie poznać właśnie prawdę moralną o tym uczynku, czyli jego moralne dobro lub zło. W tym miejscu logiczne jest, że zadamy sobie pytanie: jak mogę poznać tę prawdę? Jak buduje się ten sąd, na którym polega świadomość moralna? Od tego, jakiej odpowiedzi udzielimy na to pytanie, zależy ostatecznie cała nasza koncepcja sumienia. Za punkt wyjścia musimy obrać nasze codzienne doświadczenie. Potwierdza ono, że sąd sumienia ma wyjątkową moc: bezwzględnie, a nie tylko hipotetycznie, zobowiązuje nasze decyzje, naszą wolność. Dla każdego człowieka sprawa jest nawet tak jasna, że mówienie o „sumieniu” to praktycznie to samo, co mówienie: „czuję się zobowiązany do…”. Nade wszystko ciekawe jest jednak zauważenie i zrozumienie natury, bardzo osobliwej formy tej powinności. Jest bowiem rzeczą pewną, że – w pewnym sensie – każdy sąd naszego rozumu wymaga określonego postępowania, a zatem określonych decyzji woli. Jeśli wiemy, że jakiś pokarm szkodzi naszemu zdrowiu, to zazwyczaj postanawiamy powstrzymywać się od niego; jeśli wiemy, że na dworze jest niska temperatura, to decydując się na wyjście z domu, logicznie jesteśmy zdecydowani ciepło się ubrać. I tak dalej. Te oraz inne sądy naszego rozumu wymagają jednak spójnego postępowania, ale tylko hipotetycznie: jeśli chcesz być zdrowy, wiedząc, że dany pokarm…, jeśli nie chcesz nabawić się bronchitu, wiedząc, że klimat… Jeśli jednak uważnie wsłuchujemy się w sąd sumienia, widzimy, że powinność z niego wynikająca ma w swej istocie odmienną naturę. Powinność nie jest zawieszona na jakimś „się”: nie jest zawieszona na niczym. Narzuca się wolności człowieka bezpośrednio, sama z siebie. Sumienie mówi bezwzględnie: musisz spełnić ten czyn, nie możesz spełnić tego czynu. Głos sumienia stawia wolność człowieka wobec pewnego absolutu: absolutnego obowiązku. W ten sposób mamy dość szczególną sytuację wewnętrzną. Z jednej strony bowiem osoba ludzka czuje się zobowiązana tylko za sprawą owego sądu sumienia: tylko wobec tego sądu, owego sądu sumienia, wolność czuje się zobowiązana w sposób bezwzględny. Z drugiej strony, sąd ten jest aktem jednostki, podmiotu: jest wyłącznie jej aktem. Jak to się dzieje, że osoba za sprawą swego własnego aktu czuje się zobowiązana tak głęboko, tak ściśle, że nie jest w stanie uwolnić się jakimś przeciwnym aktem? To jej akt – akt jej rozumu – związał jej wolność. Swoim aktem – aktem swego rozumu – ją rozwiązuje: Sancho Pansa uznaje, że zasługuje na karę, ale pyta, czy może wygrzmocić sam siebie! Wielki Cervantes doskonale pojął zafałszowanie sumienia. Rzeczywistość naszego wewnętrznego doświadczenia jasno nam pokazuje, że tak się nie dzieje. Człowiek nie może zwolnić się z powinności, do jakiej go przynagla sąd sumienia: świadczy o tym powszechne doświadczenie wyrzutów sumienia. Ta niemożność zmusza nas do podjęcia głębszej refleksji nad świadomością moralną. Fakt, że człowiek czuje, iż sam siebie nie może zwolnić z powinności własnego sumienia, dowodzi, że sąd sumienia daje poznać osobie prawdę, która poprzedza istnieniem samo sumienie. To znaczy prawdę, która nie jest prawdziwa dlatego, że nasze sumienie ją zna, lecz przeciwnie, nasze sumienie ją zna, ponieważ ta prawda istnieje. Krótko mówiąc, prawda nie jest zależna od sumienia, lecz sumienie jest zależne od prawdy. Od jakiej prawdy? Tej prawdy, w świetle której i na mocy której „ten czyn jest dobry i należy go spełnić” albo „ten czyn jest niedozwolony i należy go unikać”. Już więc dochodzimy do bardzo ważnego wniosku: skoro człowiek jest zobowiązany tylko za pośrednictwem sądu własnego sumienia (= auto-nomia), skoro sąd własnego sumienia zobowiązuje, gdyż daje poznać prawdę, w takim razie człowiek jest autonomiczny wtedy, kiedy jest podporządkowany prawdzie. Własna autonomia polega na własnym podporządkowaniu się prawdzie. Teraz jednak musimy zatrzymać się na chwilę nad prawdą poznaną za pośrednictwem sądu własnego sumienia. O jaką prawdę chodzi? Skoro sumienie jest sądem odnoszącym się do naszego czynu w wymiarze moralnym, chodzi o prawdę praktyczną (odnoszącą się do ludzkiego działania), o prawdę o dobru i złu naszego działania. Sąd naszego sumienia odkrywa w akcie, który mam spełnić (spełniłem) – bądź to z powodu samej jego struktury, bądź też z powodu okoliczności, w jakich został spełniony – odniesienie do ładu, na mocy którego „iustum est ut omnia sint ordinatissima”2: wewnętrznego ładu istniejącego świata. Jeśli odkryję, że akt, który mam spełnić, stoi w relacji sprzeczności, czyli jeśli sumienie widzi, że ten akt sprzeciwia się temu ładowi, że ten akt narusza ten ład i go niszczy, to tego aktu, właśnie ze względu na jego niezgodność, należy uniknąć. Świadomość moralna poznaje ten ład istnienia jako respektowany albo negowany przez akt, który mam spełnić. Niemniej jednak sąd sumienia – warto zwrócić na to baczną uwagę – to zbieżność, punkt styczności, synteza poznania wewnętrznego ładu istnienia z poznaniem aktu, jaki mam spełnić. Ów wewnętrzny ład istnienia to nic innego niż ład stwórczej Mądrości Boga, z którą i w której wszelkie stworzenie zostało stworzone. W jaki jednak sposób człowiek może poznać ów ład, ową „ontologiczną prawość”? Tę właśnie ludzką zdolność nazywamy ludzkim rozumem. A zatem to właśnie ona sprawia, że człowiek ma udział w tejże Bożej Mądrości: jest pieczęcią odciśniętą w człowieku – i tylko w człowieku – stwórczą dłonią Boga. Za pośrednictwem rozumu człowiek poznaje ten ład, jaki stanowi piękno, dobro istnienia. A w świetle tego poznania sumienie może odkryć, czy akt, jaki osoba ma spełnić, wpisuje się w ten ład: w to piękno, w to dobro. Powiedzieć, że ten ład jest stworzony, ukonstytuowany przez ludzki rozum, a nie po prostu przezeń odkryty, oznacza po prostu zanegowanie faktu, którego nasze doświadczenie stale jest świadkiem. Kiedy swoim rozumem odkrywamy to piękno, ten ład i jego niezmienne wymagania, „non examinator corrigit, sed tantum laetatur inventor”, jak przenikliwie pisze święty Augustyn, rozum „stwierdza […] tylko, że tak jest, i nie zabiera się, jak sędzia, do czynienia poprawek, lecz cieszy się ze znalezionej prawdy”3. Świadomość moralna, jak widać, to miejsce, w którym Bóg kieruje pierwsze, pierwotne, stałe słowo do człowieka: miejsce, w którym Bóg objawia się jako przewodnik człowieka. Zgaście to światło, a człowiek zacznie chodzić po omacku w ciemności. Teraz możemy lepiej zrozumieć, na czym polega zafałszowanie sumienia. Zostało ono wykorzenione z Bożej Mądrości, a jego sąd jest ostateczny i nieodwołalny. Krótko mówiąc, to Sancho Pansa, który sam siebie okłada kijem. Drugim czynnikiem jest rozbrat wolności i prawdy [w odniesieniu do dobra]. Na czym polega zadziwiający związek wolności z prawdą? Jaka jest natura tej więzi?

Na wstępie musimy pamiętać, że nie mówimy o prawdzie w ujęciu ogólnym. Jak już wspomnieliśmy, mówimy o prawdzie praktycznej, to znaczy o prawdzie w odniesieniu do dobra/zła osoby ludzkiej jako takiej. Kiedy mówię, że „dwa plus dwa równa się cztery”, mówię prawdę, ale nie jest to prawda praktyczna. „Praktyczna” znaczy, że chodzi o prawdę, która musi zostać urzeczywistniona, spełniona w akcie osoby i za pośrednictwem tego aktu. Prawda usilnie się domaga wprowadzenia w czyn, spełnienia. Jest we mnie; jeśli ją odrzucam, to odrzucam samego siebie. Nietrudno jest więc dostrzec związek między prawdą i wolnością: Prawda to projekt budowania człowieczeństwa; żadne jednak budowanie człowieczeństwa nie jest możliwe, jeśli nie dokonuje się w wolności. Z definicji byłaby to konstrukcja nieludzka. Osoba konstruuje się, „właściwa człowiekowi godność, ta, która jest mu dana i równocześnie zadana, wiąże się ściśle z odniesieniem do prawdy. Myślenie w prawdzie i życie w prawdzie stanowi o tej godności”4. Jezus powiedział: „Nie każdy, kto mówi Mi: ’Panie, Panie!’ […], lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca” [Mt 7,21]. Istnieje zatem istotna spójność między osobą, aktem osoby i prawdą: jest to wynikiem poznania moralnego. I istnieje egzystencjalna spójność, urzeczywistniana lub negowana przez wolny akt. W tym sensie Kierkegaard miał rację, gdy napisał, że prawda jest subiektywnością. Za sprawą długotrwałych i złożonych procesów kulturowych dzisiaj więź między prawdą i wolnością rozerwała się bądź to przez twierdzenie o prawdzie człowieka bez wolności, bądź też o wolności bez prawdy. To podwójne twierdzenie można by zweryfikować w ideologiach ekologistycznych, we współczesnej wizji seksualności, w doktrynach ekonomicznych, w redukcji prawa do czystej techniki normatywnej. Człowiek bez prawdy jest skazany na wolność i będzie zadowolony, oddając ją kolejnemu władcy (Legenda o Wielkim Inkwizytorze). Człowiek bez wolności staje się śladem na piasku, odciśniętym i zatartym przez nieubłagany i bezosobowy los, „który panuje ze szkodą dla wszystkich”, powiedziałby Leopardi.

Kto odbudowuje człowieczeństwo
Drugą część swojej refleksji zacznę od pewnej metafory. Dwóch ludzi idzie po tamie nad wezbraną rzeką. Jeden umie pływać, a drugi nie. Ten drugi poślizgnął się i wpadł do wody, porwał go nurt rzeki. Jego przyjaciel ma trzy możliwości: nauczyć go pływać; rzucić mu linę i krzyknąć, żeby ją mocno trzymał; skoczyć do wody, objąć tonącego ramionami i doholować do brzegu.

Którą z tych dróg obrało Wcielone Słowo, widząc człowieka popychanego ku samozniszczeniu? Pierwszą – odpowiedzieli pelagianie i odpowiadają ci wszyscy, którzy wydarzenie chrześcijańskie ograniczają do napomnień moralnych. Drugą – odpowiedzieli semipelagianie i odpowiadają ci wszyscy, którzy widzą łaskę i wolność jako dwie odwrotnie proporcjonalne siły. Trzecią – uczy Kościół. Słowo, nie uznając swej Boskiej kondycji za skarb, którego trzeba zazdrośnie strzec, rzuciło się w nurt zła, żeby objąć człowieka ramionami i doholować do brzegu. To jest wydarzenie chrześcijańskie. Zadajmy sobie pytanie: jak głęboko musi się zacząć odbudowa człowieczeństwa? W tym punkcie, gdzie krzyżują się ze sobą prawda i wolność. Zło osoby ludzkiej jako takiej jest złem moralnym, gdyż godzi w podmiot, jakim jest osoba. Odbudowa człowieczeństwa albo zacznie się na tym poziomie, albo zawsze będzie zwykłą chirurgią estetyczną. Odkupieńczy akt Chrystusa, który raz na zawsze dokonał się na Krzyżu, a sakramentalnie stale jest obecny i działa w Kościele, uzdrawia właśnie to bolesne rozdarcie podmiotu, w którym bierze początek zniszczenie człowieczeństwa. I po to istnieje Kościół: aby tu i teraz uobecniać odkupieńczy akt Chrystusa. „Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, [który] powstał z martwych” (2 Tm 2,8), pisze Paweł do swego ucznia Tymoteusza. Biada, jeśli pamięć Kościoła ma inną treść! Na czym jednak dokładnie polega odbudowa człowieczeństwa, dokonana za pośrednictwem Kościoła w odkupieńczym akcie Chrystusa? Teologia nazywa ją „usprawiedliwieniem grzesznika”. Jest to działanie, jakie Bóg poprzez dar Ducha przeprowadza w człowieku, który uznaje się przed Nim za niesprawiedliwego. Posłuchajcie, co pisze błogosławiony Antonio Rosmini: „Działanie Boga we wnętrzu człowieka to działanie łaski, jest to dogmat chrześcijaństwa; właśnie na tym podstawowym dogmacie samo chrześcijaństwo wznosi się jako na swym fundamencie […], jest to istota tej nadprzyrodzonej religii”5. Kto odbudowuje człowieczeństwo? Łaska Chrystusa. Trzeba powrócić do mówienia o tym, i to jasno; do mówienia, że to właśnie jest chrześcijaństwo.

Zmartwychwstały Pan ma rzeczywistą więź ze światem, i ta więź domaga się od uczniów przełożenia na chrześcijańską praxis. Ta rzeczywista więź dokonuje się za każdym razem, gdy sprawujemy któryś z sakramentów wiary. Sakramenty bowiem sprowadzają – w wymiarze kultu – cielesną obecność Chrystusa do naszego świata. Teraz chciałbym zwięźle przedstawić ledwie sformułowaną myśl: przenieść do praxis więź Chrystusa z osobą i ze światem. Tylko kilka ogólnych refleksji.

