Polskie-Forum.pl | Polskie Forum Dyskusyjne | Niezależne Forum Dyskusyjne | Niezależne opionie polityczne | aktywność obywatelska | wolna dyskusja | wybory prezydenckie
http://polskie-forum.pl/

Nietrafiony gambit
http://polskie-forum.pl/viewtopic.php?f=3&t=4078
Strona 1 z 1

Autor:  twardek [ 27 mar 2018, 21:56 ]
Tytuł:  Nietrafiony gambit

Z ustawy o IPN
„Art. 55a. 1. Kto publicznie i wbrew faktom przypisuje Narodowi Polskiemu lub Państwu Polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za popełnione przez III Rzeszę Niemiecką zbrodnie nazistowskie określone w art. 6 Karty Międzynarodowego Trybunału Wojskowego załączonej do Porozumienia międzynarodowego w przedmiocie ścigania i karania głównych przestępców wojennych Osi Europejskiej, podpisanego w Londynie dnia 8 sierpnia 1945 r. (Dz. U. z 1947 r. poz. 367), lub za inne przestępstwa stanowiące zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne lub w inny sposób rażąco pomniejsza odpowiedzialność rzeczywistych sprawców tych zbrodni, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 3. Wyrok jest podawany do publicznej wiadomości”.

Z objaśnienia inicjatora nowelizacji, Ministerstwa Sprawiedliwości: „Pierwotny projekt dotyczył jedynie zbrodni niemieckich, a na zaawansowanym etapie (w Sejmie!, przyp. mój) został rozszerzony właśnie o zbrodnie nacjonalistów ukraińskich popełnione w latach 1925-1950. W tej sprawie Ministerstwo Sprawiedliwości od początku wskazywało, że nie należy łączyć tych dwóch spraw, mimo że było za karaniem negowania zbrodni nacjonalistów ukraińskich" - mówił tak o tym przedstawiciel MS p. Warchoł.

Chodzi o rozszerzenie końcowym fragmentem (skutkującym innymi jeszcze zmianami): „ …lub za inne przestępstwa stanowiące zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne lub w inny sposób rażąco pomniejsza odpowiedzialność rzeczywistych sprawców tych zbrodni..”
Rozszerzenie w sposób oczywisty kreuje penalizowanie zbrodni dokonywanych w ostatnich dziesięcioleciach przez mocarstwa europejskie (Anglia, Francja) oraz światowe: USA, Rosja, Chiny (Tybet), względem których to zbrodni karania - Polska instrumentów raczej nie posiada. Zresztą, moja Ojczyzna właśnie w Iraku straciła cnotę, biorąc udział w zbrodniczej napaści na ten kraj.
Rozumie się samo przez się, że ten fragment regulacji należy z tekstu wyciąć i p. Ziobro miał cholerną rację wskazując na taką konieczność.

Z kolei ust. 3 przywołanego jw. Art. 55a: „Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego określonego w ust. 1 i 2, jeżeli dopuścił się tego czynu w ramach działalności artystycznej lub naukowej” - będzie wykorzystywany przez lokalną - za przeproszeniem – świniarnię, ale przede wszystkim zagranicznych wrogów Kraju - do obarczania Polaków winą za zbrodnie popełnione przez Niemców. Z łatwością mogę sobie wyobrazić dzieło Hollywood, w którym polscy naziści mordują Żydów w zakonspirowanym obozie zagłady. I oczywiście Oscar. Mogę też sobie wyobrazić przeniesienie takiego scenariusza na deski wiadomego teatru warszawskiego czy wrocławskiego…
Z kolei działalność naukowa może być wyłączona z penalizacji , ale tylko na poziomie przedmiotu badań! a jeśli publikacji ich wyników, to wyłącznie wyników nie sprzecznych z faktami!
---
Pozostawienie ust. 3 w obecnej formule czyni nowelizację całkowicie pozbawioną sensu.
Rozszerzenie, o którym wyżej mowa, które spowodowało tyle niefortunnego zamieszania, jest rezultatem czyjejś inicjatywy, konkretnie zaś:
- autentycznego idioty, ale przekonywującego. Z jego własnej inicjatywy, albo:
- autentycznego idioty działającego z cudzej inspiracji, albo:
- zakonspirowanego szkodnika, aktywnego w obrębie większości sejmowej

http://www.fronda.pl/forum/nietrafiony- ... 87468.html

Strona 1 z 1 Wszystkie czasy w strefie UTC + 1
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/