Polskie-Forum.pl


Wolne i niezależne forum dyskusyjne / opinie polityczne / aktywność obywatelska / patriotyzm / Polska / wolna dyskusja


Wszystkie czasy w strefie UTC + 1
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 409 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 28  Następna strona
Autor Wiadomość
 Tytuł: PiS
PostNapisane: 24 cze 2010, 12:17 
Offline
Moderator

Dołączył(a): 13 lip 2009, 12:02
Posty: 37605
http://niepoprawni.pl/blog/1219/pis-vs-po

Autor podsumowuje rządy PiSu z okresu 2005-07. Zrobiono w tym okresie wielokrotnie więcej, niż w pozostałej części okresu po 1989 roku. Rządy PiSu pokazały, jak to było możliwe, że przez 20 lat Polska międzywojenna, będąc na początku najbiedniejszym państwem Europy, przekroczyła europejską średnią, wyprzedzając Włochy, Hiszpanię czy Finlandię. Po 1989 tylko przez 2 lata rządzili Polską gospodarze, którzy z pietyzmem dbali o powierzone sobie gospodarstwo.

Obrazek


RZĄD PiS - 2 lata.
1. Utworzenie CBA, dotychczas aresztowano 115 osób, skierowano 297 zarzutów o popełnienie przestępstwa, zabezpieczono na poczet przyszłych kar około 13,5 mln złotych.
2. Rozwiązanie nie zweryfikowanych po 1989 roku WSI i powołanie nowych służb wojskowych (Wywiad i Kontrwywiad).
3. Wprowadzono nowe procedury zakupu sprzętu wojskowego oraz organizowania przetargów.
4. We wrześniu 2007r. przedstawiono pierwszy w historii polskiej piłki nożnej akt oskarżenia o korupcję, obejmujący 34 osoby. Od 2005 roku przeprowadzono 36 kontroli w 18 związkach sportowych, w czterech przypadkach zawieszono władze, wprowadzając kuratora.
5. Przygotowano projekt zmian dotyczących lustracji majątkowej osób pełniących funkcje publiczne, nakazujących nie tylko przedstawienie swojego majątku, ale również jego źródeł.
6. Ocena działalności Policji wg badań CBOS poprawiła się z 57% w październiku 2005 roku do 73% w maju 2007 roku. W 2006 roku ogólna liczba przestępstw w porównaniu z 2005 rokiem spadła o około 90 tys. czyli o prawie 7%, natomiast wykrywalność przestępstw wzrosła z 58,6% w 2005 roku do 67,4% w 2007 roku.
7. Przygotowany został plan modernizacji Policji oraz m.in. Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z którym do roku 2009 na Policję zostanie przeznaczone około 4,4 mld złotych natomiast na PSP niespełna miliard złotych. Płace Policjantów w samym 2007 roku wzrosły o 219 złotych brutto.
8. Od stycznia 2008 roku Polska wejdzie do Systemu Informacyjnego Schengen, dzięki czemu zniesione zostaną kontrole graniczne na przejściach na zachodniej oraz południowej granicy, natomiast od marca 2008 roku również na przejściach lotniczych.
9. Przygotowany został pierwszy w historii informatyzacji polskiej administracji publicznej `Plan informatyzacji państwa', który wszedł w życie w kwietniu 2007 roku. Najważniejsze jego elementy to: rejestry medyczne, rozliczenia podatków dla firm i obsługa podatkowa obywateli (e-Deklaracje i e-Podatki), nowy system ewidencji ludności (PESEL2), informatyzacja ksiąg wieczystych, Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) oraz elektroniczne dowody tożsamości. W 2007 roku rozpoczęła się realizacja 16 takich i podobnych projektów.
10. W czerwcu 2007 roku zatwierdzony został `Plan działań w zakresie rozwoju szerokopasmowej infrastruktury dostępowej do usług społeczeństwa informacyjnego w Polsce'. Zakłada on, że do 2010 roku liczba linii szerokopasmowych przypadających na 100 mieszkańców wzrośnie z 6 do 15%, natomiast do 2013 roku wzrośnie do około 50%. Spowoduje to również szerszy dostęp do Internetu na wsi, oraz obniżenie kosztów użytkowania z sieci.
11. Od 2007 roku obowiązuje nowa ustawa o zarządzaniu kryzysowym, która silniej integruje ze sobą instytucje podległe MSWiA oraz określa współpracę z wojskiem.
12. W grudniu 2006 roku ustanowiony został specjalny program rozwoju służb ratownictwa morskiego, na co przeznaczone zostanie około 81 mln złotych. Zakupione zostanę m.in. nowe jednostki przeznaczone do celów ratownictwa morskiego, powstaną stacje brzegowe w Ustce i Darłowie oraz zostanie zbudowana zostanie baza zwalczania zanieczyszczeń w Świnoujściu.
13. Za sprawą starań polskiej dyplomacji w przyjętym na szczycie Rady Europy w marcu 2007 roku Planie Działania podkreślono potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa dostaw surowców energetycznych dla Unii Europejskiej w oparciu o zasadę solidarności między państwami członkowskimi.
14. Prowadzone są rozmowy mające na celu zapewnienie alternatywnych źródeł surowców energetycznych z takimi państwami jak: Azerbejdżan, Gruzja, Kazachstan, Arabia Saudyjska (przykładowo pierwsza w historii Polski oficjalna wizyta króla Arabii Saudyjskiej), Tunezja czy Algieria.
15. W lutym 2007 roku Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zakupiło udziały w norweskich złożach gazu ziemnego, których wielkość szacuje się na 36 mld m2. Spółka wybuduje również gazociągi łączące Polskę ze złożami norweskimi. Realizacja polityki dywersyfikacji dostaw surowców energetycznych to również podjęcie decyzji o budowie w Świnoujściu terminalu do odbioru skroplonego gazu ziemnego. Przyjęto również program `Polityka dla przemysłu gazu ziemnego', który uporządkuje sektor przemysłu gazowego.
16. W 2006 roku PKN Orlen wygrał międzynarodowy przetarg na zakup akcji litewskiej Mazeikiu Nafta, a w grudniu nastąpiło oficjalne przejęcie rafinerii w Możejkach. Transakcja ta spowoduje powstanie największego koncernu rafineryjno-petrochemicznego w Europie środkowo-wschodniej.
17. Prowadzone są prace nad budową rurociągu Odessa-Brody-Gdańsk, czym zajmuje się polsko-ukraińska spółka `Sarmatia', do której w lipcu 2007 roku przystąpili nowi udziałowcy z Azerbejdżanu, Gruzji i Litwy. Budowa tego rurociągu umożliwi dostarczenie ropy naftowej znad Morza Kaspijskiego na Polski oraz dalej na zachód.
18. Jesienią 2007 roku Polska przystąpi do Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MEA), co zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Polski, szczególnie w sytuacjach kryzysowych. Samo przystąpienie do tej organizacji stanowi swoisty certyfikat jakości dla polskiego sektora energetycznego, ponieważ wymagane były do tego szczegółowe warunki wstępne.
19. W grudniu 2006 roku premierzy Polski i Litwy podpisali umowę o budowie połączenia energetycznego pomiędzy systemami polskim i litewskim. Umożliwi to włączenie Litwy, Łotwy i Estonii do systemu energetycznego Unii Europejskiej. Program ten został skoordynowany z budową elektrowni jądrowej na Litwie.
20. Finalizowana jest realizacja `Programu dla energetyki', który zakłada m.in.: zastosowanie mechanizmów rynkowych, przebudowę struktur firm energetycznych oraz utworzenie na drodze konsolidacji silnych grup energetycznych. Zakładane jest utworzenie czterech takich grup, tak aby mogły stanowić skuteczną konkurencję na rynku tak krajowym jak i międzynarodowym. Dotychczas utworzono trzy z czterech takich grup: Energetyka Południe SA, ENERGIA SA, oraz Polska Grupa Energetyczna. Kończone są prace nad powstaniem czwartej - Grupy Centrum.
Sprawiedliwość
21. W maju 2007 roku podwyższono z 3 tys. do 10 tys. grzywny jakie można nałożyć na: świadka, biegłego, tłumacza lub specjalistę w przypadku nieusprawiedliwionego niestawienia się na wezwanie organu prowadzącego postępowanie.
22. Od sierpnia 2007 roku obowiązuje zmieniona ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych, która wprowadza specjalny przyspieszony tryb udzielania zezwoleń na tymczasowe aresztowanie sędziego w razie podejrzenia go o popełnienie przestępstwa, zbrodni lub występku, za które grozi co najmniej 8 lat więzienia. W takim przypadku sąd dyscyplinarny będzie zobowiązany do rozpoznania wniosku o zezwolenie na tymczasowe aresztowanie w terminie 24 godzin. Na realizowaną reformę sądownictwa składają się również zmienione zasady powoływania prezesów sądów, opiniowania kandydatów na stanowiska sędziowskie, trybu powoływania i odwoływania dyrektorów sądów. Pozostałe zmiany pozwalają na bardziej elastyczne kształtowanie struktury sądownictwa oraz dostosowanie działalności organów sądów i samorządu do realizacji zadań wymiaru sprawiedliwości.
23. Od marca 2007 roku obowiązuje znowelizowany Kodeks postępowania cywilnego, w którym uproszczono i usprawniono przebieg procesu cywilnego, zwłaszcza postępowanie w sprawach gospodarczych.
24. Od marca 2007 roku działają sądy 24-godzinne, odnoszące się do drobnych ale uciążliwych dla porządku publicznego przestępstw, w których sprawcy zostali schwytani na gorącym uczynku lub zaraz po jego popełnieniu i które są zagrożone karą do 5 lat więzienia.
25. We wrześniu Sejm uchwalił przygotowaną przez rząd ustawę wprowadzającą nowy sposób odbywania kary pozbawienia wolności - system dozoru elektronicznego poza zakładem karnym (SDE), przeznaczony dla osób skazanych za drobne i niegroźne dla porządku publicznego przestępstwa i występki, w których orzeczono karę pozbawienia wolności do 6 miesięcy lub roku w szczególnych przypadkach. Docelowo system ma objąć około 15 tys. skazanych i ma służyć: skuteczniejszej resocjalizacji skazanych, przeciwdziałaniu negatywnemu wpływu atmosfery więziennej na skazanego oraz przeciwdziałać przepełnianiu się więzień.
26. Od czerwca 2007 roku obowiązują przygotowane przez rząd, znowelizowane tzw. ustawy korporacyjne. Celem wprowadzonych zmian jest zwiększenie nadzoru nad korporacjami prawniczymi, przeciwdziałanie ich nadużyciom oraz zmniejszenie cen usług prawniczych. Rząd zaproponował także nowe sądownictwo dyscyplinarne dla zawodów prawniczych.