• Jest rzeczą dramatycznie pilną, by Kościół przestał milczeć o tym, co nadprzyrodzone. Im dalej posuwa się globalizacja Kościoła, tym bardziej w świadomości ludu chrześcijańskiego zanika prawda o grzechu pierworodnym i wiara w konieczność odkupienia: dwa fundamenty, na których rozwija się cała propozycja chrześcijaństwa.

• Koniecznie trzeba nadać rozumowi jego królewską godność. Nie wystarcza wiara głośno wyrażana, ale o nic niepytana, wiara wypowiadana, ale nieprzemyślana. To, co nazwałem „przeniesieniem rzeczywistej więzi Chrystusa ze światem do praxis ucznia”, w znacznej mierze stanowi trudne zadanie dla prawego rozumu. Również i w tej kwestii przykładem są Ojcowie Kościoła.

• I jeszcze jedna sprawa wielkiej wagi: pilnie trzeba przedstawić jasną i rzetelną propozycję prawdziwej edukacji chrześcijańskiej dzieci i młodzieży.

Podsumowanie
Podsumowując, chcę stwierdzić jedno. To wszystko, co stanowi tak zwaną cywilizację zachodnią, prowadzi do ateizmu lub do usunięcia religii z horyzontu życia. Jednym słowem: jest to cywilizacja ateistyczna i immanentystyczna. Zafałszowanie, jakiemu uległo pojęcie i doświadczenie świadomości moralnej, jest patologicznym symptomem, jednoznacznie zdiagnozowanym.

Wychodząc od tego stwierdzenia, przedstawiam pierwszą refleksję podsumowującą. Pierwszym obowiązkiem całego Kościoła jest ujawnienie tego zniszczenia człowieczeństwa, spowodowanego usunięciem Boga z horyzontu życia. „Kościół musi wskazywać bunt [= budowanie osoby bez Boga. Przypis mój, C.C.] jako największe zło ze wszystkich. Kościół nie może wchodzić z nim w żadne układy, jeśli ma być wierny swemu Panu, musi go potępiać i wyklinać”6. Częste mówienie o czym innym i wielokrotne nawoływanie do czego innego, by zapewnić sobie poklask świata, byłoby poważnym uchyleniem się od swej misji. Druga refleksja podsumowująca. Pascal stwierdza, że nikt nie mówił tak źle o człowieku jak chrześcijaństwo, i nikt nie mówił tak dobrze. Nie wystarczy jednak podjęcie kroków zewnętrznych, takich jak głoszenie i nauczanie, choć są one niezbędne. Potrzeba regenerującej siły, płynącej z góry poprzez Kościół. Prawdziwa odbudowa człowieczeństwa musi wyjść z samych źródeł myśli i wolnego działania, czyli z samej substancji „ja”. Jednym słowem, przeżywamy czas walki, od której nikt nie może odstąpić, gdyż każdy dysponuje co najmniej jednym z trzech rodzajów broni: modlitwą, słowem, piórem. I trwać w pokoju: „cisi na własność posiądą ziemię”.

tłum. Agnieszka Kuryś

http://www.naszdziennik.pl/mysl/189559, ... nstwa.html

Autor:  Aerolit [ 08 paź 2017, 10:41 ]
Tytuł:  Re: Człowiek wobec antykultury i wobec antycywilizacji.

13 października: polska premiera książki bł. bp Grzegorza Chomyszyna pt. „Dwa Królestwa”

Obrazek

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Panem prof. Włodzimierzem Osadczym, dyrektorem Ośrodka Badań Wschodnioeuropejskich - Centrum Ucrainicum KUL i autorem wstępu do polskiej edycji książki pt. „Dwa Królestwa” autorstwa błogosławionego biskupa męczennika - Grzegorza Chomyszyna.

Spotkanie odbędzie się 13 października o godzinie 13:00 w Sali Wystawowej Auditorium Maximum w Krakowie przy ul. Krupniczej 33. Po prelekcji prof. Osadczego odbędzie się dyskusja na temat książki. Obecni będą mieli również możliwość zakupienia jej pierwszych egzemplarzy.

Błogosławiony męczennik Grzegorz Chomyszyn - biskup stanisławowski - marzył o niezależnej i niepodległej Ukrainie, ale jako kapłan Chrystusowy i biskup nie przyjmował, odrzucał i otwarcie potępiał radykalny nacjonalizm i akty terrorystyczne, twierdząc, że ta droga jest przeciwna Bogu i może doprowadzić naród ukraiński do degradacji i samozniszczenia. Za swoją wierność Chrystusowi w Kościele Greckokatolickim został pojmany przez specjalny oddział komisariatu ludowego bezpieczeństwa państwa w rezydencji w Stanisławowie w nocy z 11 na 12 kwietnia 1945 roku, i odwieziony do wewnętrznego Więzienia Łukianiwskiego NKWD w Kijowie.

Po 36 dniach przesłuchań i tortur zmarł śmiercią męczeńską 28 grudnia 1945 roku. 27 czerwca 2001 roku we Lwowie został ogłoszony przez Ojca Świętego Jana Pawła II Błogosławionym Męczennikiem Unickiej Cerkwi Greckokatolickiej. Bp Chomyszyn jest jedynym hierarchą greckokatolickim, którego Sejm Rzeczypospolitej uczcił osobną uchwałą. Niestety, ukraiński męczennik nie doczekał się takiego uznania w swoim, wolnym już kraju, i w Kościele, za który oddał życie…

„Dwa Królestwa” to książka niezwykła ze względu na swoją treść, ale i na losy rękopisu, który cudem ocalał z zawieruch sowieckiej apokalipsy. Rękopis – nadpalony w ogniu, ponad 500 stronicowy manuskrypt – został cudem zachowany i całkiem niedawno odnaleziony. Po ukazaniu się „Dwóch Królestw” rozpoczął się ich nowy żywot, czasem nie mniej burzliwy i dramatyczny niż w czasach prześladowań, których doświadczył ich autor.

Nagonki i represje wobec książki i jej redaktorów – w szczególności ks. Ihora Pełechatego, postulatora procesu beatyfikacyjnego bp. Chomyszyna – w sposób cudowny przyczyniły się do popularyzacji dzieła błogosławionego biskupa i przybliżenia społeczeństwu polskiemu i ukraińskiemu jego celowo przemilczanej postaci.

„Zapiski bł. Grzegorza Chomyszyna są swoistym manifestem religijno-narodowym, a w szerszym kontekście także cywilizacyjnym. Autor, przedstawiając swe rozważania czytelnikowi, określa się jako katolicki biskup, dla którego depozyt wiary posiadany przez Kościół jest skarbem największym, nie podlegającym żadnym uwarunkowaniom i dyskusjom, a tożsamość ukraińska jest podstawą poglądów narodowo-politycznych. Ten fakt jest wart podkreślenia z racji na okoliczności historyczne, w których działał bp. Chomyszyn, które nie należą tylko do historii, ale w znacznej mierze kształtują obecne oblicze historyczno-cywilizacyjne Ukrainy”, podkreśla we wstępie prof. Włodzimierz Osadczy.

Portal PCh24.pl i magazyn „Polonia Christiana” objęły książkę patronatem medialnym.

http://www.pch24.pl/13-pazdziernika--po ... z4utxcWFSv

Autor:  Aerolit [ 14 lis 2017, 13:17 ]
Tytuł:  Re: Człowiek wobec antykultury i wobec antycywilizacji.

Życie pod ochroną

Przygotowana przez Ordo Iuris opinia prawna, o której głośno w ostatnich dniach w lewicowych mediach (m.in. „Polityka”), to zwykły materiał informacyjny dotyczący stosowania art. 152 § 2 kodeksu karnego, który penalizuje przestępstwo pomocnictwa w nielegalnym pozbawieniu życia dziecka przed urodzeniem. Dokument systematyzuje jedynie obowiązujące przepisy prawne i przypomina o konieczności egzekwowania prawa chroniącego najsłabsze dzieci, które do tej pory pozostaje często martwą literą.

Tymczasem art. 38 Konstytucji gwarantujący prawną ochronę każdego życia nakłada na państwo obowiązek stworzenia odpowiednich warunków prawnych dla skutecznej ochrony każdego życia. Ordo Iuris w przekazanej opinii prawnej zwraca uwagę na wieloletnią bierność organów państwa wobec działań wypełniających znamiona przestępstwa z art. 152 § 2 k.k.

Instytut Ordo Iuris, zgodnie ze swoimi celami statutowymi, broni porządku prawnego i wartości konstytucyjnych, wśród których życie niewinnego i bezbronnego dziecka zajmuje miejsce centralne. Drastycznie narusza polski porządek prawny przykładowo niezakłócane przez organy Państwa od wielu lat zjawisko stałej obecności w prasie i Internecie ogłoszeń dotyczących możliwości dokonania nielegalnej aborcji w Polsce oraz organizowania tzw. „turystyki aborcyjnej”. Jest to dowód na to, że nawet ułomne gwarancje prawne dla życia najmniejszych dzieci nie są realnie stosowane.

Troska o przestrzeganie prawa była i jest podstawą działań Instytutu. Przygotowana przez Ordo Iuris opinia stwierdza oczywistość, jaką jest konieczność egzekwowania obowiązującego prawa, które stanowi skuteczny środek walki z istniejącymi i szeroko znanymi, lecz de facto całkowicie bezkarnymi, patologiami życia społecznego. Podobne opinie dotyczące stosowania i wykładni prawa Instytut przygotowuje od początku swojego istnienia i, jak podkreślają to również niechętni Instytutowi publicyści, nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Szereg organizacji społecznych przekazuje opinie administracji publicznej na temat istotnych dla nich kwestii i jest to ważna funkcja organizacji pozarządowych w społeczeństwie obywatelskim. Dlatego budowanie sensacji wokół działalności opiniodawczej Ordo Iuris ma charakter stygmatyzujący i dyskryminacyjny.

Warto przy tej okazji wspomnieć, że Ordo Iuris broni porządku prawnego oraz konsultuje obowiązujące oraz tworzone prawo także poza granicami Polski. Interwencje Instytutu są akceptowane i przyjmowane m.in. przez Europejski Trybunał Praw Człowieka oraz agendy ONZ, na forum której przyznano Instytutowi specjalny status konsultacyjny.

Źródło: strona internetowa Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/ ... hrona.html

Autor:  Aerolit [ 12 sty 2018, 16:45 ]
Tytuł:  Re: Człowiek wobec antykultury i wobec antycywilizacji.

Dzicz lewacka, co by o niej nie mówić, wie czego chce i jest zorganizowana w szerzeniu swojej degrengolady.
My nie bardzo wiemy czego chcieć i jesteśmy rozproszeni. Nie mamy wyrazistej wizji społeczeństwa, moralności, świadomości swojej godności, swojej człowieczej wyjątkowości.
Ta godność, ten honor, ta wyjątkowość to my.
A więc my to nie tylko ścigające się szczury, żarłoki, pijaki, bzduroklepy i rozbudzone egoizmy.
Jesteśmy przede wszystkim świadomością.
A jakim jesteśmy człowiekiem to jest uzależnione od tego jaka jest nasza świadomość.


Ratujcie nas

Sejmowe wystąpienie Kai Godek, przedstawiciela inicjatywy ustawodawczej „Zatrzymaj aborcję”.

Panie Marszałku, Wysoka Izbo!Przychodzimy do Sejmu z największą w historii Polski inicjatywą ustawodawczą w obronie dzieci nienarodzonych. Ponad 830 tysięcy podpisów zebranych pod projektem „Zatrzymaj Aborcję” w całej Polsce i wśród Polonii za zagranicą nie może kłamać! Świadomi obywatele chcą tu i teraz zakazu zabijania chorych i podejrzewanych o chorobę dzieci. W tym samym czasie zwolennicy aborcji na życzenie, nieustannie promowani w mediach, zdołali zebrać pięć razy mniej podpisów. Pewni swojej przewagi, chcieli przeszkodzić w uchwaleniu zakazu zabijania dzieci, wyszli zapytać Polaków, czy poprą mordowanie nienarodzonych i ponieśli sromotną porażkę. Próbowali się ratować, zmyślając wynik, w mediach mówili o pół miliona, dokumenty sejmowe pokazały prawdę – zebrali najwyżej 200 tysięcy podpisów – mniej niż w ubiegłym roku. Trzy duże lewicowe partie z ogromnym zapleczem, rozbudowanymi strukturami terenowymi i wielkimi pieniędzmi przyniosły do Sejmu tak marny wynik. Ludzie nie chcieli podpisywać feministycznej ustawy! Ich porażka w połączeniu z największym w historii sukcesem prolajferów pokazuje, że w naszym kraju dyskusja na temat aborcji się skończyła. Polacy stoją twardo po stronie niewinnych nienarodzonych dzieci.Obywatele przynoszą swój projekt do Sejmu, którego większość deklaruje przywiązanie do wartości obrony życia. Do Sejmu, który obiecał, że będzie słuchał ich głosu. Przychodzą znowu po latach odrzucania ich apeli przez polityków jawnie popierających zabijanie dzieci, polityków, którym nie zależało na dobru Polski i Polaków. Ci obywatele domagają się, żeby barbarzyństwo eugenicznych praktyk ostatecznie wyeliminować z polskiego prawa. Rekordowy wynik tegorocznej zbiórki jest tego najlepszym dowodem. Dziesiątki tysięcy Polaków, zorganizowanych i zmotywowanych, wyszło na ulice, do swoich rodzin i znajomych, żeby ostatecznie zebrać 830 tysięcy podpisów. Panie i Panowie Posłowie, nie pozwólcie, żeby ich poświęcenie i mobilizacja poszła na marne. Posłuchajcie głosu obywateli i zróbcie to, co należało zrobić już wiele lat temu.Nie trzeba już nikomu tłumaczyć, jakim barbarzyństwem jest aborcja eugeniczna. Polska służba zdrowia zajmująca się kobietą w ciąży i jej dzieckiem jest obecnie zmuszana do polowania na chore dzieci. Idea badań prenatalnych przez sposób ich wykorzystania została całkowicie wypaczona. Zamiast służyć leczeniu i przygotowaniu rodziców i lekarzy na przyjęcie dziecka i udzielenie mu pomocy, ułatwia selekcjonowanie do eksterminacji. Liczba aborcji eugenicznych z roku na rok rośnie. Doszliśmy już do ponad tysiąca. Rozwój diagnostyki prenatalnej zamiast poprawiać opiekę nad poczętymi dziećmi i ich matkami, przyczynia się głównie do większej skuteczności aborcyjnych selekcjonerów. Panie i Panowie Posłowie, przyjmując projekt „Zatrzymaj Aborcję”, przywrócicie badaniom prenatalnym ich właściwy diagnostyczno-terapeutyczny charakter. Sprawicie, że postęp medyczny zamiast służyć zabijaniu – będzie znów służył ratowaniu ludzi.Aborcje eugeniczne wykonuje się, kiedy dzieci zdolne są już do odczuwania bólu, ponieważ badania prenatalne odbywają się w drugim trymestrze ciąży. W Polsce późne aborcje przeprowadza się najczęściej poprzez sztuczne wywołanie porodu. Te maleństwa, które taki przedwczesny poród przeżyją, są pozostawiane bez opieki. Umierają z wyziębienia, głodu i pragnienia. Duszą się godzinami z powodu niewykształcenia płuc. Niektóre z nich mają jeszcze resztki sił, żeby kwilić. Inne umierają w męczarniach w milczeniu. W 2014 roku media informowały o dwóch takich przypadkach. Dziewczynka z Wrocławia umierała po nieudanej aborcji miesiąc, w Opolu żywo urodzone z aborcji dziecko krzyczało głośno wiezione z sali operacyjnej na oddział noworodkowy. Tam samotne i opuszczone po 4 godzinach zmarło. W roku 2016 podobny los spotkał chłopca w jednym z warszawskich szpitali. Statystyki z innych państw wskazują, że dzieje się tak z co szóstą ofiarą aborcji. Nie ma w tym nic dziwnego – niepełnosprawne dzieci zabija się nawet w 24. tygodniu ciąży. Dzieci te objęte odpowiednią opieką miałyby duże szanse na przeżycie. Dziś przychodzimy do Sejmu, bo nie chcemy szpitali zmieniających się w rzeźnie. Nie chcemy, aby w jednym inkubatorze ratowany był wcześniak, a w drugim umierał noworodek, który przeżył aborcję. Nie chcemy, aby polscy położnicy zamiast uczyć się ratować życie swoich małych pacjentów i ich matek, doskonalili się w technikach zabijania przez częściowe urodzenie, przez rozczłonkowanie ciała dziecka czy w technice aborcji przy użyciu próżniowych odsysaczek.Obecna ustawa jest źródłem cierpienia nie tylko dzieci, ale i matek. To one zderzone z niepomyślną diagnozą zaczynają dźwigać ciężar nie tylko radzenia sobie z nową zaskakującą sytuacją, ale i ciężar dehumanizowania ich dzieci przez personel medyczny, ciężar namawiania do zabicia najbliższej im osoby. W tej sytuacji łatwo stracić rozsądek, a potem tragedia aborcji staje się ich udziałem. Zostają z nią same do końca życia. Niewielu jest w stanie zrozumieć, jak bardzo cierpią. Organizacje feministyczne z satysfakcją odnotowują, że mamy w Polsce 4 do 6 mln kobiet po aborcji. Na ich cierpienie feministki pozostają głuche, a nawet wołają: mordujmy jeszcze więcej dzieci! Co roku setki Polek zamiast doświadczać w szpitalach troski i wrażliwości, słyszą, że ich dzieci są bezwartościowe i zasługują na śmierć. Ze stygmatyzacją spotykają się także ciężarne, które ze względu na wiek albo historię medyczną znajdują się w tzw. grupie ryzyka.Wysoki Sejmie!

830 tysięcy obywateli apeluje do polityków: zakończcie to barbarzyństwo! W Waszych rękach spoczywa los dzieci podejrzewanych o chorobę lub niepełnosprawność. Uchwalając projekt „Zatrzymaj Aborcję”, skierujecie medycynę na właściwe tory, tak żeby znów lekarze i pielęgniarki zajmowali się ratowaniem, a nie odbieraniem życia.Często słyszymy, że Rzeczpospolita Polska nadal w wielu aspektach tkwi w PRL-u – od nazw ulic po instytucje prawne. Dekomunizacja instytucji i nazw ulic, jakkolwiek słuszna, to za mało. Czas najwyższy znieść najgorszy relikt komunizmu, jakim jest okrutne prawo przyzwalające na uśmiercanie niewinnych. W 1993 roku wykonano w tej sprawie pierwszy krok. Zniesiono nieograniczone prawo do zabijania dzieci i ograniczono możliwość przerwania ciąży do trzech powszechnie znanych przypadków. Postkomuniści po dojściu do władzy ponownie pozwolili na zabijanie małych Polaków. Wśród wielu zmian z ’96 roku znalazło się i poszerzenie przesłanki eugenicznej. Koalicja SLD – UP wprowadziła do niej możliwość dokonania aborcji ze względu na podejrzenie u dziecka nieodwracalnej choroby zagrażającej jego życiu. Pozbawianie prawa do życia człowieka śmiertelnie chorego zakrawa na absurd! Obecna ustawa w obowiązującej wersji z 1996 roku stanowi przyczynek do legalizacji w Polsce eutanazji. Skoro można zabić śmiertelnie chory płód, dlaczego nie zrobić tego samego ze śmiertelnie chorym noworodkiem albo osobą starszą? Tego typu rozwiązania prawne funkcjonują już przecież w Belgii, Holandii czy Kanadzie. Jeżeli nie chcemy, żeby legalna aborcja zamieniła się za parę lat w legalną eutanazję, musimy działać na rzecz obrony wszystkich chorych ludzi, nie tylko tych narodzonych. Dzisiaj obywatele przynoszą do Sejmu projekt ustawy, która zakłada dalszą dekomunizację prawa aborcyjnego. Po blisko ćwierć wieku obowiązywania obecnych przepisów nadszedł czas, żeby zrobić kolejny krok w stronę ochrony życia.Panie i Panowie Posłowie!

Przyjmując projekt „Zatrzymaj Aborcję”, dokonacie w naszej Ojczyźnie naprawdę dobrej zmiany. To wielki krok w stronę moralnej naprawy polskiego społeczeństwa. Właśnie dlatego zostanie zaatakowany przez skrajną lewicę i liberałów, którzy chcą odbierać niewinnym prawo do życia i niszczyć Polskę. Na pewno protestować będą również ich sponsorzy z zagranicy, którzy chętnie wprowadziliby u nas prawo aborcyjne w zachodnim stylu. Chętnie zamknęliby usta obrońcom życia. Robią to dziś choćby w Kanadzie. Tam w imię tzw. praw kobiet dwie kobiety – Mary Wagner i Linda Gibbons, spędziły w więzieniach łącznie prawie 18 lat. Ich jedyną zbrodnią było zachęcanie matek w klinikach aborcyjnych do zrezygnowania z zabicia swojego dziecka. We Francji można trafić na dwa lata do więzienia za prowadzenie strony internetowej pokazującej prawdę o aborcji. W 2014 roku 85-letni pediatra został skazany na grzywnę w wysokości 5 tysięcy euro za rozdawanie dziecięcych bucików kobietom wchodzącym do kliniki aborcyjnej. To nie są odosobnione przypadki. Legalizacja aborcji to zawsze pierwszy krok do zamykania ust ludziom, którzy myślą inaczej. Nie trzeba zresztą daleko szukać – już teraz w Polsce skrajna lewica przyniosła do Sejmu ustawę, która wprost penalizuje antyaborcyjne protesty pod placówkami służby zdrowia. Cel aborcjonistów jest zawsze ten sam: całkowita dominacja w przestrzeni publicznej, manipulacja i cenzura myśli.Choć to przerażające, w Polsce czyni się wysiłki, aby wprowadzić lewicowy totalitaryzm. Gdy przed kilkoma dniami daliśmy głos w debacie o aborcji niepełnosprawnym dzieciom, a więc osobom, które ten problem najbardziej dotyka, proaborcyjne media zaatakowały dzieci za narysowanie laurek dla polityków! Strategia aborcjonistów jest jasna: niepełnosprawnych zabić, a jeśli zabić się nie uda, to przynajmniej skutecznie uciszyć.Panie i Panowie Posłowie, nie łudźcie się, że można zachować jakikolwiek status quo w sprawie aborcji. Lewica już w 1996 roku pokazała, że żadnych kompromisów nie uznaje i nie boi się żadnego mitycznego wahadła. Gdy tylko doszła do władzy, skorzystała z okazji i zmieniła ustawę na swoja modłę. Ludzie, którym zależy na życiu dzieci, muszą działać dokładnie tak samo, konsekwentnie dążąc do zmiany prawa – ale na lepsze. Przykład Hiszpanii, gdzie po bezczynności rządu konserwatystów przyszedł rząd Zapatero ze swoją rewolucją w prawodawstwie, pokazuje, jak przebiega wojna cywilizacji śmierci z cywilizacją życia. To nie działania na rzecz obrony życia powodują aktywność lewicy, ale wręcz przeciwnie: bierność polityków stwarza warunki do przyszłego sukcesu zbrodniczych ideologii. Pomyślcie dziś o przyszłości i w imię lepszej przyszłości – nie bądźcie bierni!Wysoki Sejmie!

Stoi dziś w tym miejscu 830 tysięcy Polek i Polaków. Przed dwoma laty daliśmy Wam władzę, żebyście uczynili naszą wspólną Ojczyznę krajem lepszym i bardziej przyjaznym każdemu Polakowi. Nie bójcie się hałaśliwej lewicowej mniejszości ani ponadnarodowych instytucji pełnych lobbystów na pensjach koncernów aborcyjnych. Stańcie po stronie chorych dzieci, ich rodzin i przyjaciół, stańcie po stronie obywateli! Ratujcie nas przed ludźmi, którzy w sposób nieuprawniony podają się za naszych obrońców, a w rzeczywistości są naszymi wrogami. Ratujcie kobiety przed aborcją – córki przed śmiercią, a matki przed zostaniem morderczyniami.

Ratujcie nas!

Dziękuję za uwagę.

Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji.

http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/ ... e-nas.html

Autor:  Aerolit [ 19 sty 2018, 19:11 ]
Tytuł:  Re: Człowiek wobec antykultury i wobec antycywilizacji.

Doszło już do tego, że ulica zaczyna upominać się o moralność w dziedzinie traktowania człowieka.
Żyć mają prawo wybrani, pozostali muszą się liczyć z tym, że poprzez stresowanie ich, poprzez karmienie przemysłową padliną, zamiast jedzenia, poprzez chemiczne substancje zwane lekami, poprzez degenerację moralną, poprzez szczepienia, poprzez masowe mordowanie najsłabszych (aborcja, eugenika, eutanazja), wprowadza się w ich życie śmierć.


Tysiące Amerykanów w obronie życia

W Waszyngtonie już po raz kolejny przejdzie dzisiaj Marsz dla Życia. Organizatorzy spodziewają się, że weźmie w nim udział kilkaset tysięcy osób. Marsze organizowane są także między innymi w Chicago, Los Angeles czy San Francisco.

Wszystkie Marsze odbywają się w okolicach 22 stycznia, kiedy przypada niechlubna rocznica decyzji Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych z 1973 r. o legalizacji aborcji w całym kraju. Wtedy to Sąd Najwyższy głosami siedmiu sędziów przeciwko dwóm przeforsował ustawę zezwalającą na zabijanie dzieci poczętych w całym kraju.
Waszyngtoński marsz zakończy się modlitwą w narodowym sanktuarium Niepokalanego Poczęcia. Biskupi dwóch sąsiadujących ze sobą diecezji Waszyngtonu i Arlington ogłosili możliwość uzyskania odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, za uczestnictwo w marszu i modlitwie.

W ubiegłym roku do uczestników Marszu dla Życia przemawiał wiceprezydent USA Mike Pence i zapewnił obrońców życia, że Biały Dom zajmie się sprawą. W tym roku zapowiedział swoją obecność na marszu Paul Ryan, rzecznik Republikanów w Izbie Reprezentantów.

Tradycyjny Marsz dla Życia jest do dziś jedną z największych politycznych akcji protestacyjnych w Stanach Zjednoczonych. Mimo to medialne echo o tych demonstracjach jest niewielkie.

Temat aborcji pojawia się coraz częściej za rządów prezydenta Donalda Trumpa. Działacze pro-life mają nadzieję, że ustawa z 1973 roku wreszcie zostanie uchylona. Rzecznik Izby Reprezentantów Ryan jest wielkim orędownikiem prawa do życia, powiedziała w rozmowie z mediami Jeanne Monahan Mancini, główna organizatorka Marszu dla Życia. Podkreśliła, że Ryan wykorzystuje swoją pozycję polityczną, aby „bronić godności człowieka we wszystkich fazach jego życia”.

Natomiast demokraci nadal unikają bliższych kontaktów z ruchem pro-life. „Nasza partia ma więcej problemów z samą sobą niż z marszem” – stwierdziła Kristen Day, dyrektor ruchu „Democrats for Life”. Przyznała, że wielu Demokratów, zwłaszcza w regionach wiejskich, pragnie większej otwartości ich partii na problemy związane z ochroną życia.