27. Zgodnie ze znowelizowaną w czerwcu 2007 roku ustawą o pracownikach sądów i prokuratur, zaostrzono warunki jakie musi spełniać kandydat na urzędnika sądowego. Podniesiono wymagania dotyczące wykształcenia oraz zatwierdzono że nie mogą być to osoby karane lub przeciwko którym toczy się postępowanie o przestępstwa z oskarżenia publicznego lub skarbowego. Wprowadzono także konkursy na staż urzędniczy. Uporządkowano sprawy związane z działalnością komorników. Od grudnia 2007 roku zwiększy się liczba komorników sądowych, zmniejszą się koszty egzekucyjne, a samo postępowanie egzekucyjne będzie szybsze i skuteczniejsze.
28. Przygotowany został `Program informatyzacji wymiaru sprawiedliwości', dzięki któremu zapewniona zostanie pełna informatyzacja wszystkich wydziałów grodzkich i karnych, informatyzacja sal rozpraw, wdrożenie projektu elektronicznej księgi wieczystej. Realizacja tego projektu zostanie zakończona w 2009 roku.
29. We wrześniu 2007 roku Sejm przyjął ustawę O ujawnianiu stanu posiadania państwa w nieruchomościach, która ma na celu likwidację wieloletnich zaniedbań w księgach wieczystych, dotyczących mienia państwowego. Pozwoli to na przeprowadzenie inwentaryzacji majątku publicznego i ustalenie stanu posiadania państwa.
30. Przygotowywany jest nowy Kodeks karny, którego najważniejsze zmiany mają uskutecznić karanie sprawców przestępstw szczególnie brutalnych oraz recydywistów, wzmocnić ochronę pokrzywdzonych, poszerzyć granicę obrony koniecznej, ułatwić walkę z terroryzmem, przestępczością zorganizowaną i korupcją, obniżyć do 15 lat wiek od którego nieletni będą mogli być sądzeni jak dorośli za popełnione zbrodnie i najpoważniejsze występki, wprowadzenie zakazu stadionowego dla chuliganów, którego złamanie traktowane będzie jako przestępstwo oraz zaostrzenie kar dla pedofilów.
31. Od września 2007 roku w ramach specjalnego programu ministerstwa sprawiedliwości powstają w województwach mazowieckim, opolskim i śląskim Lokalne Ośrodki Wsparcia dla ofiar przestępstw. Udzielają one pomocy i schronienia ofiarom przestępstw ze szczególnym okrucieństwem, molestowania seksualnego, przestępstw względem dzieci, osobom starszym i niepełnosprawnym. Gwarantowana jest pomoc specjalistów, psychologów, pracowników socjalnych, Policji, lekarzy a także duchownych. Ośrodki te stanowią również miejsce przeprowadzania mediacji. Program zakłada tworzenie podobnych Ośrodków w całym kraju.
32. Ministerstwo sprawiedliwości przygotowało projekt wprowadzenia licencji prawniczych, co spowodowałoby zwiększenie konkurencyjności usług prawniczych, zmniejszyłoby ich koszty oraz ułatwiło do nich dostęp. Klient mógłby bowiem sam decydować czy chce korzystać z usług prawnika należącego do samorządu zawodowego czy też z usług prawnika legitymującego się licencją prawniczą.
Gospodarka
33. W ciągu ostatnich dwóch lat Polska osiągnęła najlepsze w historii wyniki gospodarcze. Wg danych GUS w pierwszym kwartale 2007 roku wzrost PKB osiągnął 7,4%, podczas gdy w roku 2005 wzrost PKB wynosił zaledwie 3,6%.
34. Z danych GUS wynika, że w ciągu ostatniego roku płace w sektorze przedsiębiorstw wzrosły o średnio 10,5% osiągając 2885,97 zł, co stanowi najwyższy wzrost płac od 2000 roku. W ciągu ostatniego roku zatrudnienie w przedsiębiorstwach wzrosło o 4,8% i doszło do 5,18 mln. Przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwach domowych wzrósł w porównaniu z 2005 rokiem o 8,5% osiągając wartość 835 zł.
35. Systematycznie wzrasta polski eksport (wartość z pierwszego półrocza 2007 roku wynosi 182,58 mld zł, tj. o 11,3% więcej niż przed rokiem. Nakłady inwestycyjne w ciągu ostatniego roku wzrosły o 31,4% i wyniosły po pierwszym półroczu 2007 roku 38,8 mld zł.
36. Stopa bezrobocia wg danych GUS w sierpniu 2007 roku spadła do 12%, podczas gdy w analogicznym okresie 2005 roku wynosiła ona 17,7%, co stanowi spadek o 32,2%.
37. W 2007 roku inwestorzy zagraniczni zainwestują w Polsce co najmniej 10 mld euro, dzięki czemu powstanie około 10,5 tys. nowych miejsc pracy. Również w roku 2006 inwestycje zagraniczne osiągnęły znakomite rezultaty sięgając rekordowych 11 mld co stanowiło wzrost o 40% w porównaniu z rokiem 2005.
38. Od listopada 2005 roku rada Ministrów przyjęła 9 programów wsparcia projektów realizowanych m.in. przez LG Electonic Wrocław, Sharp, Shell, Bridgestone, Indesit, Toshiba, Dell. Łącznie nakłady inwestycyjne realizowane przy współpracy tych programów umożliwią stworzenie ponad 11,5 tys. nowych miejsc pracy.
39. Polska stała się europejskim liderem w produkcji telewizorów LCD. Szacuje się, że w 2010 roku będziemy zaspokajać prawie 80% europejskiego zapotrzebowania w tej dziedzinie.
40. Wg badania Ernst & Young Polska jest niekwestionowanym liderem w Europie Środkowo-wschodniej pod względem atrakcyjności dla zagranicznych inwestorów (wysoka ocena wzrostu gospodarczego oraz klimatu do inwestowania.
41. Wg rankingu Federacji Europejskich Pracodawców na 2007 rok Polska jest najatrakcyjniejszym miejscem do inwestycji wśród 31 europejskich państw.
42. Dobiegają rozmowy z Komisją Europejską na temat sposobu wykorzystania funduszy strukturalnych w latach 2007-2013. Polska w tym czasie będzie największym beneficjentem unijnej polityki spójności. Polska znalazła się w pierwszej dziesiątce krajów członkowskich, które osiągnęły porozumienie w tej sprawie z partnerami unijnymi. Zgodnie z propozycją rządu w ramach planu Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia aż 60% funduszy przeznaczono na badania i rozwój, innowacje i tworzenie nowych miejsc pracy. Zakończono negocjacje programów: Pomoc Techniczna, Rozwój Polski Wschodniej, Kapitał Ludzki oraz Infrastruktura i Środowisko. Trwają aktualnie negocjacje nad programem Innowacyjna Gospodarka.
43. Opracowano 16 Regionalnych Programów Operacyjnych, w celu wsparcia wykorzystania 16 mld euro bezpośrednio przez samorządy wojewódzkie. Pieniądze te zostaną przeznaczone na badania technologiczne, inwestycje środowiskowe, transportowe i energetyczne oraz rozwój przedsiębiorczości.
44. Rząd kończy też prace nad przyjęciem programów wykorzystania środków dostępnych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, co umożliwi uściślenie współpracy samorządów terytorialnych z partnerami z zagranicy, budowanie dróg oraz organizowanie imprez kulturalnych.
45. Rząd opracował pierwszą w Polsce strategię makroregionalną - Rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do 2020 roku, którego głównym zadaniem będzie maksymalne wykorzystanie funduszy unijnych. Jednym z elementów tej strategii jest Regionalny Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013, na który przeznaczono 2,3 mld euro.
46. Utworzono Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, co usprawniło wykorzystanie unijnych funduszy strukturalnych poprzez przyspieszenie realizacji regionalnych programów operacyjnych. Tylko do końca 2006 roku wydano 10,5 mld zł co stanowi 32% środków przyznanych Polsce na lata 2004-2006.
47. W ramach przygotowanych przez rząd zmian ukierunkowanych na uproszczenie procedur udzielania zamówień publicznych, uporządkowanie procedur odwoławczych, wprowadzenie nowego trybu udzielania zamówień zwiększono kwotę, która nie obliguje do przeprowadzenia postępowania przetargowego z 6 tys. euro do 14 tys. euro, co wspomogło przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa natomiast sprawy dotyczące procedury odwoławczej od października 2007 roku przejmie niezależna Krajowa Izba Odwoławcza (KIO), skupiająca zawodowych arbitrów. Sformułowano również nowe wymagania dotyczące jawności organizowanych przetargów i zamówień publicznych (udostępniono internetowy Portal Urzędu Zamówień Publicznych.
48. W ramach wsparcia dla firm realizowany jest program `Kapitał dla przedsiębiorczych' umożliwiający małym i średnim przedsiębiorcom dostęp do finansowania zewnętrznego oraz tworzone są na terenie całego kraju punkty konsultacyjne udzielające bezpłatnych informacji na temat prowadzenia działalności gospodarczej.
49. We wspólnym raporcie OECD i Komisji Europejskiej uznano Polskę za lidera w upraszczaniu prawa wśród nowych państw członkowskich. Przyjęty przez rząd w sierpniu 2006 roku Program Reformy Regulacji `Przedsiębiorca ma prawo' zainicjował prace nad stworzeniem stabilnego systemu prawa gospodarczego, którego celem będzie ograniczenie biurokracji oraz zmniejszenie obciążeń administracyjnych nakładanych na przedsiębiorców.
50. W czerwcu 2007 roku Sejm przyjął ustawy o powołaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, którego zadaniem będzie umożliwienie efektywniejszego wykorzystania zdobyczy nauki przez gospodarkę oraz promowaniem i rozwojem nowatorskich dziedzin nauki jak biotechnologia czy IT (inteligentne technologie. Znowelizowano również ustawę o zasadach finansowania nauki, tak aby umożliwić przedsiębiorcom ubieganie się o dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych. W lipcu 2007 roku znowelizowano ustawę o jednostkach badawczo-rozwojowych określając przejrzyste reguły prowadzenia przez nie działalności gospodarczej. Dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców cieszył się również program `Inicjatywa technologiczna', ułatwiający rozwój nowych produktów i technologii w oparciu o polskie osiągnięcia naukowo-techniczne.
51. W lipcu 2007 roku przyjęto Strategię działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce do 2015 roku. Najważniejsze jej elementy to zabezpieczenie bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez zaspokojenie krajowego zapotrzebowania na węgiel kamienny, w tym również wykorzystanie węgla do produkcji paliw płynnych i gazowych; zabiegi o utrzymanie konkurencyjności tego sektora w warunkach gospodarki wolnorynkowej; zapewnienie stabilnych dostaw węgla kamiennego o określonych właściwościach od dostawców krajowych i zagranicznych; wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań dotyczących technologii, bezpieczeństwa pracowników i ochrony środowiska. Ustalono także zasady dalszej restrukturyzacji przemysłu węglowego, chociażby poprzez przyjęcie przez Sejm we wrześniu 2007 roku ustawy określającej zasady likwidacji kopalń, wypłacania ekwiwalentu, sprawowania nadzoru właścicielskiego i źródeł finansowania.