Mancini ma nadzieję, że za pięć lat już nie będzie potrzeby obchodzenia 50. rocznicy ustawy o aborcji. „Chciałabym, abyśmy nie musieli wtedy maszerować, bo do tego czasu ustawa może będzie zdjęta, a i nasze zadanie zakończy się”, powiedziała podkreślając, że marzy się jej, aby „aborcja wreszcie była zabroniona i określona jako nielegalna”.

Według „Washington Post” trzydziestolatkowie stanowią połowę uczestników marszów pro-life.

RS, KAI

http://www.naszdziennik.pl/swiat/193671 ... zycia.html

Autor:  Aerolit [ 25 sty 2018, 16:00 ]
Tytuł:  Re: Człowiek wobec antykultury i wobec antycywilizacji.

Projekt: życie

Obrazek

Czy PiS podejmie w mediach obiecaną promocję obrony życia?

Trwająca antyfutrzarska kampania Prawa i Sprawiedliwości to smutny szok dla Polaków, którzy wiążą z obozem rządzącym nadzieje na głęboką konserwatywną odnowę państwa.

Swoistą kulminacją tych zaskakujących działań jest zaangażowanie części posłów PiS w otwartą w Parlamencie Europejskim wystawę „Niech futra przejdą do historii”, na którą prezes PiS Jarosław Kaczyński wystosował specjalne przesłanie. Mówiąc w dramatycznym tonie o cierpieniu zwierząt, deklarował, że zakaz hodowli zwierząt futerkowych w Polsce wyeliminuje te „jedne z najgorszych cierpień, jakie w ogóle mają miejsce”.

Jednocześnie już 56. dzień Prawo i Sprawiedliwość pracuje nad projektem „Zatrzymaj aborcję”, który może powstrzymać niewyobrażalne cierpienia bezbronnych dzieci. Mając większość w Sejmie, PiS może błyskawicznie zakończyć szpitalne mordy i tym samym uczynić nasze państwo bardziej ludzkim.

– Taka akcja na forum międzynarodowym jest bardzo smutna. Część PiS chce poprawiać porządek stworzenia, który ustanowił sam Pan Bóg. Już w świetle naturalnego rozumu oczywistym jest, że człowiek nie może znęcać się nad zwierzętami, ale jednoznaczne jest, że Pan Bóg podarował człowiekowi świat zwierząt i roślin, aby mu służyły – mówi wybitny filozof ks. prof. Tadeusz Guz.

Działania PiS w obronie zwierząt futerkowych szokują także dlatego, że wciąż czekamy na kampanię społeczną ze strony partii rządzącej, dotyczącą ochrony życia ludzkiego. – Społeczeństwo obywatelskie w Polsce samo intensywnie prowadziło takie działania – wskazuje Kaja Godek, pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Zatrzymaj aborcję”.

Doktor inż. Antoni Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” wyraża żal, ale i postulat wobec ludzi obozu dzisiejszej władzy, aby wreszcie podjąć szeroką akcję promującą ochronę życia od poczęcia. – Po odrzuceniu poprzedniego projektu ustawy w pełni chroniącej życie premier Szydło deklarowała przeprowadzanie kampanii edukacyjnej związanej z ochroną życia. Niestety ta obietnica pozostaje niezrealizowana – zaznacza dr inż. Zięba i apeluje: serce dziecka bije trzy tygodnie od poczęcia. Pochylmy się nad cudem życia i pokażmy to szerokim kręgom społeczeństwa.

Doktor inż. Antoni Zięba wskazuje, że przez całe dziesięciolecia ruchy obrony życia były blokowane przez cenzurę komunistyczną, natomiast po 1989 r. nie otrzymały należytego wsparcia ze strony państwa w promocji postawy pro-life. – To powinny być intensywne i masowe działania wspierane przez władze, bo wiadomo, że obrońcy życia dysponują skromnymi środkami. Trzeba ukazywać piękno rozwoju dziecka od poczęcia do narodzin – apeluje prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. W obliczu lewicowej propagandy dehumanizującej dziecko poczęte konieczne jest nieustanne ukazywanie prawdy, że nauka nie ma wątpliwości, że człowiekiem jest się od poczęcia.

– Mam w swoim archiwum zapis EEG mózgu nienarodzonego dziecka w szóstym tygodniu życia od poczęcia, wykonane 40 lat temu, a prominentni politycy lewicy są w stanie powiedzieć, że dziecko czteromiesięczne nie ma mózgu – wskazuje dr inż. Zięba. – Każdy z nas rozpoczął życie od pojedynczej komórki o wymiarze 0,1 mm – i ja, i pani, i każdy poseł. W tej komórce był zapisany precyzyjny plan całego naszego dalszego rozwoju. Pochylmy się nad cudem życia poprzez kampanię społeczną – dodaje.

W imię prawdy należy także pokazywać, czym jest aborcja oraz jej tragiczne skutki dla zdrowia fizycznego i psychicznego matki, następnych rodzonych przez nią dzieci, lekarzy.

Spoty pro-life teraz!
Oprócz ukazania w pierwszym telewizyjnym spocie piękna rozwoju dziecka od poczęcia do narodzenia, ważnym tematem drugiego byłaby deklaracja poparcia dla ochrony życia dzieci poczętych, a w tej chwili dla projektu procedowanego w Sejmie. W ten sposób prezes Jarosław Kaczyński miałby szansę podjąć pozytywny dialog z wyborcami, jak również ze wszystkimi Polakami.

– Kampanię PiS na rzecz ochrony zwierząt futerkowych odbieram jako temat zastępczy dla głównego tematu debaty w Polsce nad zwiększeniem prawnej ochrony życia ludzkiego, szczególnie dzieci, które podejrzewa się o niepełnosprawność – zaznacza ks. prof. Tadeusz Guz. – Zamiast organizować tę szokującą akcję w ochronie zwierząt, PiS i cała Zjednoczona Prawica powinni zdecydowanie jasno opowiedzieć się za ochroną życia od poczęcia na gruncie i nauki chrześcijańskiej, i zdrowego rozumu, w który Pan Bóg wpisał naturalne prawo, w tym także Dekalog – dodaje filozof prawa.

Slogany obrońców zwierząt w żaden sposób nie mieszczą się w oczekiwaniach odbudowy silnego państwa, troski o rodzinę i godność człowieka, a poprzez ich przyjęcie PiS samo wpisuje się w najbardziej radykalne lewicowe nurty. – To Herbert Marcuse, ideolog Nowej Lewicy, dążył do przemiany świadomości ludzkości w kierunku odwrócenia porządku stworzenia poprzez hołdowanie zakazowi zabijania zwierząt, przy jednoczesnym dopuszczeniu zabijania ludzi na życzenie – podkreśla ks. prof. Tadeusz Guz i zaznacza, że człowiek otrzymał od Boga Kreatora prawo podporządkowania w prawy sposób zwierząt. Relatywizacja tego prawa przez część polityków PiS to najbardziej niepokojący wymiar niezwykle zaskakującej postawy niektórych posłów obozu władzy.

Czas na legislację
Zdaniem Kai Godek, pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Zatrzymaj aborcję”, Polacy są dziś gotowi na poszerzenie zakresu ochrony życia. – Projekt proaborcyjny zebrał w zeszłym roku minimalną liczbę podpisów, natomiast potężne poparcie w bardzo krótkim czasie zyskał projekt „Zatrzymaj aborcję”. Polacy chcą zmiany prawa, w tym momencie trzeba uchwalić ustawę, by zakończyć zabijanie dzieci – podkreśla Godek.

Wyborcy PiS oczekują od swojej partii i jej lidera jednoznacznej postawy w duchu konserwatywnej odnowy, a nie wprowadzania do swojej agendy tematów dopasowanych do dominujących w Brukseli lewicowych tendencji ideologicznych. W kwestii ochrony życia nie ma czasu na żadne polityczne kalkulacje. Codziennie w polskich szpitalach zabijanych jest troje dzieci.

Beata Falkowska

http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/ ... zycie.html

Autor:  Aerolit [ 30 kwi 2018, 12:07 ]
Tytuł:  Re: Człowiek wobec antykultury i wobec antycywilizacji.

”Konstytucja życia” św. Jana Pawła II (część I)

Trudno będzie nam, Polakom, pozytywnie zakończyć ten chyba najgłębiej w dusze naszych Rodaków sięgający konflikt dotyczący pełnej prawnej ochrony życia ludzkiego od jego poczęcia aż do naturalnej śmierci, bez całościowego spojrzenia na nauczanie, które pozostawił nam jako swoje osobiste i papieskie dziedzictwo św. Jan Paweł II. Jego naukę o życiu człowieka jako osoby ludzkiej można nazwać bez wątpienia „Konstytucją życia”. O jakiej konstytucji dla naszego Państwa mówimy, jeżeli ta o nietykalnym życiu każdego człowieka jako człowieka nie stanowi konsekwentnie naturalnego filaru naszego porządku narodowego i państwowego wraz z porządkami: naukowym, moralnym, gospodarczym, politycznym i artystycznym. Tylko porządek religijny jest ważniejszy i świętszy od pozycji każdego człowieka jako naturalnego fundamentu każdego państwa.

Dostrzec horyzont wieczności istnienia każdego – także nowo poczętego człowieka – dowodem rozumności i mądrości Polaków
Najsensowniejszym ukazane jest życie ludzkie jako pochodzące od Osobowego Boga, objawionego w Jezusie z Nazaretu, bowiem każdy człowiek swoją osobistą duszę i ducha otrzymuje bezpośrednio od Boskiego Stwórcy, niezależnie od tego, czy wierzy w tę prawdę czy nie, a od swoich rodziców tylko ciało. Stąd perspektywą naszego życia jest również kontynuacja tego życia kształtowanego w czasie i przestrzeni Kosmosu w wieczności Królestwa Niebieskiego, gdzie każdy zbawiony otrzyma z niezasłużonej przez nas łaski Boskiego Zbawiciela wieczne i niewyobrażalnie szczęśliwe życia w sensie duchowym i materialnym.

Papież z Polski naucza: „Człowiek jest powołany do pełni życia, która przekracza znacznie wymiary jego ziemskiego bytowania, ponieważ polega na uczestnictwie w życiu samego Boga. Wzniosłość tego nadprzyrodzonego powołania ukazuje wielkość i ogromną wartość ludzkiego życia także w jego fazie doczesnej. Życie w czasie jest bowiem podstawowym warunkiem, początkowym etapem i integralną częścią całego i niepodzielnego procesu ludzkiej egzystencji. Proces ten – nieoczekiwanie i bez żadnej zasługi człowieka – zostaje opromieniony obietnicą i odnowiony przez dar życia Bożego, które urzeczywistni się w pełni w wieczności (por. 1 J 3,1-2). Równocześnie to nadprzyrodzone powołanie uwydatnia względność ziemskiego życia mężczyzny i kobiety. Nie jest ono jednak rzeczywistością ’ostateczną’, ale ’przedostateczną’; jest więc rzeczywistością świętą, która zostaje nam powierzona, abyśmy jej strzegli z poczuciem odpowiedzialności i doskonalili ją przez miłość i dar z siebie ofiarowany Bogu i braciom” (EV nr 2). Także człowiek chory i sędziwy jest zaproszony do wieczności życia z Bogiem, nawet wtedy, gdyby umarł już w łonie matki.

Prawo naturalne w każdej Polce i każdym Polaku podstawą odpowiedzialności wszystkich Polaków przed Bogiem Stwórcą za każde życie poczęte w Matce-Polce; także to poczęte wskutek gwałtu, zagrażające życiu matki i chore
Obiektywna prawda rozumu, którą posiada każdy Polak, niezależnie od jego przynależności do wspólnoty Kościoła Chrystusowego czy nie, jest taka, iż każdy jako osoba ludzka posiada prawo naturalne jako: obiektywne, czyli niezależne od poziomu wykształcenia naukowego; uniwersalne, tzn. istniejące faktycznie w każdym człowieku bez względu na wiedzę, rasę, religię, kulturę, epokę itd. oraz absolutne, tj. bezwzględnie wiążące każdego człowieka jako człowieka w sumieniu.

O tym naucza również nasz wielki Rodak na Stolicy Piotrowej, Reprezentant i żarliwy Obrońca prawa naturalnego na przełomie wieków: „Mimo wszelkich trudności i niepewności każdy człowiek szczerze otwarty na prawdę i dobro może dzięki światłu rozumu i pod wpływem tajemniczego działania łaski rozpoznać w prawie naturalnym wypisanym w sercu (por. Rz 2,14-15) świętość ludzkiego życia od poczęcia aż do kresu oraz dojść do przekonania, że każda ludzka istota ma prawo oczekiwać absolutnego poszanowania tego swojego podstawowego dobra. Uznanie tego prawa stanowi fundament współżycia między ludźmi oraz istnienia wspólnoty politycznej” (EV nr 2). W uznaniu tego prawa każdego do życia przez Polaków jako Obywateli i Polityków tkwi podstawowa uczciwość naszych pokoleń Polaków, jeżeli chcemy budować Państwo na fundamentach, a nie w powietrzu, narażając istnienie Państwa na uśmiercenie.

Czyżby tezy „Polska jest jedna” i „dobra zmiana” dotyczyły tylko „wybranych” Polaków, a nie wszystkich?
Przecież każde zabójstwo człowieka niewinnego jest uśmiercaniem Państwa Polskiego i nie pomogą zapewnienia niektórych przecież wielorako dobrych i pod pewnymi względami zasłużonych polityków o „dobrej zmianie” albo że „Polska jest jedna”, w które pewnie sami nie wierzą, chyba że uznają zabicie ponad 1000 dzieci nienarodzonych rocznie za „dobro” lub że nienarodzony nie przynależy do „jednej Polski”. Takiej polityki światły Naród Polaków nie chce ani takiej „jednej Polski” dla subiektywistycznie „wybranych”, a nie dla wszystkich.