52. W listopadzie 2006 roku przyjęto Strategię Rozwoju Kraju na lata 2007-2015, zakładającą gruntowną modernizację kraju poprzez uproszczenie i zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, racjonalizację wydatków publicznych, usprawnienie administracji publicznej, poprawę sytuacji na rynku pracy, łatwiejszy dostęp do edukacji i wzrost bezpieczeństwa. W ramach tej strategii od grudnia 2006 roku obowiązuje ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
Finanse
53. Już do projektu ustawy budżetowej na rok 2006, Rada Ministrów dodała autopoprawkę umożliwiającą przeznaczenie specjalnych funduszy m.in. na dożywianie dzieci i młodzieży, dłuższe urlopy macierzyńskie oraz podwyższenie dodatków pieniężnych z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe), z kolei deficyt budżetowy został obniżony do 30,5 mld zł. W budżecie na rok 2007 zwiększono wydatki na cele społeczne, wieś, służbę zdrowia, rozwój infrastruktury, finansowanie nauki, obronę narodową oraz bezpieczeństwo publiczne, jednocześnie zachowując kotwicę budżetową na poziomie 30 mld zł. Na podwyżki dla pedagogów przeznaczono w 2007 roku dodatkowe 1,5 mld zł, na dodatki dla najuboższych emerytów i rencistów 1,7 mld zł. Wydatki na ochronę zdrowia wzrosły w porównaniu z 2006 rokiem o ponad 1,2 mld zł, a o 200 mln zł zwiększono wydatki na szkolnictwo wyższe. W projekcie budżetu na rok 2008 przewidziano z kolei zwiększenie płacy minimalnej, dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników niepełnosprawnych, przywrócenie corocznej waloryzacji rent i emerytur, dalsze obniżenie składki rentowej, waloryzację kwot progów podatkowych, kosztów uzyskania przychodu, podwyższenie kwoty ulgi podatkowej dla osób posiadających dzieci oraz kwoty wolnej od podatku. Budżet na 2008 rok będzie zawierał elementy budżetu zadaniowego, stanowiącego nowoczesną metodologię zarządzania finansami publicznymi, natomiast do 2011 roku budżet ma przyjąć już w pełni formę budżetu zadaniowego, co zwiększy przede wszystkim efektywność wydawanych pieniędzy, ponieważ będą one wydawane na konkretne cele.
54. Pierwszy etap reformy finansów publicznych jest realizowany poprzez włączeniu do budżetu państwa środków unijnych, określenie procedur finansowania krajowych i regionalnych projektów unijnych, zwiększenie przejrzystości ustalania planów finansowych agencji i pozostałych państwowych osób prawnych. Kolejny etap reformy finansów publicznych na lata 2008-2009 zakłada konsolidację sektora finansów publicznych, która ma przynieść około 10 mld zł oszczędności m.in. poprzez: likwidację zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz wszystkich funduszy celowych. Opracowana została również koncepcja zapobiegania narastaniu długu publicznego.
55. W 2007 roku po raz pierwszy od 5 lat odmrożono progi podatkowe oraz podwyższono kwotę wolną od podatku. Na rok 2009 zaplanowana jest zmiana progów podatkowych na dwustopniową (18 i 32%. Z opodatkowania zwolniono m.in.: alimenty na dzieci, spadki i darowizny od najbliższych, darowizny od osób nie będących rodziną pożyczkobiorcy do 5 tys. złotych od jednego pożyczkobiorcy oraz od 25 tys. złotych od wielu pożyczkobiorców, koszty reklam. Parlament zdecydował że od podatku za rok 2007 można będzie odliczyć 1145 zł za każde dziecko. Od stycznia 2007 roku mali przedsiębiorcy uzyskali możliwość jednorazowej amortyzacji środków trwałych do 50 tys. euro (tzw. odpis amortyzacyjny. Do kosztów uzyskania przychodu przedsiębiorcy mogą również zaliczać wydatki na finansowanie świadczeń zdrowotnych dla pracowników.
56. Od lipca 2007 roku o blisko połowę zredukowano składkę rentową, natomiast od stycznia 2008 roku składka rentowa zostanie zredukowana do 2% płacy brutto, co spowoduje, że pensje wzrosną o około 9%.
57. Przeprowadzono konsolidację nadzoru finansowego poprzez zlikwidowanie trzech komisji kontrolujących: spółki giełdowe, fundusze, firmy ubezpieczeniowe oraz polskie banki i zastąpienie ich przez jedną Komisję Nadzoru Finansowego (KNF.
Rodzina
58. Przygotowano program polityki prorodzinnej zawierający m.in.: wprowadzenie podatkowych ulg rodzinnych, ulg finansowych dla firm zatrudniających osoby powracające z urlopów macierzyńskich i wychowawczych, wydłużenie urlopu macierzyńskiego, wprowadzenie elastycznego czasu pracy dla kobiet mających małe dzieci (np. praca na pół etatu, bądź też praca w domu), wydłużenie czasu pracy przedszkoli, zachęcanie oraz finansowe wsparcie pracodawców do tworzenia żłobków i przedszkoli dla dzieci swoich pracowników. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej prowadzi również medialną akcje przeciwdziałającą zawodowej dyskryminacji ze względu na wiek i macierzyństwo np.: `Mamy w pracy mogą więcej', `Poszukiwana 45+: Rzetelność, Zaangażowanie, Doświadczenie'. Prowadzona jest również kampania `SpełniONA' zachęcająca kobiety do zakładania własnego przedsiębiorstwa.
59. Od grudnia 2006 roku obowiązuje znowelizowany Kodeks pracy, w którym o dwa tygodnie wydłużono urlopy macierzyńskie do 18 tygodni po pierwszym dziecku, do 20 tygodni po każdym następnym oraz do 28 tygodni przy urodzeniu więcej niż jednego dziecka. W perspektywie przewidywane jest dalsze wydłużenie urlopów macierzyńskich.
60. W październiku 2008 roku wejdzie w życiu ustawa przywracająca Fundusz Alimentacyjny został zlikwidowany w 2004 roku, w czasie kiedy z jego pomocy korzystało około 530 tys. osób. Ustawa zmierza także do wzmocnienia ściągalności alimentacyjnej oraz zastąpienia egzekucji komorniczej egzekucją administracyjną prowadzoną przez naczelnika urzędu skarbowego.
61. Od stycznia 2006 roku wypłacane są jednorazowe dodatki z tytułu urodzenia dziecka tzw. becikowe w wysokości 1000 zł.
62. Od przyszłego roku minimalne wynagrodzenie w Polsce wzrośnie do 1126 zł brutto, czyli o 190 zł do stanu obecnego (wzrost o 20,3%) i będzie stanowić około 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
63. Weszła w życie przygotowana przez rząd nowelizacja Kodeksu pracy określająca zasady wykonywania telepracy, sposoby zatrudniania telepracowników, regulująca ich prawa oraz obowiązku pracodawcy.
64. Od września 2006 roku podwyższono zasiłki rodzinne na dzieci, wzrósł również dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Wyższe są również dodatki na dojazdy dzieci do szkoły z tytułu zamieszkania w internacie oraz rozpoczęcia roku szkolnego. Zwiększono również kwoty niektórych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (np. od października 2006 roku zweryfikowano kryteria dochodowe osób, którym taka pomoc przysługuje.
65. Sejm przyjął rządowy program `Pomoc państwa w zakresie dożywiania', zgodnie z którym w latach 2006-2009 corocznie na cel dożywiania dzieci i młodzieży przeznaczanych będzie 500 mln zł. W samym 2006 roku z pomocy tej skorzystało blisko 2,5 miliona osób.
66. We wrześniu 2007 roku Sejm przyjął projekt rządowy projekt ustawy o corocznej waloryzacji rent i emerytur.
67. Parlament przyjął rządową nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawę Karta nauczyciela.
68. We wrześniu 2007 roku Sejm znowelizował ustawę o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz bytu państwa polskiego. Oznacza to, że osoby represjonowane w latach 1945-1989 będą mogły ubiegać się o odszkodowanie do 25 tys. złotych. Dotychczas uprawnienie takie miały osoby represjonowane tylko w latach 1945-1956. Co więcej o odszkodowanie będą mogły obiegać się również dzieci oraz małżonkowie represjonowanych.
Zdrowie
69. Od 2005 roku wydatki publiczne na ochronę zdrowia wzrosły o 10 mln złotych czyli o 26%. W budżecie na 2007 rok zaplanowano blisko 4,5 mld zł, natomiast w 2008 roku zaplanowano dodatkowo 3,5 mld zł. Do 2011 roku wydatki na służbę zdrowia mają osiągnąć 6% PKB, co w sposób wymierny poprawi jej sytuację. Przyjęto również wieloletni projekt `Wzmocnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli'. Placówki ochrony zdrowia o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa pacjentów otrzymają 750 mln zł.
70. W maju 2007 roku Sejm uchwalił ustawę o odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z którą leczenie ofiar wypadków samochodowych będzie finansowane z OC sprawców tych wypadków.
71. W 2006 roku przyznano 30-procentowe podwyżki dla pracowników służby zdrowia
72. Od stycznia 2007 roku obowiązuje przygotowana przez rząd ustawa o Ratownictwie Medycznym, korzystająca z doświadczeń zachodnich. Zakłada ona finansowanie ratownictwa przedszpitalnego z budżetu państwa (przeznaczono na ten cel 1,2 mld zł), upowszechnienie wiedzy o udzielaniu pierwszej pomocy w placówkach oświatowych i wprowadzenie instytucji ratownika jako wykwalifikowanej osoby, udzielającej pierwszej pomocy w jednostkach Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz w społecznych organizacjach ratowniczych.
73. W marcu 2007 roku Sejm uchwalił przygotowaną przez rząd nowelizację Prawo farmaceutyczne, regulującą jakość leków oraz ich dystrybucję, wprowadzającą ułatwienia do nabywania leków, określającą zasady nabywania leków przez Internet.
74. Znowelizowana została ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, zgodnie z którą wprowadzone zostały mechanizmy antykorupcyjne, przede wszystkim chodzi tu o wyeliminowanie nadużyć związanych z refundacją leków.
75. W czerwcu 2007 roku minister zdrowia przedstawił koncepcję `koszyka' gwarantowanych świadczeń zdrowotnych. `Koszyk' umożliwi wprowadzenie dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych i kompleksowe rozwiązanie problemów płacowych w służbie zdrowia.
76. W marcu 2007 roku rząd przedstawił wieloletni program `Polskie sztuczne serce', którego zadaniem jest stworzenie trzech nowoczesnych protez serca: krótkoterminowej (przeznaczonej do wspomagania pracy serca na okres od tygodnia do kilku miesięcy), średniookresowej wszczepialnej (wspomagającej pracę serca od miesiąca do kilku lat) oraz długookresowej wszczepialnej (przeznaczonej na nieograniczony czas trwania terapii. W Polsce na niewydolność serca choruje około miliona osób.
77. W 2006 roku na program `Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych' przeznaczono 250 mln zł, natomiast w 2007 roku na ten cel przeznaczono już 272 mln zł. Program ten, przewidziany na dziesięć lat jest ukierunkowany na zakup nowoczesnego sprzętu do placówek onkologicznych oraz na działania profilaktyczne.
Infrastruktura
78. W 2006 roku przeznaczono rekordową kwotę na inwestycję drogowe w wysokości 7,2 mld zł. W ciągu ostatnich dwóch lat oddano do użytku 214 kilometrów autostrad (do października 2005 roku Polska miała 470 kilometrów autostrad, co oznacza, że przez ostatnie dwa lata długość autostrad w Polsce zwiększyła się o niemal 50%), 72 kilometry dróg ekspresowych, 19 obwodnic. W tym czasie na modernizację 3,7 tys. kilometrów dróg krajowych przeznaczono 3,8 mld zł. W obecnym momencie w budowie jest kolejnych 186 kilometrów autostrad.
79. W styczniu 2007 roku parlament przyjął przygotowaną przez rząd ustawę o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia (SSP), których powołanie przyspieszy budowę autostrad oraz dróg krajowych. Będą one również nadzorowały jakość dróg włączonych do europejskich korytarzy transportowych, oraz pomogą lepiej wykorzystywać środki unijne.
80. Od kwietnia 2007 roku obowiązuje jazda na światłach mijania przez cały rok, bez względu na warunki pogodowe, co jest ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa na drogach. W 2006 roku doszło do 47 tys. wypadków drogowych w których zginęło około 5 tys. ludzi. W porównaniu z rokiem 2005 liczba wypadków zmniejszyła się o ponad 3% natomiast liczba zabitych o 3,7%.
81. W lutym 2007 roku przyjął projekt ustaw o osobach kierujących pojazdami, wprowadzających m.in. nowe zasady uzyskiwania prawa jazdy mające na celu eliminację korupcji i wypaczeń.
82. Od maja 2006 do czerwca 2007 dzięki realizacji rządowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBID udało się wyeliminować 92 niebezpieczne miejsca na drogach samorządowych.
83. W maju 2007 roku rząd przyjął specjalny program określający zasady budowy i lokalizacji lotnisk. Po raz pierwszy również sektor lotniczy uzyska wsparcie z Funduszu Spójności w wysokości 346 mln euro.
84. W kwietniu 2007 roku rząd przyjął `Strategię dla transportu kolejowego do 2013 roku', która zakłada m.in. oddłużenie spółki PKP Przewozy Regionalne do 2009 roku, przy pomocy udzielonej z budżetu państwa pożyczki w wysokości 1,8 mld zł, a następnie zostanie przekazana nieodpłatnie samorządom wojewódzkim.
85. Przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy Prawo ochrony środowiska, przyspieszy i uprości procedury związane z budową i rozbudową linii kolejowych wraz z infrastrukturą.
86. Dzięki zaaprobowanej przez rząd definicji budownictwa społecznego 7-proc. stawka VAT na sprzedaż i budowę mieszkań zostanie po 31 grudnia 2007 roku utrzymana. Niższy VAT będzie można również odliczyć w przypadku remontu części budynków objętych wspólnym użytkowaniem oraz wymiany okien i drzwi wyjściowych w lokalach. Opodatkowane 7-proc. stawką mogą być remonty w budynkach dwu- i wielomieszkaniowych niezależnie od wielkości zużytych materiałów.
87. Od stycznia 2007 roku obowiązuje znowelizowana ustawa dotycząca praw lokatorów, chroniąca ich przed nieuzasadnionymi podwyżkami czynszów i opłatami za używanie lokali.
88. Dzięki obowiązującej od stycznia 2007 roku ustawie samorządy i organizacje pozarządowe, które chcą tworzyć mieszkania socjalne, noclegownie i domy dla bezdomnych, mogą otrzymać z budżetu państwa dofinansowanie kosztów budowy bądź adaptacji budynków na lokale socjalne. Na lata 2007-2014 na ten cel przewidziano ponad 2,5 mld zł, co pozwoli na wybudowanie 100 tys. lokali socjalnych i mieszkań chronionych, oraz zorganizowanie około 20 tys. miejsc w noclegowniach i domach dla bezdomnych.
Obszary wiejskie
89. W budżecie państwa na rok 2007 wydatki na rolnictwo w porównaniu z rokiem wcześniejszym wzrosły o ok. 10 mld zł. Na wniosek Polski do Komisji Europejskiej udało się zmniejszyć kary dla polskich producentów mleka za przekroczenie wskazanych limitów.
90. W lipcu 2007 roku Komisja Europejska przyjęła polski `Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013', nad którym prace zostały rozpoczęte w grudniu 2005 roku. Budżet programu wynosi 17,2 mld euro, które zostaną przeznaczone na poprawę konkurencyjności rolnictwa poprzez restrukturyzację i modernizację gospodarstw rolnych, poprawę jakości życia na obszarach wiejskich, wspieranie różnego rodzaju działalności gospodarczej na wsi oraz poprawę stanu środowiska naturalnego.
91. Zrealizowano program pomocy dla rolników dotkniętych klęską suszy w 2006 roku. W formie jednorazowych zasiłków przekazano 500 mln zł. Pomoc finansowa kierowana jest do sadowników, którzy ponieśli straty w wyniku przymrozków w 2007 roku i skorzysta z niej około 74 tys. gospodarstw. Hodowcy drobi uzyskali 15,8 mln zł rekompensaty za straty poniesione w związku z zagrożeniem epidemią ptasiej grypy w 2005 roku. W 2006 roku rozpoczęto też wdrażanie systemu dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.
92. W lutym 2007 roku, po wielu miesiącach negocjacji Ukraina zniosła zakaz importu polskiego mięsa i produktów mięsnych na swoje terytorium. Nadal prowadzone są negocjacje związane z dopuszczeniem polskiego mięsa na rynek rosyjski, które są jednak o tyle trudniejsze, że u podstaw wprowadzonego zakazu stoją przesłanki polityczne a nie faktycznie sanitarne.
93. Na wniosek polski wprowadzono również na terenie Unii Europejskiej cła antydumpingowe na import mrożonych truskawek z Chin, dzięki czemu tanie truskawki azjatyckie nie zaleją europejskiego rynku, co zagwarantuje na nim silną pozycję polskich producentów.
94. W marcu 2007 roku podpisano w Warszawie dokumenty określające warunki eksportu polskich produktów rolnych do Chin. W pierwszej kolejności na chiński rynek trafią polskie produkty mleczarskie i drobiarskie.
95. Znowelizowana została ustawa o grupach producenckich, dzięki czemu prowadzenie działalności gospodarczej na wsi stało się prostsze oraz zniwelowane zostały bariery organizacyjne dzięki możliwości włączenia spółdzielni rolniczych do grup producentów rolnych. Obowiązujące od stycznia 2007 roku rozwiązania umożliwiają wykorzystanie majątku i kapitału ludzkiego, przyczyniając się do rozwoju lokalnych rynków gospodarczych i tworzenia nowych miejsc pracy. Grupy producentów rolnych otrzymały specjalne przywileje m.in. zwolnienie z podatku od budowli wykorzystywanych do sprzedaży wytworzonych w gospodarstwie produktów.
Edukacja
96. W celu przeciwdziałaniu przemocy w szkole oraz zjawiskom patologicznym realizowany jest program `Zero tolerancji', którego kluczowym zagadnieniem jest przywrócenie równowagi między prawami a obowiązkami uczniów.
97. Poprawę bezpieczeństwa i porządku w szkołach zapewnić ma również realizacja rządowego programu `Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach', na który w 2007 roku przeznaczono 40 mln zł, a którego realizacja potrwa do 2009 roku.
98. Od roku szkolnego 2007/2008 obowiązują jednolite ubrania noszone w szkołach tzw. mundurki, mające niwelować wpływ różnic majątkowych pomiędzy uczniami, oraz utrudnić wniknięcie osób spoza szkoły na teren placówki (dotyczy to przede wszystkim dilerów narkotyków. Wg sondażu przeprowadzonego w maju 2007 roku przez TNS OBOP aż 70% respondentów uznało ten projekt za właściwy.
99. W budżecie na rok 2007 na cele oświatowe, edukacyjne i wychowawcze przeznaczono 31,2 mld zł, podczas gdy w 2005 roku na ten cel przeznaczono 27,9 mld zł, co oznacza wzrost tych nakładów o około 12% w ciągu dwóch lat. Na subwencję oświatową dla jednostek samorządu terytorialnego przewidziano 28,2 mld zł podczas gdy w 2005 roku na ten cel przeznaczono 26,1 mld zł, co oznacza wzrost nakładów o 8% w ciągu dwóch lat.
100. Znowelizowana Karta nauczyciela daje nauczycielom w wieku emerytalnym korzystanie ze świadczeń emerytalnych przy jednoczesnym kontynuowaniu pracy, w przypadku kiedy miejsce to pozostaje wolne.
101. W maju 2007 roku znowelizowana została ustawa o systemie oświaty wprowadzając zaostrzenie kar za znęcanie się nad nauczycielem oraz za jego znieważanie i nietykalności osobistej. Nauczyciele zostali objęci ochroną na zasadach określonych w Kodeksie karnym, co oznacza że czyny wyrządzone przeciwko nim będą ścigane z urzędu a nie jak dotychczas z oskarżenia prywatnego.
102. Rząd realizuje program dofinansowania zakupu podręczników, przyborów naukowych oraz mundurków dla dzieci z rodzin w których dochód na osobę nie przekracza 351 zł. Program na dofinansowanie podręczników obejmuje około 500 tys. uczniów, natomiast program na dofinansowanie mundurków obejmuje około miliona uczniów.
Podsumowanie
prac rządów Kazimierza Marcinkiewicza
oraz Jarosława Kaczyńskiego
W ciągu ostatnich dwóch lat Rada Ministrów przyjęła m.in.: 380 projektów ustaw, 368 rozporządzeń, 447 uchwał, 611 dokumentów rządowych w tym programowo-analitycznych.