Najwyższy czas, aby Zjednoczona Prawica i opozycja zrozumiały, że wykluczenie niektórych Poczętych i Nienarodzonych nie jest prawe, sprawiedliwe i godne Państwa Polskiego, które w art. 38 swoją Konstytucją RP „zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia”. Jeżeli „każdemu człowiekowi”, to po co ten cały galimatias prawny i prawniczy z ponownym sprawdzaniem ustawy dopuszczającej zabójstwo dziecka poczętego z Konstytucją, skoro Trybunał Konstytucyjny już dawno (28 maja 1997 r.) pozytywnie wypowiedział się o konstytucyjnie zagwarantowanym prawie każdego Polaka do życia, że ustawa jest „sprzeczna z Konstytucją RP” oraz obecne, wręcz groteskowe sceny z dyskusji różnych polskich Parlamentarzystów, którzy niestety wykazują podstawowy brak logiki rozumu, w tym także logiki rozumu prawego i sprawiedliwego w prawie polskim. Nie ośmieszajmy siebie i swojej okupionej krwią naszych polskich męczenników za wolną i prawą Polskę godności Posłów RP i Senatorów RP i tym samym nie ośmieszajmy godności oraz autorytetu naszego Państwa, i to w kontekście uroczystości 100-lecia odzyskania jego niepodległości, skoro stosujemy w kwestii prawnej ochrony życia Polaków tak daleko posuniętą i zbrodniczą antylogikę wrogów Polski, którzy unicestwili miliony naszych niewinnych Rodaków.

Powoływanie się na sondaże w kwestii ewidentnego prawa do życia każdej osoby ludzkiej efektem wieloletniego zniewolenia niektórych Polaków ateistyczną, antyludzką i materialistyczną koncepcją prawa Karola Marksa jako „prawie opartym na społeczeństwie”
Prawie permanentne powoływanie się wielu polityków polskich na sondaże jest dla istnienia Rzeczypospolitej Polskiej zasadniczo niebezpieczne. Czyżby zapomnieli, iż taka taktyka, tj. kierowanie się opinią niektórych Polaków, z okresu bezpośrednio przed zaborami doprowadziła nasze Państwo do jego upadku i na 123 lata niebytu na mapie Europy? Czyżby niektórzy Polacy zapomnieli, iż prawo III Rzeszy Niemieckiej było oparte na sondażach niemieckich nazistów? Czyżby zapomnieli, że nasi Bohaterowie narodowi np. z Katynia zginęli z rąk obywateli sowieckich, których kształt prawa był oparty na sondażach komunistycznej opinii? Czyżby niektórzy Polacy zapomnieli, że wszyscy Żołnierze Niezłomni zginęli z rąk polskich komunistów, którzy powoływali się na prawo oparte na sondażach PRL? Dlaczego wielu nawet znaczących polskich polityków naszych dni powołuje się na te same argumenty, które wykorzystali w niszczeniu Polski nasi najokrutniejsi wrogowie i niszczyciele Narodu oraz Ojczyzny?

Prawo nie jest ostatecznie pochodzenia ludzkiego, ponieważ życie człowieka i jego prawa ostatecznie pochodzą nie od ludzi, ale od Stwórczego Boga, który dał wszystkim ludziom i życie, i prawo naturalne, na którym to dopiero człowiekowi wolno stanowić prawo ludzkie, orzekać w jego mocy i zarazem mocy prawa naturalnego i bronić prawa, jeżeli zachodzi taka konieczność, co jest faktem, ponieważ na świecie istnieje zło. Przed tym ostatnim jako wrogiem człowieka per excellence państwo cywilizowane chroni swoich obywateli, kształtuje i uwrażliwia w świetle prawa Boga sumienia wszystkich – także społeczność międzynarodową oraz jest jego świadomym i wolnym stróżem. W przeciwnym razie, gdy państwo zaczyna paktować ze złem i z samą zbrodnią, nie zasługuje na poziom bycia państwem cywilizowanym na mapie świata. Wprost przeciwnie, pomimo zapewnień niektórych polityków, państwo de facto staje się antypaństwem, bo uśmierca własnych obywateli, co w kontekście Polski katolickiej i wielu katolickich Polityków polskich ukazuje sam dno dramatu Polski jako Państwa dzisiaj. Dlaczego?

Jezus Chrystus, Zbawiciel i Odkupiciel ludzkości i świata cierpiał niewyobrażalnie, umarł na Krzyżu i zmartwychwstał trzeciego dnia – także za każde nowo poczęte i nienarodzone dziecko polskie
Papież Jan Paweł II wzywał do szczególnej odpowiedzialności za życie ludzkie wyznawców Chrystusa, ponieważ oni zostali najhojniej obdarowanymi beneficjentami świętego dzieła zbawienia i odkupienia człowieka: „Obrońcami i rzecznikami tego prawa” do życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci „powinni być w sposób szczególny wierzący w Chrystusa, świadomi wspaniałej prawdy przypomnianej przez Sobór Watykański II: ’Syn Boży przez wcielenie swoje zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem’. W tym zbawczym wydarzeniu objawia się bowiem ludzkości nie tylko bezgraniczna miłość Boga, który ’tak […] umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał’ (J 3,16), ale także nieporównywalna wartość każdej osoby” (EV 29).

Brak respektu względem prawa do życia każdego człowieka jest w polskiej polityce ewidentnym brakiem respektu względem samego Boskiego Syna Bożego, jest również brakiem respektu względem Jego Męki, Śmierci Krzyżowej i chwalebnego Zmartwychwstania oraz Wniebowstąpienia, względem Jego Boskiego prawa, danego każdemu, aby żył, i to żył wiecznie! Jaką Polskę pragną niektórzy Polacy budować: bez Boga, bez Boskiego prawa, bez przyjęcia i uszanowania każdego Polaka do życia? Wiemy, że jeżeli jako Polacy nie będziemy przyjaciółmi zmartwychwstałego Chrystusa jako Najwyższego Prawodawcy, to prawie spontanicznie zrujnujemy Polskę w niewoli upadłego anioła – szatana. Stale wybierajmy Jezusa Chrystusa i Jego Boskie Prawo, i Jego Boską Sprawiedliwość, i Jego Boską Miłość Miłosierną – przede wszystkich względem każdego nowo poczętego i nienarodzonego Polaka, względem każdego, ponieważ pomni na nauczanie wielkiego Prymasa Polski, Augusta kard. Hlonda, wiemy doskonale, że „albo Polska będzie Chrystusową, albo jej wcale nie będzie”.

Aby cała Polska katolicka pozostała Polską Chrystusową, niezbędny jest narodowy szturm modlitwy do Tronu Boga w Trójcy Świętej Jedynego w intencjach wszystkich Polityków polskich oraz codzienny apel prawych Polaków do ich osobistych sumień, aby zrealizowali tę pierwszą i zarazem najważniejszą misję polityczną, którą im sam Bóg na Niebie oraz Naród Polaków zawierzyli, tzn. aby przyjęli, uszanowali i uchronili każde polskie życie od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Niech Polityk Polski nie zmarnuje przez egoizm, nieuzasadniony lęk, lekkomyślność i nieodpowiedzialność nieprawych sumień świętego dzieła Chrystusa Pana, Boga Ojca i Ducha Świętego – najważniejszego Architekta naszej Rzeczypospolitej Polskiej i Jej niepodległości – w postaci każdej Polki i każdego Polaka. Od tego zależy osobista i polityczna wiarygodność polskiej polityki przed Obliczem Chrystusa i Narodu, w którą pomimo wszystko – jeszcze – mocno wierzy wielu prawdziwie dobrych i prawych Polaków…

KS. PROF. Tadeusz Guz

https://naszdziennik.pl/mysl/196855,kon ... esc-i.html

Autor:  Aerolit [ 30 maja 2018, 08:30 ]
Tytuł:  Re: Człowiek wobec antykultury i wobec antycywilizacji.

Zbrodnia, nawet najdelikatniej nazwana i owinięta w pieluszkę dobrodziejstwa zawsze pozostanie tylko zbrodnią.
Zawsze też znajdą się ludzie ograniczeni umysłowo i uczuciowo na tyle, że łykną obłudę propagandy i opowiedzą się za tzw. postępem.
Człowiek tworzył przez tysiąclecia kulturę, cywilizacje.
Lewactwo niemal z dnia na dzień w ostatnich czasach wyroiło sobie sposób na pomnażanie mamony poprzez mordowanie osób według nich nie nadających się już do dalszego życia.
Lewactwo tworzy coś co jest zaprzeczeniem rozwoju, postępu, uszlachetniania.
Lewactwo tworzy antykulturę i antycywilizację i ..... trzeba to widzieć.
Koniecznie trzeba to widzieć za nim będzie za późno, gdyż zwyrodniałe pomysły lewackie dotyczą każdego z nas.
Każdy z nas godząc się na lewackie wymysły staje się potencjalną, przyszłą ofiarą tych wymysłów.


Portugalia za życiem

Parlament Portugalii odrzucił we wtorek wszystkie cztery projekty dotyczące depenalizacji tzw. śmierci wspomaganej, która w praktyce miała zalegalizować eutanazję.

Obrazek

Za ich odrzuceniem głosowali deputowani Portugalskiej Partii Socjaldemokratycznej (PSD), chadecko-ludowego bloku CDS-PP, a także Portugalskiej Partii Komunistycznej (PCP). Depenalizację tzw. śmierci wspomaganej poparli rządzący krajem socjaliści (PS), Blok Lewicy (BE), Zieloni, a także partia Ludzie, Zwierzęta, Przyroda (PAN).
Podczas debaty przeciwnicy eutanazji przypomnieli, że tzw. śmierć wspomagana nie była wystarczająco omawiana w społeczeństwie, a autorzy projektów nie mają legitymacji do wprowadzenia nowego prawa. Wskazywano też na różne środowiska, m.in. lekarzy i prawników, które wyraziły swoją dezaprobatę wobec czterech projektów depenalizacji eutanazji.

Wśród grup sprzeciwiających się legalizacji tzw. śmierci wspomaganej byli też reprezentanci ośmiu związków wyznaniowych, którzy 17 maja podpisali w Lizbonie wspólną deklarację sprzeciwiającą się próbom legalizacji eutanazji. Pod dokumentem adresowanym do parlamentarzystów ze Zgromadzenia Republiki podpisali się reprezentanci Kościoła katolickiego, wspólnot żydowskiej, muzułmańskiej, buddyjskiej i hinduistycznej, a także Unii Ewangelickiej, Unii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego oraz przedstawiciel Patriarchatu Konstantynopola. W dokumencie wskazano, że eutanazja nie jest rozwiązaniem dla osób nieuleczalnie chorych. Autorzy deklaracji podkreślili, że odpowiedzią na cierpienia chorych może być tylko „współczująca” opieka paliatywna aż do naturalnej śmierci.

Wśród krajów unijnych, które dopuściły na swoim terytorium możliwość eutanazji, są Holandia, Belgia oraz Luksemburg.

JG, KAI

https://naszdziennik.pl/swiat/197793,po ... yciem.html

Autor:  Aerolit [ 08 paź 2018, 19:24 ]
Tytuł:  Re: Człowiek wobec antykultury i wobec antycywilizacji.

Dzicz podjęła śmiertelną walkę z ładem, dążąc do pełnego wyniszczenia ładu.
Dzicz lewacka, dzicz nie mająca nam nic do zaoferowania poza stekiem banałów, bzdur i obrzydliwości.
Ta prymitywna dzicz, ci lewaccy barbarzyńcy nakręceni ideologią, tworzą swoje imperium zakłamania, zbrodni, wymóżdżenia i cynizmu atakując ład moralny, ład duchowy, ład kulturowy, ład intelektualny i burząc dorobek twórczy wszystkich pokoleń.
Dla zmyłki starają się to wszystko osiągnąć, nie wprost, jak za francuskiej, czy bolszewickiej rewolucji, ale drogą okrężną, poprzez zatrucie naszych umysłów.


Stańmy odważnie w obronie wiary i Kościoła

Ze Stanisławem Markowskim, artystą fotografikiem, filmowcem, twórcą muzyki do hymnu „Solidarności”, rozmawia Mariusz Kamieniecki

Obrazek

Nasilają się ataki na księży. Mamy do czynienia z zaplanowaną walką z Kościołem?
– Z pewnością nie jest to przypadek, ale przygotowana akcja. Jednak musimy się cofnąć kilkanaście, kilkadziesiąt lat wstecz – do czasów PRL-u i do ks. Jerzego Popiełuszki, który w sposób metodyczny był prześladowany i w końcu zamordowany. Ale prześladowanych za wiarę kapłanów było więcej: ks. Stanisław Suchowolec, ks. Stefan Niedzielak i inni księża. Kiedyś wydawało się nam, że wszystko, co jest związane z komunizmem, z mogącą robić wszystko bezpieką, że to jest tylko odprysk totalitarnego systemu, który, jak na się wydawało, że odejdzie – bo nie odszedł do końca – to wszystko się zmieni, ale nic się nie zmieniło. Ta warstwa nienawiści do Kościoła, do księży, bo łatwiej jest atakować konkretnych ludzi, pozostała. Jest to walka z Kościołem, z religią chrześcijańską, z katolicyzmem, z Bogiem w ogóle. To, co obserwujemy na świecie, szczególnie w Europie, gdzie kiedyś chrześcijańskie Hiszpania, Francja, Niemcy czy Irlandia odchodzą od Boga, to jest lawina, która spływa na miasta, miasteczka, na ludzi, na kościoły – niczym tsunami. W Polsce mamy do czynienia z działaniem z premedytacją, z działaniem zamierzonym, obliczonym na niszczenie Kościoła, niszczeniem cywilizacji, kultury i wszystkich pierwiastków narodowych oraz patriotycznych. Tymczasem bez Kościoła nie byłoby Polski. Wystarczy tylko przypomnieć i porównać sobie różne lata – począwszy od zaborów, poprzez walkę o niepodległość w powstaniach, w czasie I wojny światowej, wojny z bolszewikami, gdzie Bóg zwyciężał w nas i przez nas. Jako Polacy zawsze mieliśmy ducha, który jest bogaty, ma moc tworzenia, rozwoju siebie samego, cywilizacji i świata, ale tylko we współpracy z Bogiem, bo bez Boga jest to niemożliwe. Jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest możliwe. I nawet jeśli były zwątpienia, zachwianie wiary czy może nawet odejścia od Boga, to były też powroty, natomiast to, z czym dzisiaj mamy do czynienia, to jest śmiertelna walka, wojna cywilizacyjna, wojna kulturowa. Widzimy, na czym polega ta walka z kulturą chrześcijańską, z polską kulturą. Przeciwnicy, wrogowie Kościoła, ludzie, którzy walczą z Bogiem, odbierają sygnały przyzwalające na takie działania.

Co konkretnie ma Pan na myśli?
– Weźmy chociażby spektakle, takie jak „Do Damaszku”, „Golgota Picnic” czy „Klątwa”, które mimo protestów jednak były wystawiane. Nie jest też przypadkiem, że dzisiaj powstał film „Kler” – tytuł rzucony w przestrzeń publiczną z pogardą, bo tak określali kapłanów esbecy, którzy zwalczali Kościół. Walka, z którą mamy do czynienia, nie ma charakteru intelektualnego, ale mamy do czynienia z prostackim atakiem na Kościół. Tu nie chodzi tylko o atakowanie kultury w potocznym znaczeniu, ale mamy do czynienia z atakowaniem kultury bycia, wzajemnej przyjaźni, a także tych wszystkich reguł, które niosła w sobie polska tradycja.

Dlaczego my – naród z ponadtysiącletnią tradycją chrześcijańską – na to pozwalamy?
– Sądzę, że w tym wypadku powinniśmy mówić bardziej o społeczeństwie niż o narodzie. Dla mnie pod określeniem naród kryje się ktoś, kto się identyfikuje z Polską, z Kościołem, z Panem Bogiem. Odnajdujemy to w literaturze, muzyce, sztuce, w działaniach ekonomicznych – chociażby przed II wojną światową. Ludzie natchnieni wiarą, z uporządkowanym życiem wewnętrznym potrafili w krótkim czasie wybudować Port w Gdyni, Centralny Okręg Przemysłowy i mnóstwo innych inwestycji. Potrafili uzbroić Polskę tak, że byliśmy jedynym państwem w Europie, które przeciwstawiło się najeźdźcy niemieckiemu, co więce,j walczyliśmy bardzo długo zdradzeni przez sojuszników, a do tego zaatakowani także ze strony Sowietów. To było możliwe, bo w narodzie, który był w większości, była siła ducha. W skład tego narodu wchodzili przedstawiciele innych religii, również ateiści, którzy utożsamiali się z polskim narodem i podejmowali zbieżne działania na rzecz wolności. Natomiast to, co dzisiaj mamy, doprowadza do osłabienia społeczeństwa, ale również i narodu, który nie jest idealnym tworem, który może się kruszyć, upadać, rozpraszać się, ale potrafi się podnosić, ma idee, które łączą. Myślę, że dzisiaj mamy do czynienia również z najczystszej postaci satanizmem, bo ci, którzy tak zaciekle walczą z Panem Bogiem, wyręczają diabła, choć wprost nie operują tym pojęciem. I nie dotyczy to tylko muzyki, ale także wielu innych dziedzin życia. Kościół, żeby odeprzeć te ataki, musi być skonsolidowany. Najbardziej narażony na ataki jest Kościół hierarchiczny – ten, który może przewodzić narodowi. Jak czytamy w Piśmie Świętym – uderzą w Pasterza, a rozproszą się owce. Myślę, że te wszystkie ataki są głębsze niż tylko chwilowe działanie. To jest droga w dół, w którą próbują nas wciągnąć, aby nas osłabić, żeby zasiać zwątpienie, wprowadzić w zakłopotanie i pozorny wstyd, że niby jesteśmy gorsi, zacofani itd.

Jaki jest cel tego działania?
– Jeśli te wszystkie działania przeciwko nam nie zostaną zahamowane, to nawet trudno przewidzieć koniec. W rękach człowieka jest broń, która może zniszczyć Ziemię. Jeśli więc nie zmienimy naszego podejścia do cywilizacji, która przez dwa tysiące lat trzymała świat, to możemy doprowadzić do samounicestwienia. Jesteśmy na wulkanie, który wstrząsa nami i skorupą ziemską i może spowodować totalne zniszczenie.

Jak ten proces zahamować?
– Bezpośrednio tego zahamować się nie da. Nie chcemy stawić czoła niebezpieczeństwu, walczyć o być albo nie być, co więcej, chowamy głowę w piasek. Pytanie, czy my – ludzie, którzy chcą pokoju, którzy pragną szczęścia dla siebie, dla innych, chcą się rozwijać siebie, swoje rodziny, państwa, czy jesteśmy silniejsi od tego, kto nie ma skrupułów i dąży do osiągnięcia celu za wszelką cenę. W pewnym stopniu jesteśmy bezsilni, stąd pytanie do Pana Boga, które pada zawsze w obliczu kataklizmu: Panie Boże, czy pomożesz? Jako ludzie wierzący mamy wzorce, zmierzamy do tego, aby na Ziemi, w Europie, w Polsce był prawdziwy pokój i autentyczny humanitaryzm chrześcijański. Ale przychodzą nowe pokolenia ludzi, którzy – niestety – są deprawowani od samego początku. Nie potrafię zrozumieć, jak my, katolicy, możemy wpuszczać do szkół tzw. instruktorów od seksu, którzy przychodzą deprawować nam nasze dzieci. Przecież trzeba było stanąć twardo i powiedzieć jasno: won stąd, bo to, co robicie, narusza prawa, Konstytucję itd. To wsączanie deprawatorów do ludzkich umysłów odbywa się poprzez m.in. media. Próbują łamać każdego z osobna jak pojedyncze źdźbło trawy, bo wyrwać kępę trawy jest już trudniej. I to jest metoda, ale czy jako ludzie wierzący nie możemy sobie z tym poradzić? Możemy zarówno poprzez indywidualny, jak i zbiorowy opór. Potrzebna jest samoorganizacja nas, chrześcijan, na etapie przedszkola, szkoły itd. Dlaczego, nie potrafimy sobie poradzić, gdy nagle na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pojawiają się takie „nauki” jak gender, co argumentuje się tym, że trzeba się temu przyjrzeć, sprawdzić? Ale sposoby walki z deprawacją powinni nam podpowiedzieć nasi duchowi przewodnicy. Musimy się też wzmacniać Bogiem, modlitwą, Kościołem i rozwiązywać te problemy.

Kiedy się pogubiliśmy, gdzie popełniliśmy błąd? Czy można z tego wyjść?
– Oczywiście, że z tego można wyjść. Wydaje się, że zabrnęliśmy za daleko, że świat pędzi i od tego nie ma odwrotu, odstępstwa, ale to nieprawda. W każdej sekundzie można to przerwać. Władza powinna pomóc, Kościół powinien nam pomóc, bo my nie wyrażamy zgody na deprawację. Niech się z nas śmieją, mogą obrzucać nas błotem, ale powinniśmy pozostać niewzruszeni i konsekwentni, uparci – idziemy i bronimy szkoły. Są media, wszystko można, jest mnóstwo ludzi dobrej woli, którzy potrafią się zorganizować wokół dobrego –przykładem „Różaniec do granic”, ale za tą modlitwą muszą pójść czyny. Nie możemy być byle jakimi chrześcijanami. Muszą być postawy odwagi cywilnej, takich ludzi oczekujemy, ale musi być aprobata dla tego typu postaw, które będą się rodzić. I tak się to dobro powinno rozmnażać, jeden drugiego musi inspirować. To jest logiczna konstrukcja. Tymczasem władza się tym nie zajmuje, bo ma inne sprawy na głowie, ale ministrowi kultury nie odpuszczę, bo on powinien być od takich rzeczy w płaszczyźnie kulturowo-cywilizacyjnej. Powinien niejako wyznaczać, sprzyjać i pomagać w tej walce na śmierć i życie. Można sobie zbudować jeszcze jedno czy drugie muzeum, przeciąć z pompą wstęgę, podlizać się reżyserom i aktorom, ale nie o to tu chodzi. My nie mamy już czasu na nijakość. Jeśli nie zaczniemy działać, to ten statek utonie.

Dzisiaj przed nami trudniejsza walka niż za komuny?
– Zdecydowanie tak. Ale jest tu jeszcze jedna rzecz, której nie poruszaliśmy, mianowicie, że jest to czas sprawdzianu jedności Kościoła. Za komuny też Kościół pękał, w pewnym momencie ks. kard. Stefan Wyszyński, Prymas Polski, został sam, można powiedzieć, że pozostawiony przez biskupów, kapłanów. Wtedy, kiedy ks. kard. Wyszyński był w więzieniu, księża byli łamani, a ostali się najwspanialsi, i było ich sporo. I to oni pociągnęli resztę, która zaczynała wątpić, czasem dogadywać się z komunistami, bo byli tylko ludźmi. Natomiast dzisiaj tego nacisku z zewnątrz takiego nie ma, ale występuje inne zjawisko – mianowicie brakuje nam charyzmatycznych przywódców, takich jak ks. kard. Stefan Wyszyński czy ks. kard. Karol Wojtyła. Oczywiście, tacy wielcy przewodnicy duchowi nie rodzą się każdego dnia. Takich pasterzy musimy sobie wymodlić, wyprosić, zwracając się do Pana Boga. Modlitwa sprawia, że kapłani, pasterze inspirowani zaczynają czuć misję, bo człowiek w obliczu zagrożenia potrafi być bohaterem. Potrzeba nam autorytetów na wzór Prymasa Tysiąclecia i Ojca Świętego Jana Pawła II – kapłanów, pasterzy, którzy będą zdecydowani, będą autorytetami dla wiernych i nie pokażą słabości drugiej stronie – przeciwnikom Kościoła. Zło trzeba piętnować także człowieka za jego czyny. Uległością możemy tylko zachęcić do atakowania Kościoła i Boga, a przeciwnicy tylko na to czekają. Nie pozwólmy na to.

Co możemy zrobić, żeby wspomóc naszych kapłanów?
– Po pierwsze, trzeba o tym głośno mówić. Konieczny jest olbrzymi odpór w mediach, wszędzie tam, gdzie tylko można wyrażać swoją opinię. Sądzę, że nasza obrona nie powinna być pasywna, ale powinniśmy zaatakować zło, a więc wejść w postawę ofensywną. Jeśli będziemy spolegliwi, to tak jak w Hiszpanii zaczną nam palić kościoły. Nasze zadanie ma polegać na odcinaniu im drogi. Walka cywilizacyjna, walka kulturowa, czyli działania ofensywne, sprawi, że roztoczymy płaszcz ochronny nad Kościołem i kapłanami, ale także nad nami – wiernymi. Olbrzymią rolę na tej płaszczyźnie odgrywa ojciec Tadeusz Rydzyk, który dał przykład, że można. Proszę sobie wyobrazić, co byłoby z Kościołem w Polsce, gdyby nie było Ojca Dyrektora, jak wiele ten jeden człowiek uzbrojony w modlitewną armię –Rodzinę Radia Maryja, potrafił zrobić i dalej robi, nie zważając na osoby, nie ulegając modom. Kościół nie powinien ulegać modom, powinien być konserwatywny i nie zmieniać się pod wpływem nacisków takich czy innych środowisk. W obliczu ataków, chcę bronić polskiego Kościoła, który – po pierwsze, sam będzie się chciał bronić, bo dzisiaj się nie umie bronić, albo nie chce. Przeciwnik wykorzysta każdą słabość do walki z Kościołem. Nie możemy być pasywni w obliczu filmu Wojciecha Smarzowskiego pt. „Kler”, który atakuje nasz Kościół. Środowiska katolickie muszą się organizować i podjąć działania zatrzymujące cywilizację, kulturę śmierci. Musimy swoją wiarę, swoje przywiązanie do Kościoła wypełnić dobrym życiem. Czy to normalne, że tworzona jest wulgarna „sztuka” w teatrach w imię tzw. kultury i modernizmu, czy to normalne, że mordercy ks. Popiełuszki, którzy wyszli z więzień i zbijają majątek, atakując Kościół i Chrystusa, a my patrzymy na to z cichym przyzwoleniem? Gdzie są ludzie sumienia?

Wiele pesymizmu w tej Pana refleksji…
– Nie. Jestem optymistą z natury, ale na obecnym etapie widzę, że nie nastąpiło jeszcze przesilenie i obawiam się, że może być jeszcze gorzej. Być może musimy zejść na dno, żeby się odbić i wypłynąć na powierzchnię, zaczerpnąć powietrza i ze świeżymi siłami walczyć w obronie wiary i Kościoła. Nie powinniśmy się bać, bo nad nami jest opieka i pomoc Boża, mamy też potężnych orędowników: św. Jana Pawła II i św. Siostrę Faustynę Kowalską. To, że się nie dajemy zlaicyzowanej Europie, że mamy taką, a nie inną władzę – może niedoskonałą, ale kierunek jest dobry, to daje nadzieję, że przetrwamy, ale musimy być mocni w wierze, wierni naszej narodowej tradycji, w której Bóg zawsze jest na pierwszym miejscu. Jeśli uwierzymy w siebie, to społeczeństwo się ruszy. Najgorsza jest apatia, brak wiary w Boga i zabijanie w ludziach wiary w sen życia, że może być lepiej i że zależy to w dużej mierze od nas. Nie pozwólmy odebrać sobie nadziei, bo to jest pierwszy etap zawłaszczania naszych serc i umysłów. Jako katolicy, jako Polacy zbuntujmy się przeciw złu i z modlitwą na ustach walczmy mądrze, bądźmy skuteczni w dobrem i nie ustawajmy w modlitwie za Kościół i kapłanów, aby byli lepsi, doskonalsi, aby byli dobrymi naszymi nauczycielami i przewodnikami na drodze do Boga. Inaczej się nie da przeciwstawić złu. Nie zwlekajmy dłużej, bo jeśli się skutecznie nie przeciwstawimy, jeśli będziemy czekać, że ktoś inny zrobi to za nas, to nas złamią i zeświecczą, tak jak w Europie Zachodniej.