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: PiS
PostNapisane: 24 cze 2010, 13:55 
Offline
Czołowy Publicysta
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 16 lip 2009, 18:26
Posty: 1342
I ten wspaniały rząd, który uważałem i uważam, za PIERWSZY PRAWDZIWIE POLSKI RZĄD, OD 09-1939, został rozwalony przez PiS. który przyłączył się do ataków łże elit i szkodników POLSKI, w atakach na koalicjantów, z którymi tworzył rząd! Wtedy też, PiS pokazał swoje właściwe oblicze!!! Dlatego tylko, by powstrzymać jawnie antypolską mafię, za jaką uważam PO, zmuszony byłem głosować na Kaczyńskiego! Może ta "rozwałka" własnego rządu, coś go nauczyła?

_________________
Uśmiech i życzliwość łagodzi obyczaje.


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: PiS
PostNapisane: 24 cze 2010, 15:43 
Offline
Moderator

Dołączył(a): 13 lip 2009, 09:25
Posty: 31715
Od „miłości” do…?

Zastanawiająca jest skuteczność, z jaką od lat rządzący przy pomocy salonowych mediów straszą Polaków PiS-em i Kaczyńskim. Czego tu już nie było? Dyktator, faszysta, totalitarysta, człowiek z krwią Blidy na rękach.
A jego zwolennicy? Lepiej nie mówić. Banda pełnych nienawiści moherów i prymitywów zdolnych do każdej podłości. Dziwne w tym wszystkim jest jednak to, że ci, którzy próbują wywołać w społeczeństwie ten strach, lęk i przerażenie sami jakoś o własna skórę w sensie dosłownym się nie boją. Może to nie o strach przed żądnym władzy dyktatorem tu chodzi, a tylko o zachowanie po wsze czasy władzy i ustaleń okrągłostołowego geszeftu?
Jak to możliwe, że o człowieku, który budzi powszechny postrach i miotanie się nocami w mokrej pościeli można mówić publicznie z pogardą, że się go„zastrzeli, wypatroszy, a skórę wystawi na sprzedaż”?
Czy podczas rządów „krwawej bezwzględnej junty” można sobie urządzać medialne kpiny i szyderstwa z „dyktatora”? Doświadczenie historyczne uczy, że w prawdziwy faszyzm czy totalitaryzm rozprawiłby się z takimi śmiałkami natychmiast i bez zbędnych ceregieli. Właściwie to nie znalazłby się ani jeden taki głupiec, który sam podpisywałby na siebie wyrok.
Następną polska zagadką i fenomenem jest sytuacja zwolenników faszysty i totalitarysty, oczywiście z krwią na rękach, Kaczyńskiego.
Kuriozalnie, to nie ich boja się wielbiciele miłości, wolności i demokracji, lecz jest zupełnie na odwrót.
Zwolennicy bezwzględnego krwawego dyktatora, który zastraszył i przeraził pokojowo nastawione społeczeństwo, boją się publicznie przyznać do udzielanego mu poparcia, a często w swoich miejscach pracy i własnym otoczeniu ukrywają swoje sympatie w obawie przed wyśmianiem, wyszydzeniem i ostracyzmem.
Gdzie tu logika?
Ja nie muszę się zastanawiać, po której stronie jest prawda, bo ja to wiem od samego początku. Jednak tym, którzy uwierzyli w rządy miłości i ufają partii, która sięga po władzę absolutną polecam uważne obejrzenie od początku do końca pewnego fragmentu filmu „Kabaret”.
Ten zagubiony, zaniepokojony o los ojczyzny dziadek to my, „krwawi pisowcy”.Może zrozumiecie, dlaczego z taką rezerwą zwolennicy PiS ujawniają swoje prawdziwe poglądy i jakiż mają niezawodny instynkt, który podpowiedział im już dawno, czym zakończyć się może ta „Wielka Miłość” .

http://kokos.salon24.pl/198914,od-milosci-do


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: PiS
PostNapisane: 25 cze 2010, 04:10 
Offline
Dziennikarz

Dołączył(a): 02 sie 2009, 07:10
Posty: 393
Czy podział na PO i PiS jest sztuczny? Można na ten temat długo dyskutować. Dla mnie ważne, że jest realny a polityka to realia a nie pobożne życzenia. Podstawowa i wystarczająca różnica to ta, że PO jest partią cynicznych graczy wyzbytych jakichkolwiek wartości poza interesem własnym i własnych kumpli. Więcej nie trzeba, by głosować przeciw PO, a w obecnych realiach oznacza to głosowanie na PiS, czy się to komu podoba czy nie. Po pokonaniu postkomunistyczno-leberalnego raka można będzie tworzyć inne podziały na polskiej scenie politycznej - ale dopiero wtedy. Można Jarosława Kaczyńskiego nie lubić, ale jest on jedynym prawdziwym politykiem prawicy, który stworzył realną siłę polityczną zdolną przeciwstawić się niszczeniu Polski. Kolejne kanapowe partyjki JKM, Marka Jurka czy Misia Ujazdowskiego się nie liczą. Albo więc chcemy coś realnego zrobić, albo pozostać na kanapie. Każdy musi sobie sam odpowiedzieć na to pytanie.

oszołom z Ciemnogrodu

http://niepoprawni.pl/blog/1554/kazda-e ... je-lemingi


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: PiS
PostNapisane: 02 lip 2010, 07:39 
Offline
Moderator

Dołączył(a): 13 lip 2009, 09:25
Posty: 31715
Wyrzuć Kaczyńskiego z partii!! Pozbaw go prezesury!!

Wiele razy czytałem wypowiedzi "życzliwych" i "troskliwych" ludzi, którym z PiS-em zupełnie po drodze nie było a nawet w swoich myślach skrytych oraz mniej skrytych marzyli o końcu PiS. Stąd wynikały ich rady typu "jak Kaczyński nie będzie Prezesem, to PiS się odrodzi i może wtedy na nich zagłosuję".

Oczywiście nie zagłosowaliby na PiS nie tylko wtedy, gdyby Prezesem przestał być Jarosław Kaczyński ale nawet i wtedy, gdyby jego nastepcą został Adam Małysz. Ale ich "rady" miały skłonić do tego, by PiS stracił swój punkt odniesienia, tracąc tym samym na wartości i atrakcyjności.

I nagle okazuje się, że jest taka szansa. Jarosław Kaczyński może nie tylko stracić stanowisko Prezesa ale wręcz może przestać być członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Otóż jak oświadczył sam zainteresowany, gdy wygra wybory i zostanie Prezydentem RP, to natychmiast rezygnuje z prezesowania a nawet sam siebie pozbawi członkostwa w PiS.

Czyż nie jest to idealna szansa dla tych "życzliwych" i "troskliwych", których raził Kaczyński jako Prezes PiS? Teraz mogą go z tego fotela zrzucić, mogą pozbawić go legitymacji członkowskiej. Wystarczy, że na niego zagłosują. Już w najbliższą niedzielę będą mieli pole do popisu. Czy pozbawią Komorowskiego stanowiska Marszałka czy Kaczyńskiego stanowiska Prezesa PiS?

Obywatelu! Pamietaj, że i Ty możesz Kaczyńskiego wyrzucić z PiS. Miej w pamięci, że tylko jeden mały znak "x" wystarczy, by pozbawić go też członkostwa w partii. Zrealizuj marzenia i pragnienia licznej grupy "życzliwych" i "troskliwych".

Zagłosuj na Jarosława Kaczyńskiego. Wyrzuć go z partii, pozbaw go prezesury.

To może stać się już tej niedzieli.

Piotr Cybulski

http://iskry.pl/index.php?option=com_co ... 7&Itemid=4


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: PiS
PostNapisane: 26 lip 2010, 20:22 
Offline
Moderator

Dołączył(a): 13 lip 2009, 09:25
Posty: 31715
Retoryka PiS – to już 5 lat

Tak kochani to już pięć lat odkąd w Polsce na daleki plan zeszły tematy dla państwa ważne i zasadnicze.

Polskim być albo nie być stało się to czy PiS zmienia retorykę czy wręcz przeciwnie, wraca do dawnej. Gdyby przez te pięć lat jakiś delikwent stukał nieustannie i bez żadnej przerwy palcem wskazującym w twardy blat biurka to dziś dorobiłby się pięknego, twardego kopytka. Co stało się z mózgami komentatorów bombardowanymi przez te lata ciągle jednym i tym samym?

Większość blogerów i dziennikarzy dało się wpuścić w ten propagandowy kanał i nie rozprawia już o niczym innym jak aktualna retoryka partii Jarosława Kaczyńskiego. Uchowało się dosłownie kilka dinozaurów, które tylko patrzeć jak wyginą zepchnięte na obszary skąd nie będzie już słychać ich beznadziejnego wycia.

Co do retoryki PO to nie jest ona tematem rozgrzewającym scenę polityczną i media, choć każdy zimny analityk wie, że to ta właśnie partia zaczęła bezpardonowa walkę z PiS za pomocą chamskiego i bezprecedensowego języka agresji.

Zaczęło się po pamiętnych przegranych przez PO wyborach w 2005 roku i wypowiedzi "odpowiedzialnego" szefa partii opozycyjnej Tuska informującego Polaków, że do władzy doszli złodzieje.

„Trzymajcie się za portfele, bo niezła ekipa dorwała się do władzy. Jeszcze trochę, a dolar będzie po 5 złotych, a benzyna po 6”

TVN biznes łączył się, co chwila z bijąca rekordy wzrostów giełdą, co nie przeszkadzało komentatorom mówić, iż „obserwują pewną nerwowość”.

Dobro państwa i jego obywateli zeszły na daleki plan. Pożądano jakiegoś załamania, krachu, czegokolwiek, co pozwoli walnąć w PiS. Udało się w końcu z reanimowanym dzień w dzień, noc w noc przez media Białym Miasteczkiem. Kwaśniewska podążyła z różą, Najsztub dowoził z własnej restauracji rosół, Ewelina Flinta Koncertowała, Kondrat recytował, a z wykładami pospieszył profesor Karol Modzelewski.

TVN łączył się z Białym Miateczkiem i codziennie w godzinę „bestialskiego” zepchnięcia pielęgniarek z jezdni na chodnik przez „krwawy reżim”, cała Polska mogła usłyszeć huk potrząsanych butelek wypełnionych kamieniami. Sierakowski wydawał papierowy „Kurier Białego Miasteczka”.

Było tak pięknie i skutecznie, że kontynuowano scenariusz po zamianie rządów na partię miłości. Dalej trwała gra na podział w PiS i ciągle w mediach tematem nr 1 była jego retoryka.

Na s24 nie brakowało tekstów podsumowujących dokonania PiS. Likwidacja WSI, powołanie CBA, obniżenie podatków. Tak bronili tych dwóch lat rządów Jarosława Kaczyńskiego jego zwolennicy choć tak naprawdę ten rząd dysponował sejmową większością jedynie przez 14 miesięcy.

Pokarzcie mi za to, powstałe na s24 teksty miłośników tuskowej partii wychwalające jakieś jego dokonania, reformy, wiekopomne zmiany. Pokażcie cokolwiek, co nie byłoby tylko waleniem w pisiorów i rąbaniem ciągle od 2005 roku tego samego drzewa?

Od 2005 roku trwa jasna dla cokolwiek myślącego samodzielnie obserwatora sceny politycznej, gra na rozbicie partii Jarosława Kaczyńskiego. Patologicznie nienawidzący PiS-u salon, faryzejsko promuje ludzi PiS mówiących innym „lepszym” językiem, wiedząc doskonale, że taka zmiana w kierownictwie oraz na stanowisku prezesa to w rzeczywistości tak oczekiwany koniec pozostałego cudem przy życiu Kaczora.

Teraz następuje pobudzanie próżności i wychwalanie przez salonowców wspaniałej kampanii PiS-u i nowego języka Kluzik- Rostowskiej i Pncyliusza. To oni wraz z Migalskim powinni przejąć partię, suflują „nagli przyjaciele”.

PiS przy władzy był dla nich groźnym psem biegającym po polskim podwórku bez łańcucha i niepozwalającym bezkarnie kręcić lodów i wynosić dobytku z obejścia. W 2007 roku wzięto go na łańcuch, lecz jeszcze zbyt długi by się swobodnie poruszać. Tragedia smoleńska skróciła ten łańcuch jeszcze bardziej.

Po ostatnich wyborach prezydenckich rządzący mogą już wszystko, lecz to dla nich jeszcze za mało. Przeszkadza i denerwuje ich samo szczekanie, które wydobywa się mimo duszącej już krótkiej uwięzi. Jeszcze ktoś może je usłyszeć. Jedyne wyjście to uśpienie hałaśliwego zwierzaka i wprowadzenie na jego miejsce psa typowo salonowego.

Właśnie o to toczy się gra i Jarosław Kaczyńskie doskonale zdaje sobie z tego sprawę.

PiS jak wiemy powrócił dziś do starej retoryki. Czy będzie to temat na kolejne pięciolecie?

Już cała Polska wie, że wizerunek Kaczyńskiego w trakcie kampanii nie był autentyczny.

Czy przez następne pięć lat znajdzie się ktoś kto podsumuje "niewiarygodnie spójny" i niezwykle "prawdziwy" wizerunek Komorowskiego?

http://kokos.salon24.pl/


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: PiS
PostNapisane: 29 lip 2010, 08:53 
Offline
Moderator

Dołączył(a): 13 lip 2009, 09:25
Posty: 31715
PiS rządzi, czyli życie po życiu

Jeśli przyjąć za dobrą monetę dewizę medialnego mainstreamu, że obowiązkiem dziennikarzy jest patrzeć na ręce rządu, to widać jasno, że Jarosław Kaczyński nadal krzepko dzierży stery władzy, a nawet sprawuje rząd dusz. Pomimo że PiS popełnił samobójstwo, strzelił sobie w stopę oraz został unicestwiony przez własnego prezesa, to nadal rządzi w Polsce. A przecież wymieniłem tylko niektóre przyczyny zgonu największej partii opozycyjnej – wiemy także, i to z ust największych autorytetów medialnych, że zmarnował poparcie, oszukał wyborców, zmarginalizował się na własne życzenie i nigdy już nie stanie na nogi.

Nic to wszystko jednak nie znaczy, bowiem niczym mityczny Feniks powstający z popiołów znowu przyprawia o ból głowy Jana Lityńskiego. Tym razem z powodu, że Kaczyński uczynił z tragedii smoleńskiej główny temat oraz że stracił zdolność koalicyjną, a także jest niesprawiedliwy wobec umiarkowanych działaczy swojej partii, a przy okazji jeszcze nabrał Lityńskiego. To jest ciekawostka politologiczna oraz psychologiczna, bo niby dlaczego dyskursu publicznego nie zdominowała partia dzierżąca absolutną władzę w Polsce i mająca ku temu wszelkie narzędzia i przychylność mediów?

Dlaczego polityk Partii Demokratycznej, mieniącej się być merytoryczną aż do bólu, nie czuje się nabrany przez premiera Tuska, który od trzech lat bez mała zapowiada modernizację państwa, a nie zrobił dosłownie nic w tym kierunku? Według Lityńskiego, który jest znany z państwowotwórczej troski, partia ta wystawiając na widok publiczny Antoniego Macierewicza, przyjęła strategię samobójczą oraz paranoidalną. W dalszej części wywodu Lityński wyraża obawę, że PiS-owi uda się obudzić wszystkie lęki i nienawiści Polaków, po czym już za chwilę deklaruje, że nie wierzy, aby ludzie dali się nabrać Kaczyńskiemu.

Zostawiam jednak już Lityńskiego, bo co można poradzić człowiekowi znajdującemu się w tak rozpaczliwym rozkroku psychicznym: pomiędzy wiarą we własne obawy, a niewiarą w ich spełnienie? To już nie jest temat dla laika w dziedzinie psychologii. Mogę tylko powiedzieć, że mnie pomagał zawsze kubeł zimnej wody na łeb, ale ja jestem przypadkiem łatwiejszym, bo nigdy nie miałem skłonności do wiary w społeczne utopie ani we własne życzenia. No i ja nie mam na głowie partii ludzi z biografiami z jednoprocentowym poparciem.