Dziękuję za rozmowę.

Mariusz Kamieniecki

https://naszdziennik.pl/polska-kraj/201 ... ciola.html

Autor:  Aerolit [ 14 gru 2018, 14:40 ]
Tytuł:  Re: Człowiek wobec antykultury i wobec antycywilizacji.

Nie komunizm, nie islam. Zwycięży Matka Boża!

Obrazek

13 grudnia 1908 roku w Sao Paulo urodził się Plinio Correa de Oliveira – myśliciel i działacz katolicki, założyciel antykomunistycznego ruchu Tradycja Rodzina Własność. Tę niezwykłą postać przybliża, na podstawie długoletniej znajomości, Valdis Grinsteins za Stowarzyszenia Obrony Tradycji Rodziny i Własności.

Jakie cechy charakteru wyróżniały Plinio Correa de Oliveirę?
Poznałem doktora Plinio w 1979 roku w Brazylii, do której przeprowadziłem się z Wenezueli. Potem, w roku 1987, pojechałem do Sao Paulo i tam, przed wyjazdem do Polski, mieszkałem do roku 2003. Dr Plinio zmarł w 1995 roku, więc jak łatwo wyliczyć, miałem ten zaszczyt, że przez ostatnie 7-8 lat jego życia widywałem go i to dość regularnie.

Doktor Plinio, Brazylijczyk, wyróżniał się na tle większości ludzi z Ameryki Południowej. Są oni bowiem bardzo aktywni w działaniach, ale niestety nie możemy powiedzieć, że dużo myślą lub czytają. Dr Plinio był zupełnie inny. Wykładał na uniwersytecie, dużo czytał, myślał, obserwował i analizował. Dostrzegał, gdzie jest tradycja, dobro, piękno, ale widział również zepsucie moralne, religijne i nie tylko. Analizował te kwestie, rozważał z czego to wszystko wynika. Nie przeszkadzało mu to jednak w podejmowanych przez niego aktywnościach.

Cechował go też ogromny spokój. Wbrew zarzutom wrogów nie był dyktatorem – wręcz przeciwnie. Doktor Plinio był bardzo otwarty, pozwalał na dyskusję, pytania. Jeśli jego hipotezy się nie potwierdzały, to bez problemu je odrzucał. Z tego właśnie wynika jedność myślenia w założonym przez niego Stowarzyszeniu Obrony Tradycji, Rodziny i Własności (TFP). Dyskutowaliśmy, a dyskusja prowadziła do porozumienia.

Warto też pamiętać, że Plinio Correa de Oliveira – w większym stopniu niż przeciętni mieszkańcy Ameryki Południowej - już jako dziecko znajdował się pod wpływem myśli europejskiej. Mówił w czterech językach: po niemiecku, francusku, hiszpańsku i oczywiście po portugalsku. Potrafił działać w bardzo szybkim tempie. Był pod tym względem bardzo brazylijski.

Założyciel TFP to arystokrata, człowiek wielkiej klasy: spokojny, surowy, elegancki. Nie znosił rzeczy i zachowania pozbawionego klasy. Zdecydowanie sprzeciwiał się wulgarności – choćby tej napływającej do Brazylii z Hollywood już w latach 20. i 30. XX wieku.

Niewiarygodne jest to, jak dużo się modlił – przez kilka godzin dziennie. Nie było to proste. Gdy poznałem go w Sao Paulo, był tak aktywny, że mógł się jedynie modlić w samochodzie. Każdą wolną minutę wykorzystywał na modlitwę.

Proszę powiedzieć więcej o życiu duchowym założyciela TFP.
Jak już wspomniałem doktor Plinio był człowiekiem modlitwy. Odmawiał kilka różańców dziennie, ale też i wiele innych modlitw. Nosił przy sobie relikwie i codziennie je całował – gdy wstawał, gdy szedł spać. Zawsze. Poza tym cały czas był blisko Matki Bożej, modlił się do Niej i mówił o Niej.

Zwracał uwagę na trudności w pełnej ewangelizacji niektórych narodów – takich jak niechęć Wenezuelczyków do cierpienia. Tymczasem on mówił im o krzyżu, tłumaczył, dlaczego jest on potrzebny. Nie marnował ani chwili!

Jaki był stosunek Plinio Correa de Oliveiry do zagrożeń jego czasów takich jak nazizm czy komunizm?
Opowiadał się zdecydowanie przeciw nazistom. Zawsze był antynazistowski! Napisał 700 artykułów antynazistowskich i antyfaszystowskich. Sprzeciwiał się także ruchom faszyzującym, takim jak nacjonalizm faszystowski w Brazylii (integraliści). Dr Plinio pomagał biskupom w walce z nim, przyczynił się do potępienia integralistów przez episkopat. To bardzo ważne – wówczas episkopat Brazylii stanowił ogromną siłę, gdyż prawie wszyscy Brazylijczycy wyznawali katolicyzm.

Plinio Correa de Oliveira czytał doskonale po niemiecku, więc zdawał sobie sprawę, że naziści są antykatoliccy. Czytał między wierszami, gdyż niemieckie gazety niekoniecznie ujawniały to wprost.

Zdecydowanie przeciwstawiał się też komunizmowi i komunizującej teologii wyzwolenia. Jej wpływ stał się tak silny, że przeciwko papieżowi zbuntowało się 2 kardynałów i 23 biskupów. Protestowali oni przeciw potępieniu teologa wyzwolenia Leonardo Boffa.

Doktor Plinio pracował razem z biskupami do momentu, aż biskupi zmienili stanowisko, ale nigdy swego stanowiska nie zmieniał. Zmienił je jednak brazylijski episkopat. Początkowo dobrzy, katoliccy biskupi, stanęli po stronie teologii wyzwolenia i wielu z nich sprzeciwiło się papieżowi. Do dziś jest to w Brazylii problem nie rozwiązany.

Jak Plinio Correa de Oliveira wykorzystywał czas wolny?
Gdy przebywałem w siedzibie narodowej TFP, przeprowadzał spotkania, jedno za drugim – i miał 5-10 minut przerwy. Wówczas często ze mną rozmawiał, prosił, by o czymś opowiedzieć. Zawsze uwielbiałem czytać, miałem w głowie fakty historyczne i się nimi dzieliłem. Mój rozmówca zastanawiał się, jaka płynie z tego lekcja moralna.

Ten wybitny myśliciel nigdy nie próżnował, ale dużo rozmyślał – na przykład o napływających wiadomościach. Lubił wtedy trzymać w lewej ręce kamień – piękny brazylijski kamień. Rozmyślał o wydarzeniach światowych. Jego uwagę przykuwała rozpoczęta w ZSRR pierestrojka, oraz fakt, iż wszystkie gazety pisały cały czas o Gorbaczowie. Pewnego dnia doktor Plinio zauważył, że napisano o nim minimalnie mniej. Założyciel TFP stwierdził, że musi to przeanalizować i potrzebuje trochę czasu. Został sam. Po namyśle stwierdził, że wkrótce media stracą zainteresowanie Gorbaczowem. Tymczasem już na następny dzień w gazetach wciąż pisano o Gorbaczowie, ale faktycznie po jednym czy półtora miesiąca gwiazda Gorbaczowa zaczęła padać.

Analizując gazety zdawał sobie sprawę, że prezentują tylko to, co jest zgodne z ich interesem. Zawsze podkreślał, że przy czytaniu gazet należy skupić się na tym, o czym one milczą w celu przedstawienia własnego interesu.

Zauważył na przykład, że przez lata prasa reklamowała Szwajcarię, tamtejsze góry, piękny krajobraz i tak dalej. Nagle w latach 90. zapadła cisza. W ogóle nie było artykułów turystycznych o Szwajcarii, nic nie komentowano, nikt nie wiedział jaki tam mają rząd. Jak twierdził dr Plinio, wynikało to z faktu, że Szwajcaria stała się konserwatywna i nie chciała wejść do Unii Europejskiej.

Zawsze patrzył on na wydarzenia z szerokiej perspektywy. Twierdził na przykład, że ekonomia zależna jest od polityki. Szczególnie interesował się opinią publiczną. Dlatego też, choć zazwyczaj nie zajmował się sportem, analizował fenomen Pelego z punktu widzenia właśnie opinii publicznej. Zadawał sobie pytanie, skąd wynika jego popularność, niemal kult w Brazylii. Otóż wynikało to z wrażenia spontaniczności. Ludzie odnosili wrażenie, że Pele osiąga wszystko bez wysiłku, jednak w rzeczywistości praktykował niemal pruską dyscyplinę. Kochano go także za jego urok osobisty, za życzliwość.

Na marginesie – Pele poparł akcję TFP przeciwko rozwodom w Brazylii. Niestety potem sam się rozwiódł.

Co Plinio Correa de Oliveira sądził o Polsce?
Doktor Plinio nie miał wielu kontaktów z Polakami. Po II wojnie światowej przez 50 lat Polska była zamknięta, nie istniały możliwości kontaktów. Zauważał jednak, że Polacy nie zgadzają się na komunizm i walczą z nim. Ten wybitny myśliciel analizował też temperamenty. Zawsze mówił, że o ile kraje łacińskie są bardzo logiczne, kraje słowiańskie cechuje emocjonalizm. Gdy zaczynała się „Solidarność”, to podkreślał, że komuniści mają problem, gdyż Polacy zdobędą to, o co walczą. Słowian uważał za ludzi zachodzącego słońca, a więc mobilizujących się w sytuacji kryzysu. Stanowili więc pod tym względem przeciwieństwo Latynoamerykanów.

Twierdził też, że świat słowiański ma przed sobą przyszłość, w przeciwieństwie do Europy Zachodniej. Dostrzegł to już w 1995 roku, a więc dość dawno. Dziś gołym okiem widać, że to prawda.

Plinio Correa de Oliveira widział liczne zagrożenia dla cywilizacji chrześcijańskiej. Czy jednak wierzył w jej ostateczne zwycięstwo?
Zawsze wierzył w ostateczny triumf chrześcijaństwa. Przekonanie to opierał na słowach Matki Bożej z Fatimy. Wierzył w to, co święty Ludwik Maria Grinion de Monfort pisał w swym „Traktacie”, a więc, że musi nadejść moment, gdy Matka Boża będzie królować, gdy cały świat będzie katolicki.

A czy owym szczytem nie była już cywilizacja chrześcijańska w średniowieczu?
Nie, gdyż średniowieczna Christianitas obejmowała jedynie jeden kontynent. Chwała Boga wymaga, by cały świat Go uznał. Pamiętam lamenty, gdy ludzie mówili, że komunizm wygra. Doktor Plinio podkreślał natomiast, że ani komunizm, ani islam, ani teologia wyzwolenia nie zwyciężą, że dojdzie do kary, ale ostatecznie zwycięży Matka Boża. Nie wiadomo jak to uczyni. Nie żywił jednak w tej kwestii żadnych wątpliwości – twierdził, że tak musi się stać, że to wynika z teologii.

Dziękuję za rozmowę.
Marcin Jendrzejczak

https://www.pch24.pl/nie-komunizm--nie- ... 780,i.html

Autor:  Aerolit [ 12 wrz 2019, 19:37 ]
Tytuł:  Re: Człowiek wobec antykultury i wobec antycywilizacji.

Czy obrona dzieci przed pedofilami jest kontrowersyjna?

To rzecz bez precedensu – podają media informujące o przerwaniu ostatniego posiedzenia Sejmu przed wyborami. Zostanie ono wznowione w obecnym składzie już po 13 października, a więc po… wyborach! Opozycja obawia się, że PiS doda wtedy do porządku obrad „kontrowersyjne” lub „zabezpieczające partię na wypadek porażki” projekty ustaw, zaś rządzący uspokajają mówiąc o prozaicznej chęci zyskania czasu na prowadzenie kampanii. Wicemarszałek Ryszard Terlecki zapewnił nawet, że w nowym harmonogramie nie znajdą się żadne nowe punkty. W kontekście tych słów interesujące wydaje się jakie właściwie tematy PiS przesunął na powyborcze posiedzenie. Szczególną uwagę przykuwa obecność na liście „spraw przesuniętych” obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej „Stop pedofilii”.

Oczywiście to nie jedyna rzecz, jaką Sejm VIII kadencji zajmie się już po wyborach, w których część obywateli wyłoni skład IX kadencji. W harmonogramie prac pod datą 16 października znajdziemy np. „Sprawozdanie Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold”, „Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie potępienia wszelkich aktów nienawiści i pogardy antykatolickiej” oraz wiele innych spraw, z których większość uznać należy raczej za nudne kwestie szczegółowe.

Wydaje się, że oba wspomniane sprawozdania mogłyby działać na korzyść Prawa i Sprawiedliwości. Wszak „uchwała w sprawie potępienia wszelkich aktów nienawiści i pogardy antykatolickiej” postawiłaby partię – i to na miesiąc przed wyborami – w pozytywnym świetle oraz być może dodatkowo zmobilizowałaby elektorat chrześcijański. Z kolei kwestia afery Amber Gold pozwoliłaby uderzyć w największych konkurentów politycznych Zjednoczonej Prawicy – Platformę Obywatelską (oczywiście o ile komisja przez 3 lata pracy ustaliła cokolwiek konkretnego).