Jednak najbardziej przekonującym dowodem, że PiS żyje i dzierży rząd dusz w Polsce, jest powszechne wśród mediów i polityków przekonanie, że Platforma nie podejmie żadnych reform do wyborów parlamentarnych w 2011 roku. Wszyscy jak jeden mąż, od Gazety Wyborczej aż po media zagraniczne wyrażają głęboki sceptycyzm wobec kolejnych zapowiedzi reform partii rządzącej.

Oczywiście, jako motywację kolejnego zaniechania podaje się obawy przed partią, która ponoć została unicestwiona przez własnego prezesa, co powinno rozwiać lęki wszystkich Lityńskich. Dziwny paradoks powoduje, że jest odwrotnie – im bardziej PiS pogrzebany, tym więcej się o nim mówi i pisze.

Naprawdę kręte są ścieżki rozumowania wszystkich Lityńskich. Skoro bowiem PiS jest pogrzebany, a Kaczyński jeszcze dodatkowo własnoręcznie wbił sobie osinowy kołek w postaci Macierewicza, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby światli ludzie i postępowe media zajęli się reformą finansów publicznych albo służby zdrowia. Z tekstów i wypowiedzi wybornych publicystów i polityków wynika przecież jasno, że Platforma już nie musi się obawiać opozycji. Nie ma żadnych przeszkód, żeby Tusk i jego medialni sprzymierzeńcy, mając obecnie takie niebywałe możliwości, nie zdusili pisku dogorywającego PiS-u i nie podjęli prac nad modernizacją państwa.

Niby dlaczego zatem cały rok do wyborów parlamentarnych ma być znowu stracony dla reform? Kto tu kłamie i wymawia się upiorami?

http://www.rp.pl/artykul/514149_Litynsk ... a_PiS.html

http://seaman.salon24.pl/


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: PiS
PostNapisane: 23 sie 2010, 12:25 
Offline
Moderator

Dołączył(a): 13 lip 2009, 09:25
Posty: 31715
Nieprawda, że albo PiS, albo Platforma Bis.

Wbrew poglądowi wielu pisowskich raptusów nie odsądzałbym od czci i wiary Marka Migalskiego. W związku z tym nie rozglądam się również za suchą gałęzią dla niego. Gdyby europoseł PiS chciał zrobić bardziej spektakularną karierę, kandydowałby do PE na listach Platformy i dzisiaj byłby wysokim kapłanem w świątyni Antypisa. Miałby stałą przepustkę do Tokefemu, Tefauenu oraz Tej Drugiej Telewizji, a Stefan Niesiołowski gardło by zdzierał w obronie jego czci.
Nie sądzę także, że kieruje nim chęć zrobienia kariery partyjnej w PiS i dlatego skierował list przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu. Bo faktycznie jego list jest raczej przeciwko niż do przywódcy partii. Poseł ma schizofreniczne odczucie, że to prezes pogrąża swoją partię i jednocześnie bez niego partia przestanie istnieć. Twierdzę natomiast, że Migalskim bardziej kierowała rozpacz wynikająca z niemożności niż polityczna interesowność.
Sądzę też , że mimowolnie uległ szeroko propagowanej przez Ministerstwo Prawdy wizji nieuchronnego upadku PiS. Ministerstwo Prawdy zwietrzyło swoją szansę w traumie przeżywanej przez Jarosława Kaczyńskiego i niesłychanie zintensyfikowało wysiłki. Tymczasem, gdy się temu przyjrzeć, jest to jeszcze jeden rutynowy pogrzeb PiS, z jakimi w przeszłości niejednokrotnie mieliśmy do czynienia. I będziemy mieli, dopóki JK istnieje w polityce, bo dla michnikowszczyzny jest nie do zaakceptowania. To już dla nich stało się prawem przyrody – nigdy i w żadnych okolicznościach nie pogodzą się z jego obecnością w polityce. Koniec, kropka, szlus.
Mniej więcej co pół roku Żakowski et consortes grzebią partię Kaczyńskiego zanosząc się krokodylowym szlochem, że oto nie ma prawdziwej opozycji. I zawsze przy tym dają do zrozumienia, że gdyby wraży Jarosław odszedł, to ho, ho, PiS-owi urosną skrzydła. Europosłowi Migalskiemu, który tkwi w czystej polityce dość krótko i nie zdążył się jeszcze zahartować przed napadami wścieklizny sił postępu, puściły nerwy. Dajmy na to, że nerwy, żeby to ująć delikatnie.
Ale poseł ma pewną merytoryczną rację w tym sensie, że stajemy przed czymś w rodzaju kwadratury koła. Jeśli się przyjrzeć uważnie sytuacji, to mamy pozornie jedyną alternatywę nie do pozazdroszczenia. Z jednej strony olbrzymia przewaga prorządowych mediów silnie związanych z grubym biznesem, który pójdzie za Platformą jak w dym oraz sponsorzy ze służb tajnych, widnych i dwupłciowych, którzy tę partię powołali do życia. Piszę celowo gruby biznes, a nie wielki biznes, bo są to pojęcia diametralnie różne. Tak dalece różne, jak nie przymierzając, dystans pomiędzy biznesmenem Rychem a przedsiębiorcą Romanem Kluską. Zatrzymałem się na chwilę przy tej różnicy, bo ona odzwierciedla się również generalnie pomiędzy PiS a PO.
Z drugiej strony, czyli po stronie partii Jarosława Kaczyńskiego mamy imponderabilia, z których zrezygnować nie można, a w które mocno wierzy co najmniej 30 procent narodu, łącznie z niżej podpisanym. Dla nas gwarantem dotrzymania tych zasad w obecnych warunkach jest tylko i wyłącznie Kaczyński. A jego odsunięcie jest właśnie warunkiem sine qua non, żeby PiS zaczął w ogóle być traktowany na jakimś poziomie przez obecne prorządowe media. To znaczy taka jest zakamuflowana i mglista obietnica, która wyłania się z tego bełkotu różnych Żakowskich i Kuczyńskich.
Jednak w gruncie rzeczy jedynym wyjściem do przyjęcia dla michnikowszczyzny jest, żeby PiS stał się Platformą Bis. Żeby stał się jeszcze jedną partią władzy, zbiorem nihilistów, którymi można kręcić jak kukiełkami, mamiąc mirażem słupków poparcia. To zaś może się stać faktem tylko po marginalizacji Jarosława, secundum non datur. I koło się zamyka.
Jak wspomniałem wcześniej i chyba uzasadniłem dość przekonująco, według mnie Migalski nie jest zdradzieckim pachołkiem na pasku Schetyny. Być może chodziło mu o możliwość pewnej dwutorowości w przekazie PiS. Żeby on sam oraz tacy ludzie jak Poncyliusz, Kowal, Ołdakowski czy Rostkowska mieli przynajmniej równy wpływ na postrzeganie PiS, jak ma Antoni Macierewicz, którego nazwiska używam tu symbolicznie dla pewnej grupy. Chodzi o to, że w czasach mediokracji(bardzo dobre określenie Migalskiego), nie można z rezygnować z politycznego piaru, miękkiego populizmu czy jak tam go zwał.
Antoni Macierewicz, jak niedawno pisałem, jest chyba najwybitniejszym po Kaczyńskim politykiem niepodległościowym i antykomunistycznym, a w pewnych kwestiach po prostu niezastąpiony. Jeśli trzeba przetrzebić postkomunę lub pogonić sowieckich sługusów ze służb specjalnych, jest nie do zastąpienia. Jednakże w innych, również ważnych sprawach, nie jest żadną alfą i omegą ani receptą, ani uniwersalnym antidotum na niecną michnikowszczyznę. A już do celów piarowskich czy wizerunkowych nadaje się tak, jak nie przymierzając, Donald Tusk do reform.
Nie widzę zatem żadnego powodu, dlaczego nie mają działać jednocześnie dla PiS i wspólnego dobra wszystkie wymienione przeze mnie osoby. Jeśli o to chodziło Migalskiemu, to przyznaję mu rację. Nie mogę natomiast za bardzo pojąć, dlaczego dla ogłoszenia swoich racji przyjął najbardziej kontrowersyjny sposób ze wszystkich możliwych. Nie zgadzam się z twierdzeniem, że inaczej postąpić nie mógł lub nie ma takiej możliwości. Tu mam trochę wątpliwości co do intencji. Być może zagrało w nim przysłowiowe parcie na szkło.
Natomiast za zupełnie śmieszny uważam argument, że różni Migalscy nie powinni zabierać głosu nie pytani, skoro nie mają poważnego dorobku w partii, a tylko słuchać starszych i mądrzejszych. Przypominam, że takie relacje panowały w środowisku opozycji korowskiej i nie kto inny jak Jarosław Kaczyński wówczas sprzeciwił się patriarchalnej dominacji Jacka Kuronia. Wtedy właśnie Jarosław był odpowiednikiem młodego gniewnego Migalskiego, zachowując wszelkie proporcje wobec osób i czasów. Nie sądzę, żeby JK chciał dzisiaj wchodzić w rolę ówczesnego Kuronia. Nie wierzę w to.
Wiem natomiast na pewno, że bez Kaczyńskiego i Macierewicza PiS może się stać Platformą Bis. Bez Migalskiego, Kowala i Rostkowskiej może się stać wieczną opozycją, coraz bardziej marginalizowaną. Ale ja uważam, że to fałszywa alternatywa. Jest trzecia droga i sądzę, że Migalski, prawda że trochę po omacku, ale usiłuje jej szukać.

http://seaman.salon24.pl/


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: PiS
PostNapisane: 23 sie 2010, 13:36 
Offline
Czołowy Publicysta
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 13 lip 2009, 16:38
Posty: 1932
Gdyby w tym momencie odszedł J.K.,to partia by się rozpadła.Większość nie zaakceptowałaby (ponoć pisze sie to słowo osobno,ale mi jakos wzrokowo nie pasuje)jego nastepcy,nie ma takiej silnej kandydatury,która godziłaby wszystkie frakcje.

_________________
"Ponieważ żyli prawem wilka,historia o nich głucho milczy..."


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: PiS
PostNapisane: 25 sie 2010, 16:19 
Offline
Moderator

Dołączył(a): 13 lip 2009, 09:25
Posty: 31715
Migalski niechcianą nadzieją Kaczyńskiego

List otwarty Marka Migalskiego do prezesa Jarosława Kaczyńskiego nieco przypomina "List otwarty do partii" Kuronia i Modzelewskiego, jako kłótnia w ideowej rodzinie o pryncypia władzy. Czy list Migalskiego nabierze podobnej wagi historycznej zależy od tego, co autor zrobi w następnym posunięciu.
Wydaje się, że Jarosław Kaczyński nie daruje tak otwartej i trafnej krytyki. Nie daruje także partyjny "Taliban". Prezes nie może posłuchać Migalskiego po publicznym upomnieniu, bo w swej ocenie straciłby na prestiżu. "Taliban" też nie może, bo to wbrew jego żywotnym interesom. Migalski nie ma więc czego szukać w PiS. Ale może stać się cennym sojusznikiem zewnętrznym. Nie należy do PiS więc nie może zostać z parti wyrzucony. Niech więc założy własne ugrupowanie, zawalczy o dodatkowy elektorat i stanie się koalicjantem rządowym Jarosława Kaczyńskiego. Nie spadnie nań stygmat zdrajcy ani rozłamowca, skoro nie jest członkiem partii. A prezes pogodzi się z nim, jeśli mu to umożliwi odzyskanie władzy.
Hipotetyczna partia Migalskiego byłaby patriotycznym, propaństwowym, liberalnym i medialnie nowoczesnym ale zewnętrznym skrzydłem Prawa i Sprawiedliwości. Rzuciłem kiedyś pomysł na tym blogu, żeby to sam Kaczyński przeprowadził kontrolowany rozłam w PiS, aby przez "rozłamowca" poszerzyć bazę polityczną dla swojego rządu wymijajac tym sposobem stygmat obciachu. Prezes grałby w tym tandemie twardo aby zachowć twardy elektorat PiS a "rozłamowiec" wykonywał powabny taniec siedmiu welonów dla młodych, wykształconych z większych miast - aby pozyskać nowy. Komentatorzy uznali, że prezes na to nie pójdzie. Teraz jednak nie miałby wyboru, jeśli Migalski ostatecznie wybije się na niepodległość i założy własne ugrupowanie.
Marek Migalski pokazywał się w kowbojskim kapeluszu, ale czy ma jaja, żeby być przywódcą? Założenie własnej partii do ciężka harówa w terenie i często z ludźmi, których nie chciałoby się mieć za znajomych. Jednak taka partia może pomóc PiS w dojściu do władzy jako koalicjant.
Znam ludzi, którzy pracowali z Jarosławem Kaczyńskim, chcieli mu pomagać ale doszli do wniosku, że pomóc mu nie można. Być może ich błąd polegał na tym, że pytali o zgodę. Być może Kaczyńskiemu można pomóc wbrew niemu samemu. Niestety, nie rozumie tego wielu komentatorów pod listem otwartym Migalskiego zarzucając mu zdradę, brak dojrzałości, otwarcie licytacji swej osoby przez konkurencję polityczną PiS. A przecież można sądzić, że autor już wyczerpał możliwości debaty wewnętrznej o stanie PiS i dlatego przeniósł ją na forum publiczne. Jednak czy to będzie tylko fajerwerek, czy początek politycznego przełomu zależy od wewnętrznej powagi Marka Migalskiego.
PS. po jakimś czasie: Termin "Talibowie" użyłem niepotrzebnie. Miało być zartobliwie a wyszło obraźliwie. Przepraszam dotkniętych.

http://klopotowski.salon24.pl/


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: PiS
PostNapisane: 26 sie 2010, 15:58 
Offline
Redaktor

Dołączył(a): 05 sie 2010, 17:08
Posty: 604
Tego typu spekulacje służą wprowadzaniu dezorientacji i stwarzają podejrzenia jakoby w PISie istniały kontrowersje na temat przywództwa.Jestem przekonana, że są to tylko "pobożne" życzenia przeciwników PISu, którzy byliby radzi pogrzebać opozycję tak, jak pogrzebali jej wybitnych przedstawicieli. Przypomina mi się cytat z "Wesela", Stańczyk do Dziennikarza: "Masz tu kaduceusz polski, mąć nim wodę, mąć.".

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title, ... omosc.html


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: PiS
PostNapisane: 26 sie 2010, 16:29 
Offline
Czołowy Publicysta
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 13 lip 2009, 16:38
Posty: 1932
Typowy temat zastępczy.Najwazniejsze to walki frakcyjne w PiS-ie.A im mniej o PZPO tym lepiej.Typowa linia dzisiejszych antpolskich mediów.

_________________
"Ponieważ żyli prawem wilka,historia o nich głucho milczy..."


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: PiS
PostNapisane: 27 sie 2010, 00:20 
Offline
Dziennikarz
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 09 cze 2010, 20:05
Posty: 432
kev napisał(a):
Typowy temat zastępczy.Najwazniejsze to walki frakcyjne w PiS-ie.A im mniej o PZPO tym lepiej.Typowa linia dzisiejszych antpolskich mediów.


Ja bym się tym już tak nie przejmował. Stają na głowie i nic - Jarosław jak mocny był, tak jest. Giertych nie pomógł, Migalski nie pomógł. Ostatnio spadło w sondażach, ale tylko Don Ald'owi i rządowi. PiS się trzyma i jestem przekonany przetrzyma wszystko. Bo ma nas :).


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: PiS
PostNapisane: 08 wrz 2010, 19:07 
Offline
Moderator

Dołączył(a): 13 lip 2009, 09:25
Posty: 31715
Mam dość Kaczyńskiego i PiS-u!

1. Mam dość Kaczyńskiego i PiS-u !

Mam dość szarpania ich i rozwlekania na wszystkie strony świata w telewizjach, gazetach, radiach. W lodówkach i żelazkach jeszcze ich nie ma, ale to tylko kwestia czasu. !

Kaczyński to, śmo, owo! PiS tamto, siamto, owamto!, Od rana do wieczora wszędzie!Tego się nie da słuchać! Ludzie, czy wyście powariowali?

2. Ja owszem, mógłbym żalić się na PiS, bo ma on negatywny wpływ na moje losy, Z jego poręki zostałem ponownie europosłem i teraz męczę się i haruję dla Ojczyzny, choć jako adwokat, nieco już wypromowany, mógłbym harować mniej, a zarabiać więcej. Mam powody, a jednak się nie użalam. A wy?

3. Wasz los przecież od PiS-u nie zależy. Już od ładnych kilku lat to nie PiS podwyższa wam podatki czy zabiera wcześniejsze emerytury, to nie PiS zadłuża was po uszy, to nie PiS za wasze pieniądze zatrudnia kolejne dywizje urzędników.

Więc dlaczego do cholery wciąż zajmujecie się PiS-em?

4. Polska polityka stoi na głowie. W normalnej demokracji jest tak, że opozycja krytykuje władzę, a władza odpiera zarzuty. W Polsce jest odwrotnie – to władza atakuje opozycję, a opozycja się broni. Albo i nie broni.

W Polskim Radio rozmowa z prominentnym posłem PO Rafałem Grupińskim. Dwanaście minut. Trzy minuty o sprawach różnych, dziewięć minut o PiS-e. PiS zajmuje się tematami zastępczymi, zamiast zajmować się sprawami ważnymi dla państwa. - ubolewał aksamitnym głosem poseł Grupiński, po czy dodał zatroskany, że to może powodować rozleniwienie Platformy. Aż chciałoby się zapytać – jeszcze większe rozleniwienie?

5. W Zetce tradycyjna rozmowa, zakłócająca śniadanie w siódmy dzień tygodnia. O czymże bełkot? Oczywiście o Kaczyńskim i o PiS-e! Huzia wszyscy! Osamotniony poseł Błaszczak już nie wiedział, w którą stronę się odgryzać. Brzęczą talerze, a biesiadnicy z redaktor Olejnik na czele najchętniej by Błaszczaka nadziali na widelec i kroili na plasterki tępym nożem. Nawet starszy pan Żelichowski z PSL-u też hajda na PiS i dalejże rozbawiać przypowieścią o chamach i warchołach.

6. Przeglądam portale informacyjne – niemal w każdym na pierwszym miejscu Kaczyński. Co Kaczyński powiedział, albo czego nie powiedział, albo co ktoś powiedział o tym co Kaczyński powiedział albo nie powiedział, Tudzież analizy psychologiczne Kaczyńskiego i rysy jego osobowości. A w tygodnikach dogłębna analiza strukturalna PiS-u – tu radiomaryjni, tu talibowie, tam zakon PC, tam znów reformatorzy, ten trzyma z Ziobrą, tamten z ojcem dyrektorem, owamten zaś chce dać dyla do PO.

A o Platformie cicho. Nawet Palikota – od kiedy zaczął dzielić Platformę – w mediach mniej,

7. Raz jeszcze oświadczam, że mam tego dość! I domagam się stanowczo, wręcz żądam: Mniej PiS-u i Kaczyńskiego, więcej Platformy i Tuska!

Janusz Wojciechowski

http://januszwojciechowski.blog.onet.pl ... 14228870,n


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: PiS
PostNapisane: 10 wrz 2010, 01:00 
Offline
Redaktor
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 07 cze 2010, 02:35
Posty: 587
Fajnie PiS odpłaca się ludziom, którzy organizowali kampanię prezydencką, nie ma co.


Góra
 Zobacz profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 409 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 28  Następna strona

Wszystkie czasy w strefie UTC + 1


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 13 gości


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Skocz do:  
 cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL
Nasi przyjaciele: Strony Patriotyczne
Linki pozycjonujące: Fenster aus Polen / Schüco Fenster / Drutex Fenster / Fenster Preise / Haustüren /