W tym kontekście rzeczą dziwną, a wręcz absurdalną, wydaje się rezygnacja z podjęcia politycznie korzystnych i zarazem niezbyt kosztownych wątków w ostatnim miesiącu kampanii wyborczej. Być może jednak władze PiS-u uznały, że potencjalne korzyści wynikające z podnoszenia tych kwestii są mniejsze, niż straty, jakie mogłyby wyniknąć z… procedowania obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej „Stop pedofilii”.

Ale zaraz, zaraz! Przecież walka z pedofilią nie jest w żaden sposób kontrowersyjna – wszyscy ją popierają, więc i prace nad projektem nie mogą przynieść żadnych politycznych strat. Naprawdę? Nic bardziej mylnego! To błędne myślenie oparte na pozorach i fałszywych założeniach, zgodnie z którymi wszyscy chcą chronić dzieci. Tymczasem prawda jest inna. Nie stanowi bowiem żadnej tajemnicy fakt, że wrogość wobec projektu „Stop pedofilii” przejawiali aktywiści skrajnej lewicy.

W ostatnich miesiącach działacze pro-life zbierający podpisy pod inicjatywą mającą chronić dzieci m.in. przed demoralizującą „edukacją” seksualną spotykali się z licznymi szykanami. Fundacja Pro – Prawo do Życia w maju informowała, że jej przedstawiciele spotkali się z agresją fizyczną ze strony postępowców (w tym z uderzeniem obrońców życia i popychaniem osoby składającej podpis) oraz innymi próbami uniemożliwiania zbiórki podpisów.

To jednak nie wszystko, bowiem skrajna lewica postanowiła utrudniać zbieranie podpisów pod projektem „Stop pedofilii” także poprzez… pozywanie obrońców życia. Ci – zamiast na ulicach zachęcać Polaków do poparcia inicjatywy – musieli stawiać się w sądowych murach. Ponadto w czerwcu drzwi siedziby Fundacji Pro – Prawo do Życia zostały przez nieznanych sprawców oblane czerwoną farbą.

Widzimy więc wyraźnie, że są w Polsce ludzie i środowiska, którym zapisy projektu ustawy „Stop pedofilii” nie odpowiadają. Tylko co ma z tym wspólnego PiS? Przecież partia na wiosnę tego roku jednoznacznie opowiadała się za zdecydowaną walką z seksualnym wykorzystywaniem dzieci. Co więcej, prezes Jarosław Kaczyński – w ramach społecznej debaty dotyczącej warszawskiej Karty LGBT+, która wprowadza edukację seksualną dzieci zgodną z oczekiwaniami homoseksualnego lobby – mówił: „wara od naszych dzieci”. Tak, to prawda. Jednak kończąca się już kadencja Sejmu pokazała, że PiS – nawet jeśli na poziomie retorycznym popiera pewne zmiany w duchu konserwatywnym i katolickim – to bardziej od kontrrewolucji ceni sobie… spokój. Przecież dokładnie tak wyglądało procedowanie w roku 2016 – także obywatelskiej! – inicjatywy ustawodawczej „Stop aborcji”. PiS poparł rozwiązania w I czytaniu, jednak ostatecznie – na fali krzykliwych ulicznych „czarnych protestów” środowisk skrajnie lewicowych i radykalnie proaborcyjnych – w fatalnym stylu w II czytaniu projekt odrzucił.

– To taki sprytny zabieg, by wszystkie niewygodne dla władzy tematy odłożyć na okres po wyborach, kiedy już nie będą mogły zaszkodzić. Bardzo ciekawa sprawa, że PiS w sprawach odnoszących się do prawa do życia i propagandy środowisk LGBT wypowiada się zgodnie z moralnością i zdrowym rozsądkiem. Skutki tego w sondażach są bardzo pozytywne. Dość wskazać, że ta tematyka dostarczała większych problemów partiom opozycyjno-lewicowym. Decyzja dotycząca odłożenia debaty na bardzo ważny temat społeczny jest dla mnie niezrozumiała – komentuje w rozmowie z PCh24 decyzję o przerwaniu posiedzenia Sejmu prezes Fundacji Pro – Prawo do Życia, który także dostrzega analogię między zachowaniem PiS-u w sprawie ochrony życia oraz w kwestii inicjatywy „Stop pedofilii”. Mariusz Dzierżawski zwraca również uwagę na działania PiS-u w trakcie obecnej kadencji, podczas których w sprawach moralnych partia rządząca wypowiada się w sposób pozytywny – popierała zarówno stanowisko Kościoła jak i środowisk społecznych przeciwnych demoralizacji, deprawacji czy aborcji – ale ograniczała się jedynie do słów. – Wszystko jest w porządku, ale na poziomie legislacyjnym nie widać efektów. Być może taka jest strategia PiS-u. Znaczyłaby ona tyle, że są zainteresowani władzą dla samej władzy – uważa Dzierżawski. – Przed poprzednimi wyborami dużo mówili o aborcji i in vitro, a po wyborach nic się w tej materii nie wydarzyło – konkluduje.

Sprawy przesunięcia terminu głosowania nad obywatelskim projektem nie chce komentować natomiast adw. Olgierd Pankiewicz z Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop pedofilii”. W rozmowie z PCh24 wyraził jedynie nadzieję, że Sejm zajmie się sprawą po wyborach i nie zlekceważy podpisów ponad ćwierć miliona Polaków – sygnatariuszy inicjatywy.

Z kolei Kazimierz Przeszowski z Centrum Życia i Rodziny w rozmowie z PCh24 wspomniał sytuację, podczas której inicjatywa CŻiR dotycząca ukazania prawdy o standardach edukacji seksualnej WHO została potraktowana podobnie. – Jako Centrum Życia i Rodziny możemy powiedzieć, że mieliśmy do czynienia z analogicznym posunięciem władz w przypadku konferencji dotyczącej zagrożeń wynikających z edukacji seksualnej według standardów WHO. Władze podjęły decyzję, że nie chcą wchodzić w temat polemiczny, kontrowersyjny, taki który wywołuje zwarcie. My tą sytuację bardzo dobrze znamy, gdyby nie wsparcie darczyńców, to ta konferencja wcale by się nie odbyła – przypomina Przeszowski zwracając przy tym uwagę na wagę inicjatywy, której procedowanie zostało opóźnione.

– „Stop pedofilii” to projekt potrzebny, to kwestia wymagająca uregulowania i szkoda, że władze nie chcą się nią zajmować. To z czym mamy do czynienia pokazuje też siłę i ogromną agresywność środowisk feministycznych i LGBT, które w podobnych sytuacjach nie stronią od przemocy fizycznej. Trzeba powiedzieć, że władza ulękła się tych skrajnych, bezpardonowych w działaniu środowisk, co pokazuje, że jesteśmy już w jakiejś mierze ich zakładnikami. Lęk przed konfrontacją z lobby LGBT sprawił, że partia rządząca postanowiła odłożyć projekt mogący doprowadzić do eskalacji konfliktu. Brakło odwagi, szkoda – mówi nam Kazimierz Przeszowski.

– To też jest znak dla wszystkich osób, które wspierają Centrum Życia i Rodziny i inne organizacje broniące naturalnej rodziny, prawo do życia, prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami i ochrony przed treściami szkodliwymi moralnie, że te wszystkie organizacje potrzebują wsparcia. Szczególnie gdy dzisiaj widać jak na dłoni co potrafi zrobić presja strony przeciwnej – dodaje wiceprezes Centrum Życia i Rodziny wskazując także na niezwykle istotną kwestię zawartą w postulatach środowisk popierających wprowadzenie edukacji seksualnej wedle standardów WHO, która bezpośrednio nawiązuje do problemu pedofilii. Mówi się tam bowiem o tzw. uwłasnowolnieniu dziecka. To pogląd, zgodnie z którym dziecko może być stroną decydującą w sytuacji podejmowania lub niepodejmowania czynności seksualnej. Przekonuje się, że osoba nieletnia jest w stanie świadomie, dobrowolnie i z pełną odpowiedzialnością podjąć decyzję o współżyciu. Jedyne kryteria, jakie muszą zostać spełnione podczas zbliżenia, to: obopólna zgoda, przyjemność i zapewnienie bezpieczeństwa. Zgodnie z teorią panseksualizmu – mówiącą o tym, że każdy jest od urodzenia istotą seksualną i musi odpowiednio zaspokajać wynikające z tego potrzeby – ukazuje się dzieci jako osoby mogące w ten sam sposób jak dorośli podjąć decyzję o podjęciu czynności seksualnej. Jest to sprzeczne nie tylko ze zdrowym rozsądkiem, ale także z obecnym stanem wiedzy. Co więcej, wyniki badań przeprowadzonych na ofiarach pedofilii jednoznacznie wskazują, że pedofil jest w stanie dziecko do takiej zgody przekonać oraz – co wydaje się już niewyobrażalnie perfidne – wmówić dziecku, że to, co przeżywa, jest przyjemnością.

– Jest to coś niezwykle szokującego dlatego, że z uwagi na swój rozwój psycho-fizyczny, osobowościowy, kwestie doświadczeń – a w przypadku dziecka raczej braku doświadczeń – życiowych, dziecko nie jest w stanie podejmować decyzji. A standardy edukacji seksualnej WHO zawierają kardynalny błąd, zgodnie z którym dziecko jest w stanie i wręcz powinno podejmować decyzje dotyczące tego co jest dla niego dobre w dziedzinie seksualności – przypomina Kazimierz Przeszowski. Wiceprezes CZiR mówi jasno, „postawmy poprzeczkę wysoko: osób niepełnoletnich nie może dotyczyć nic seksualnego, a w przestrzeni publicznej powinien istnieć całkowity zakaz promowania kontaktów seksualnych wśród osób nieletnich” – co zawarto w projekcie ustawy. W tym kontekście wrto pamiętać, że wszystkie dokumenty orbitujące wokół standardów edukacji seksualnej WHO postulują stopniowe obniżanie wieku legalnego współżycia.

Mimo tak oczywistych i jednoznacznych argumentów przemawiających za poparciem inicjatywy „Stop pedofilii”, mamy niestety prawo obawiać się, że strategia stosowana przez PiS w przypadku ochrony życia została przyjęta i tym razem. Rządzący najpewniej wystraszyli się, że na kilka dni przed wyborami na ulice polskich miast mogą wyjść „tęczowi” wrogowie ustawy „Stop pedofilii”. Oczywiście wizerunkowo byłoby to fatalne dla wszystkich, którzy w tym sporze poparliby skrajną lewicę, jednak wcale nie jest pewne, że politycy PO popełniliby tak idiotyczny błąd (choć po nich można spodziewać się wszystkiego) i stanęli ramię w ramię z wrogami inicjatywy „Stop pedofilii”. Niezależnie jednak od działań największej partii opozycyjnej, mobilizacja środowisk postępowych byłaby wyraźna, a medialnym hasłem do zwołania „tęczowego” pospolitego ruszenia stałaby się zapewne walka z „homofobicznym” PiS-em, który nie chce, by dzieci uszyły się „szacunku” do „odmienności”. Możemy się tego spodziewać, gdyż podobny mechanizm manipulacyjny miał miejsce w roku 2016, gdy na ulice polskich miast wylała się proaborcyjna czerń – wtedy to lewicowe aktywistki i zmanipulowane tłumy protestowały przeciwko czemuś, czego nikt nie proponował. Ale absurdalność tamtej sytuacji nie przeszkodziła „dobrej zmianie” najpierw podkulić ogon, a potem zwrócić swoje propagandowe ostrze przeciwko obrońcom życia.

Przełożenie terminu procedowania (między innymi) projektu „Stop pedofilii” dobitnie pokazuje nam, że sprawa ochrony dzieci przed demoralizacją – podobnie jak i inne inicjatywy wynikające z chęci wcielania w życie zasad chrześcijańskich – nie stanowi dla PiS-u priorytetu. To istotna wiadomość w kontekście wyborów, jakich 13 października dokonają Polacy, w tym katolicy.

Tymczasem w Odezwie polskich katolików, jaka została odczytana 10 sierpnia przed krakowską Kurią metropolitarną podczas modlitwy za szkalowanego przez lewicę abpa Marka Jędraszewskiego usłyszeliśmy: „Panie Prezydencie, Panie Premierze, posłowie i senatorowie! Nie wystarczy nam, że nie zalegalizujecie homo-związków! Żądamy od was konkretnych działań – natychmiastowego wypowiedzenia genderowej konwencji stambulskiej, szybkiego, jeszcze w tej kadencji przyjęcia ustawy o zakazie szkodliwej edukacji seksualnej, uchwalenia prawa zakazującego promowania dewiacji na polskich ulicach oraz bezwzględnego ścigania i karania tych, którzy bezczeszczą polskie świętości!”. Słowa te zapewne dotarły także do obecnego na modlitwie marszałka Terleckiego, który w środę obwieścił Polakom przerwę w obradach Sejmu i wznowienie ich po 13 października.

Niestety wiemy już na pewno, że w tej kadencji – mimo stanowiska części polskich katolików – ustawa zakazująca „tęczowej” demoralizacji nie zostanie przyjęta (oczywiście głosowanie zaplanowane na 15 października będzie działaniem Sejmu obecnej kadencji, ale będzie to pierwsze z trzech czytań, zaś projekt musi przejść także przez komisję oraz Senat). O ile jednak można zrozumieć pewne opóźnienie wynikające z procedur (które nie stanowiły żadnego problemu w przypadku zmian w sądownictwie), o tyle trudno zaakceptować fakt, że w środę PiS zmarnował okazję, by przed wyborami wysłać do Polaków jasny sygnał: nie tylko pięknie mówimy, ale i realnie działamy przeciwko gorszącej dzieci „edukacji” seksualnej.

To wszystko sprawia, że przed wyborami sytuacja staje się dla katolickiego wyborcy coraz bardziej klarowna.

Michał Wałach, Piotr Relich

https://www.pch24.pl/czy-obrona-dzieci- ... 790,i.html

Strona 6 z 6 Wszystkie czasy w strefie UTC + 1
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/